W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym

[+A] [-a]

  • Redaktorzy: Piotr Pałys, Dietrich Scholze-Šołtaw 90. rocznice-duza
  • ISBN: 978-83-7126-320-0
  • Rok wydania: Opole 2015
  • Cena: 17,00
  • Liczba stron: 160

Spis treści:

Spis treści
Wstęp (Piotr Pałys)
Związek Polaków w Niemczech na przykładzie Dzielnicy I
Marek MASNYK, Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech jako organizator polskiego życia narodowego w rejencji opolskiej (kilka uwag rocznicowych)

Nie tylko mniejszość polska
Jaroslav VACULÍK, Czesi w Niemczech w czasie międzywojennym
Piotr PAŁYS, Serbołużycki ruch narodowy w latach 1918–1939

Meandry szkolnictwa mniejszościowego
Edmund PJECH, Situacija Serbow, Polakow, Danow a Sewjernych Frizow we Weimarskej republice (1918–1933)
Bernard LINEK, Razem czy osobno? Dylematy szkolnictwa mniejszości polskiej w prowincji górnośląskiej w latach 1922–1939

Tematyka prasy mniejszościowej
Petr KALETA, Tematy polskie w międzywojennym czasopiśmie serbołużyckim „Serbski Student
Adriana DAWID, Z doniesień lokalnych w „Nowinach Codziennych” (1932–1939)

W czasach brunatnego terroru
Krzysztof STECKI, Polacy i sprawy polskie w kartotece opolskiego gestapo
Janusz OSZYTKO, Kartoteki członków Central-Verein deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens oraz Verband der polnischen Juden jako przyczynek do dziejów Żydów w rejencji opolskiej
Maciej BORKOWSKI, Przed zagładą. Żydzi w Opolu w latach 1933–1938

Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
Indeks miejscowości

 

Zamówienie W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech

Koszt dostawy: A