Wizyta kierownictwa Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

[+A] [-a]

W dniu 20 lipca br., związku z wizytacją placówek podległych, nadzorowanych i współkierowanych w województwie opolskim przez kierownictwo Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, doszło do spotkania p. Pauliny Florjanowicz (dyrektor Departamentu) z pracownikami PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu. Pani Dyrektor Florjanowicz towarzyszyli: p. Magdalena Erdmann (naczelnik Wydziału ds. Miejsc Pamięci) oraz p. dr Marcin Komosa (naczelnik Wydziału ds. Polityki Pamięci).
W trakcie spotkania przedstawiono dorobek, plany i potrzeby Instytutu Śląskiego. Dyskusja toczyła się wokół możliwości wsparcia placówki przez MKiDN.