„Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 7

Probe Herbert, Zarys dziejów zamku w Koźlu w świetle literatury niemieckojęzycznej;
Zeman Anna, Sarkofagi z krypty Oppersdorffów w kościele parafialnym p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu;
Pacułt Ryszard, Problemy narodowościowe i regionalne miasta i powiatu kozielskiego w latach 1848-1950;
Nycz Edward, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta (na przykładzie Kędzierzyna-Koźla);
Ślusarska Barbara, Życie kulturalne w Koźlu i regionie kozielskim w latach 1945-2000; …Więcej