Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 r.

Redakcja naukowa: Robert Rauziński, Brygida Solga ISBN: 978-83-7126-323-1 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 288 Cena: 18 PLN Wprowadzenie Maria Cieślak Młodzi absolwenci wyższych uczelni na rynkach pracy krajów OECD Robert Rauziński Uwarunkowania demograficzne rozwoju szkolnictwa wyższego na Śląsku do 2035 …Więcej

Współczesne problemy demograficzne Śląska Opolskiego

Autorzy: Robert Rauziński, Kazimierz Szczygielski ISBN: 978-83-7126-297-5 Rok wydania: Opole 2013 Cena: 10.50 PLN Liczba stron: 152 Opis: /cytat z książki, strona 8/ „Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego analizowana w czasie 2002–2011–2035 jest bardzo złożona, a  wielostronna ocena jej sytuacji trudna. …Więcej

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 1993-2003 (miękka oprawa)

DROBEK WIESŁAW, HEFFNER KRYSTIAN, Od redakcji;
SOLGA BRYGIDA, Środowisko geograficzno-przyrodnicze;
MIKOŁAJEWICZ KRZYSZTOF, ZAWADZKA EUGENIA, Wody podziemne; Główne problemy gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej; …Więcej

Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne

RAUZIŃSKI ROBERT, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Wstęp;
KUROPKA IRENEUSZ,
PISZ ZDZISŁAW: Metodologiczne aspekty regionalnych badań społecznych;
KLIMAS BARBARA: Polityka społeczna w nowej gospodarce; GILGA KRYSTYNA: Edukacja na Dolnym Śląsku w dobie kryzysu; …Więcej

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2009

DROŻDŻ LEOKADIA: Skład Rady Naukowej i zatrudnienie w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu w 2008 roku;
LIS MICHAŁ: Sprawozdanie z posiedzeń Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku;
DROŻDŻ LEOKADIA, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Sprawozdanie z działalności naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku i zadania badawcze na rok 2009; (…) …Więcej

Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego

Rozdział 1. Badania ludności w perspektywie chorologicznej: 1.1. Globalny wymiar procesów ludnościowych; 1.2. Uwarunkowania kontynentalne – europejska przestrzeń planistyczna; 1.3. Nauka o człowieku w przestrzeni; 1.4. Obszar, zakres i narzędzie badań; (…) …Więcej

Czy koniec Śląska jaki znamy?

RAUZIŃSKI ROBERT, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, GEISLER ROBERT: Czy koniec Śląska jaki znamy?;
KUROPKA IRENEUSZ, PISZ ZDZISŁAW: Czy ma miejsce kryzys demograficzny i społeczny na Dolnym Śląsku?;
RĄCZASZEK ANDRZEJ: Kryzys społeczno-demograficzny czy trendy rozwojowe i zagrożenia sytuacji demograficznej w województwie śląskim; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 3 (56): Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.

ARTYKUŁY: SZCZYGIELSKI KAZIMIERZ, Mniejszości narodowe i etniczne w województwie opolskim a język niepolski (w świetle ustaleń Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) ; RAUZIŃSKI ROBERT, Uwarunkowania demograficzne kształcenia wyższego na Śląsku Opolskim w perspektywie 2020 r.; (…) …Więcej