„Praojce, Ojce i my”. Powrót do „Starego kościoła miechowskiego”

Przed wejściem do „Starego kościoła miechowskiego” przypomnijmy jego autora; [Śląsk jest rzeczą trudną…];
I. Zagubiona perła i ukryty monument;
II. Inwokacja, czyli kłopoty z genologią;
III. Kłopoty z kategoriami kompozycyjnymi dzieła (Kłopot z fabułą i akcją; Kłopot z bohaterami; Kto jest narratorem w poemacie?); (…) …Więcej