Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Redaktorzy: Michał Lis, Łucja Jarczak, Leokadia Drożdż ISBN: 978-83-7126-299-9 Rok wydania: Opole 2013 Cena: 10,50 Liczba Stron: 172     Spis treści: Michał Lis, Leokadia Drożdż, Łucja Jarczak – Wprowadzenie Marie Gawrecká, Dan Gawrecki – Język – szkoła – ruch …Więcej

„Studia Śląskie” 2010, tom 69

HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku; (…) …Więcej