Wystąpienia wewnętrzne

[+A] [-a]

Prezentacje projektów i postępów prac badawczych realizowanych przez pracowników Instytutu.

maj 2017 r.

Tezy wystąpienia wygłoszonego przez dr. Zbigniewa Bereszyńskiego podczas zebrania pracowników 24 maja 2017 r.

TREŚĆ


kwiecień 2017 r.

Tezy wystąpienia wygłoszonego przez dr. Bernarda Linka podczas zebrania pracowników 26 kwietnia 2017 r.

TREŚĆ


marzec 2017 r.

Streszczenie wystąpienia wygłoszonego przez mgr. Piotra Solgę podczas zebrania pracowników 29 marca 2017 r.

STRESZCZENIE


styczeń 2017 r.

Streszczenie wystąpienia wygłoszonego przez dr. Marka Mazurkiewicza podczas zebrania pracowników 23 stycznia 2017 r.

STRESZCZENIE


listopad 2016 r.

Streszczenie wystąpienia wygłoszonego przez dr. Zbigniewa Bereszyńskiego podczas zebrania pracowników 23 listopada 2016 r.

STRESZCZENIE


październik 2016 r.

Streszczenie wystąpienia wygłoszonego przez dr. Bernarda Linka podczas zebrania pracowników 24 października 2016 r.

STRESZCZENIE


maj 2016 r.

Streszczenie referatu wygłoszonego przez mgr Magdalenę Moj podczas zebrania pracowników 25 maja 2016 r.

STRESZCZENIE


kwiecień 2016 r.

Streszczenie wystąpienia (założeń projektu „Kongres Polaków w Republice Czeskiej 1990-2010”) mgr Leokadii Drożdż, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 27 kwietnia 2016 r.

STRESZCZENIE


luty 2016 r.

Streszczenie wystąpienia mgr. Roberta Wieczorka, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 24 lutego 2016 r.

STRESZCZENIE


listopad 2015 r.

Streszczenie wystąpienia (tez monografii „Społeczne konteksty wprowadzania odnawialnych źródeł energii na Śląsku Opolskim. Wstęp do zagadnienia”) mgr. Piotra Solgi, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 25 listopada 2015 r.

STRESZCZENIE


czerwiec 2015 r.

Streszczenie wystąpienia (tez monografii „Kultura robotników górnośląskich okresu cesarstwa niemieckiego”) dr. Bernarda Linka, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 22 czerwca 2015 r.

STRESZCZENIE


maj 2015 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji projektu „Doskonały kancyonal polski jako zabytek piśmiennictwa religijnego na Śląsku”) mgr Agaty Haas, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 27 maja 2015 r.

STRESZCZENIE


kwiecień 2015 r.

Streszczenie wystąpienia (założeń projektu „Mniejszość niemiecka w Polsce w stosunkach polsko-niemieckich po 1989 roku”) dr. Marka Mazurkiewicza, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 8 kwietnia 2015 r.

STRESZCZNIE


luty 2015 r.

Streszczenie wystąpienia (założeń projektu „Procesy demograficzne na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 1988–2014”) mgr Magdaleny Moj, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 28 lutego 2015 r.

STRESZCZENIE


listtopad 2014 r.

Streszczenie wystąpienia (problematyki rozprawy habilitacyjnej „Słowotwórstwo gwar śląskich. Formacje werbalne”) dr Marzeny Muszyńskiej, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 24 listopada 2014 r.

STRESZCZENIE


październik 2014 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji publikacji „Leksykonu mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX w.”) dr. Bernarda Linka, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 29 października 2014 r.

STRESZCZENIE


maj 2014 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji rozprawy doktorskiej) mgr Anny Jedynak nt. Nazwy własne w polskich komediach XVII – XIX w., wygłoszonego podczas zebrania pracowników 28 maja 2014 r.

STRESZCZENIE | BIBLIOGRAFIA


kwiecień 2014 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji rozprawy doktorskiej) mgr. Piotra Solgi nt. Społeczny kontekst wprowadzania innowacji technologicznych w Polsce i Niemczech na przykładzie wybranych źródeł energii odnawialnych – pytania i hipotezy, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 23 kwietnia 2014 r.

STRESZCZENIE


styczeń 2014 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji rozprawy doktorskiej) mgr. Roberta Wieczorka nt. Program Operacyjny Kapitał Ludzi jako sposób na mobilizację społeczności regionalnej? Studium socjologiczne na przykładzie Województwa Opolskiego, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 29 stycznia 2014 r.

STRESZCZENIE


listopad 2013 r.

Streszczenie wystąpienia dr Joanny Dybowskiej nt. zamierzeń badawczych dotyczących problemu zmniejszania się liczby mieszkańców województwa opolskiego, z listopada 2013 r.

STRESZCZENIE


23 października 2013 r.

Streszczenie wystąpienia dr. Piotra Pałysa nt. Problem żytawski 1945-1948. Na skrzyżowaniu interesów czeskich, niemieckich, serbołużyckich, polskich i rosyjskich, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 23 października 2013 r.

STRESZCZENIE
Załącznik do streszczenia (mapa)


18 września 2013 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji dysertacji doktorskiej) mgr. Olafa Gwiżdża nt. Obywatele w działaniu. Formowanie się ruchu społecznego a współczesne problemy śląskich miast, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 18 września 2013 r.

STRESZCZENIE


19 czerwca 2013 r.

Streszczenie wystąpienia prof. PIN – IŚ dr hab. Stanisławy Sochackiej nt. Perspektywy rozwoju Pracowni Onomastycznej wobec wyzwań XXI wieku, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 19 czerwca 2013 r.

STRESZCZENIE


22 maja 2013 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji rozprawy doktorskiej) mgr Leokadii Drożdż nt. Rola ruchu wydawniczego w funkcjonowaniu Polaków na Zaolziu (1945–1992), wygłoszonego podczas zebrania pracowników 22 maja 2013 r.

STRESZCZENIE


17 kwietnia 2013 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji rozprawy doktorskiej) mgr. Pawła Sadło nt. Rozwój turystyki na Śląsku Opolskim w kontekście aktywności obywatelskiej. Perspektywa socjologiczna, wygłoszonego podczas zebrania pracowników 17 kwietnia 2013 r.

STRESZCZENIE


13 marca 2013 r.

Streszczenie wystąpienia (koncepcji rozprawy doktorskiej) mgr Ewy Dawidejt-Jastrzębskiej nt. Kształtowanie obrazu przeszłości w krajobrazie kulturowym Nysy po drugiej wojnie światowej (przekazy symboliczne w sferze publicznej), wygłoszonego podczas zebrania pracowników 13 marca 2013 r.

STRESZCZENIE