Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta

SZCZEPAŃSKI MAREK S., ŚLĘZAK-TAZBIR WERONIKA: Przestrzenie i miejsca. Uwagi socjologa o monografii miasta;
LINEK BERNARD: Badania historyczne nad miastami górnośląskimi;
POBÓG-LENARTOWICZ ANNA: Stan badań nad dziejami średniowiecznego Opola; …Więcej

Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny (oczyma socjologów)

FRYSZTACKI KRZYSZTOF: Wprowadzenie do opolskich wątków miejsko-regionalnych;
SZCZEPAŃSKI MAREK S.,ŚLIZ ANNA: Lokalność w świecie globalnym;
SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Wymiary codzienności w socjologii Śląska Opolskiego;
GEISLER ROBERT: Opole i województwo opolskie. Miasto i region jako terytorialne formy życia zbiorowego; (…) …Więcej