Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom 17 – Suplement

Redaktor: Stanisława Sochacka Rok wydania: 2016 ISBN: 978-83-7126-325-5 Cena: 35,00 PLN Suplement wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom 16 – dodruk I

Redaktor: Stanisława Sochacka ISBN: 978-83-7126-300-2 Cena: 35,00 PLN   Opis: Pierwszy dodruk szesnastego, ostatniego tomu wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy …Więcej