Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 1993-2003 (miękka oprawa)

DROBEK WIESŁAW, HEFFNER KRYSTIAN, Od redakcji;
SOLGA BRYGIDA, Środowisko geograficzno-przyrodnicze;
MIKOŁAJEWICZ KRZYSZTOF, ZAWADZKA EUGENIA, Wody podziemne; Główne problemy gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej; …Więcej