Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka

Redaktorzy: Michał Lis i Anna Jedynak ISBN: 978-83-7126-317-0 Rok wydania: Opole 2015 Cena: 17,00 PLN Liczba stron: 158   Spis treści: Wstęp Bartłomiej Kozera , Warunki godnego miejsca Polski w świecie . Osmańczyk po latach Danuta Kisielewicz , Śląsk w …Więcej

Colloquium Opole 2001

LESIUK WIESŁAW, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Przedmowa;
SENFT STANISŁAW, [Otwarcie konferencji];
NICIEJA STANISŁAW S., [Wystąpienie rektora Uniwersytetu Opolskiego];
SYNOWIEC PIOTR, [Przywitanie gości przez przewodniczącego Rady Miasta];
SZCZEPAŃSKI MAREK S., W europejskiej poczekalni. Polska w procesie integracji kontynentalnej; Im europäischen Warteraum. Polen im Prozess der kontinentalen Integration. Zusammenfassung; V evropské čekárně. Polsko v procesu kontinentální integrace. Shrnutí; …Więcej

Colloquium Opole 2002. Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji

AHLMANN FRANK, Einführung;
JIRÁSEK ZDENĚK, Evropa ve svétových procesech kooperace a konfrontace; Europa w światowych procesach kooperacji i konfrontacji; Europa im weltweiten Kooperations- und Konfrontationsprozess. Zusammenfassung; …Więcej

Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów

TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Region, polityka regionalna i współpraca interregionalna w Europie; Regionale Politik und interregionale Zusammenarbeit in Europa. Zusammenfassung; Region, regionální politika a meziregionální spolupráce v Evropě. Shrnutí;
GRETHER MATTHIAS R., Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO Maas-Rhein; Współpraca transgraniczna w euroregionie Maas-Rhein; Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Maas-Rhein. Shrnutí; (…) …Więcej

Między edukacją i pracą. Kształcenie a zatrudnienie

Rauziński Robert, Rynek pracy kadr z wyższym i średnim wykształceniem na Śląsku Opolskim w okresie transformacji ustrojowej (1989-1997);
Żurawska Joanna, Zapotrzebowanie na konkretne zawody w regionie opolskim;
Drobek Wiesław, Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego Śląska Opolskiego – punkt widzenia geografa; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2010, tom 69

HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku; (…) …Więcej

Colloquium Opole 2006

GROCHALSKI STEFAN MAREK, System ochrony mniejszości narodowych – źródła prawa europejskiego;
SŁAWIŃSKI MARCIN, Polityka Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych;
ELLE LUDWIG, Identität der nationalen Minderheiten in Deutschland – Sorben;
SCHURR EDITH, Die sorbische Minderheit in der Lausitz und ihre Perspektive im vereinten Europa am Beispiel der Förderung der Zweisprachigkeit im vorschulischen Bereich;
HALÁSKOVÁ RENÁTA, Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v České republice; (…) …Więcej

Colloquium Opole 2008

Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji.
HEFFNER KRYSTIAN, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA: Przedmowa;
MISZCZUK ANDRZEJ: Strategie rozwoju regionów a problem migracji;
SOLGA BRYGIDA: Śląsk Opolski jako region migracyjny;
HEFFNER KRYSTIAN: W kierunku strategii migracyjnej regionu w nowej Europie;
RAUZIŃSKI ROBERT: Migracje zagraniczne w świetle kryzysu demograficznego; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1998, t. 57

Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2007 nr 3/4 (64/65): Z badań nad dziedzictwem kultury i oświaty na Śląsku Opolskim

LIS MICHAŁ: Świadomość dziedzictwa wielu kultur – bogactwem współczesnych (s. 3–5); DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Wprowadzenie do badań nad kształtowaniem obrazu przeszłości w zbiorowej pamięci społeczności Nysy. Pochodzenie terytorialne lokalnej społeczności oraz pionierów oświaty; KUREK JAN: Człowiek i jego rodzina wobec śmierci w napisach nagrobnych w Kotorzu Wielkim; KLAK ALEKSANDER: Pomnik Jeńców Serbskich w Łambinowicach. Ikonografia i symbolika; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 4 (57): Niemiecka, czeska i polska perspektywa Śląska w 1945 r.

LIS MICHAŁ, Przełomowy rok 1945; WANATOWICZ MARIA WANDA, Górny Śląsk w 1945 r.; SENFT STANISŁAW, Skutki II wojny światowej na Śląsku; CIMAŁA BOGDAN, Wieś górnośląska w 1945 r.; LIS MICHAŁ, Górny Śląsk w roku 1945 w oczach przedwojennego rodzimego aktywu narodowego; NOWAK EDMUND, Represje w powojennych obozach na Śląsku w 1945 r. w ocenie polskiej i niemieckiej; JIRÁSEK ZDENĚK, Opavské Slezsko a Zaolži v roce 1945; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 1-2 (54-55): Wybrane zagadnienia turystyki na Śląsku Opolskim

ARTYKUŁY: ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA MAJA, Wybrane mierniki popytu turystycznego z uwzględnieniem województwa opolskiego; SZYGUŁA JAN, GRACZYKOWSKA BOGUSŁAWA, KRÓLIKOWSKA BOŻENA, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki; (…) …Więcej

Śląsk Opolski 2004, nr 1 (50): Kwestie tożsamości narodowej i regionalnej na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej

ARTYKUŁY: DANUTA BERLIŃSKA, Tożsamość i identyfikacje narodowe Ślązaków po 1989 r.; MARCEL HYS, Śląsk – syndrom przechodniej tożsamości narodowej. „Ślązok, Polok czy Nimiec”; STANISŁAW SENFT, Władze wojewódzkie wobec ludności rodzimej Śląska Opolskiego w latach 1945-1960. …Więcej