Studia Śląskie, tom 80

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN   SPIS TREŚCI OD REDAKCJI Robert R a u z i ń s k i, Brygida S o l g a, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny Brygida …Więcej

Studia Śląskie, tom 75.

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN   SPIS TREŚCI Od Redakcji I Studia Maria P a z d e r, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka Aleksander K w i a t e k, Zachód porwany Milana …Więcej

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 1993-2003 (miękka oprawa)

DROBEK WIESŁAW, HEFFNER KRYSTIAN, Od redakcji;
SOLGA BRYGIDA, Środowisko geograficzno-przyrodnicze;
MIKOŁAJEWICZ KRZYSZTOF, ZAWADZKA EUGENIA, Wody podziemne; Główne problemy gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej; …Więcej

Naturalna katastrofa i społeczne reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 roku

Frysztacki Krzysztof, Socjologia wobec katastrof;
Drobek Wiesław, Zasięg i skutki powodzi z lipca 1997 roku na Opolszczyźnie w ujęciu przestrzennym;
Sołdra-Gwiżdż Teresa, Katastrofa i jej badanie; (…) …Więcej

Między edukacją i pracą. Kształcenie a zatrudnienie

Rauziński Robert, Rynek pracy kadr z wyższym i średnim wykształceniem na Śląsku Opolskim w okresie transformacji ustrojowej (1989-1997);
Żurawska Joanna, Zapotrzebowanie na konkretne zawody w regionie opolskim;
Drobek Wiesław, Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego Śląska Opolskiego – punkt widzenia geografa; (…) …Więcej

Colloquium Opole 2006

GROCHALSKI STEFAN MAREK, System ochrony mniejszości narodowych – źródła prawa europejskiego;
SŁAWIŃSKI MARCIN, Polityka Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych;
ELLE LUDWIG, Identität der nationalen Minderheiten in Deutschland – Sorben;
SCHURR EDITH, Die sorbische Minderheit in der Lausitz und ihre Perspektive im vereinten Europa am Beispiel der Förderung der Zweisprachigkeit im vorschulischen Bereich;
HALÁSKOVÁ RENÁTA, Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v České republice; (…) …Więcej

Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne

RAUZIŃSKI ROBERT, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Wstęp;
KUROPKA IRENEUSZ,
PISZ ZDZISŁAW: Metodologiczne aspekty regionalnych badań społecznych;
KLIMAS BARBARA: Polityka społeczna w nowej gospodarce; GILGA KRYSTYNA: Edukacja na Dolnym Śląsku w dobie kryzysu; …Więcej

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2009

DROŻDŻ LEOKADIA: Skład Rady Naukowej i zatrudnienie w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu w 2008 roku;
LIS MICHAŁ: Sprawozdanie z posiedzeń Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku;
DROŻDŻ LEOKADIA, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Sprawozdanie z działalności naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku i zadania badawcze na rok 2009; (…) …Więcej

Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny (oczyma socjologów)

FRYSZTACKI KRZYSZTOF: Wprowadzenie do opolskich wątków miejsko-regionalnych;
SZCZEPAŃSKI MAREK S.,ŚLIZ ANNA: Lokalność w świecie globalnym;
SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Wymiary codzienności w socjologii Śląska Opolskiego;
GEISLER ROBERT: Opole i województwo opolskie. Miasto i region jako terytorialne formy życia zbiorowego; (…) …Więcej

Czy koniec Śląska jaki znamy?

RAUZIŃSKI ROBERT, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, GEISLER ROBERT: Czy koniec Śląska jaki znamy?;
KUROPKA IRENEUSZ, PISZ ZDZISŁAW: Czy ma miejsce kryzys demograficzny i społeczny na Dolnym Śląsku?;
RĄCZASZEK ANDRZEJ: Kryzys społeczno-demograficzny czy trendy rozwojowe i zagrożenia sytuacji demograficznej w województwie śląskim; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 4 (73):Województwo opolskie – administracja i społeczeństwo

SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, LIS MICHAŁ: Społeczeństwo i administracja (s. 3); TKACZ RAFAŁ: Aktywność społeczeństwa obywatelskiego na Opolszczyźnie w wyborach parlamentarnych i samorządowych (s. 5-15); SZWED MICHAŁ: Polityka ekologiczna w województwie opolskim, DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Nysa i powiat nyski w podziałach administracyjno-terytorialnych po 1945 roku; PODYMA WOJCIECH: Zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich województwa opolskiego w świetle obowiązujących przepisów; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2008, nr 1/2 (66/67): Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady

LIS MICHAŁ: Województwo opolskie po 1998 oku; RAUZIŃSKI ROBERT: Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje w regionie opolskim w latach 1998-2008; HEFFNER KRYSTIAN: Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim; SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Województwo opolskie w społecznej świadomości mieszkańców regionu; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr 2 (44): Śląsk Opolski – na styku kultur etniczno-narodowych i interesów państwowych

Frysztacki Krzysztof: Problemy i problemat Śląska Opolskiego; Nicieja Stanisław Sławomir: Profesor doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – 35 lat w służbie nauki; Górny Śląsk jako wyzwanie naukowe. Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Lesiukiem, Rozm.: Michał Lis, Stanisław Senft; Lis Michał: Pokrewieństwo rocznic; Gawrecki Dan: Jest jeszcze inny Śląsk (przyczynek do definicji i określeń); (…) …Więcej