Kwestia żytawska 1945-1949. Na skrzyżowaniu interesów czeskich, niemieckich, rosyjskich, serbołużyckich i polskich

Autor: Piotr Pałys ISBN: 978-83-7126-329-3 Rok wydania: Opole 2016 Liczba stron: 154 Nakład wyczerpany Opis (ze wstępu do książki): Zmiany geopolityczne będące skutkiem II wojny światowej sprawiły, że Żytawa stała się centrum obszaru, na którym stykają się granice Polski, Niemiec …Więcej

Studia Śląskie, tom 75.

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN   SPIS TREŚCI Od Redakcji I Studia Maria P a z d e r, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka Aleksander K w i a t e k, Zachód porwany Milana …Więcej

Studia Śląskie 2012, tom 71

Aleksander K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
Monika C h o r o ś, Łucja J a r c z a k, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Adam D z i u b a, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
(…) …Więcej

Studia Śląskie 2011, tom 70.

(dodruk 2013 )
Artykuły:
Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946–1968
Adriana Dawid, Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957–1971)
Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
(…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2004, t. 63

KUNČÍKOVÁ PETRA: Německé politické strany v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou (Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I wojną światową);
DUDA HENRYK: Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rąk Armii Czerwonej w 1945 r. – przyczynek do zagadnienia;
SENFT STANISŁAW: Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 r.; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2003, t. 62

LIS MICHAŁ: Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001),
KUC IZABELA: Ewa Wyglenda – bibliografia prac;
GĘBOŁYŚ ZDZISŁAW: „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 2/3 (71/72): Region opolski jako pogranicze

LIS MICHAŁ: Pograniczność regionu jako szansa; SOCHACKA STANISŁAWA: Uwagi o dawnych i współczesnych nazwach wodnych dorzecza Odry; JONECKO ANTONI: Najstarszy zapis dotyczący Otmętu; PAŁYS PIOTR: Likwidacja niemieckiej irredenty na czeskim Śląsku na przełomie 1918 i 1919 r.; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 4 (57): Niemiecka, czeska i polska perspektywa Śląska w 1945 r.

LIS MICHAŁ, Przełomowy rok 1945; WANATOWICZ MARIA WANDA, Górny Śląsk w 1945 r.; SENFT STANISŁAW, Skutki II wojny światowej na Śląsku; CIMAŁA BOGDAN, Wieś górnośląska w 1945 r.; LIS MICHAŁ, Górny Śląsk w roku 1945 w oczach przedwojennego rodzimego aktywu narodowego; NOWAK EDMUND, Represje w powojennych obozach na Śląsku w 1945 r. w ocenie polskiej i niemieckiej; JIRÁSEK ZDENĚK, Opavské Slezsko a Zaolži v roce 1945; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2004, nr 2 (51)

ARTYKUŁY: KRÓLIKOWSKI MAREK, Starostowie strzeleccy od XIV do XVI w.; CZAPLIŃSKI MAREK, Epidemia cholery w powiecie prudnickim w 1831 r. (w świetle relacji dr. Josepha Reimanna); PAŁYS PIOTR, Żołnierze armii niemieckiej narodowości serbołużyckiej w obozach polskich w latach 1945-1948; KLITYŃSKI WALDEMAR, Jednostki pancerne Wojska Polskiego w Opolu w 1945 r.; …Więcej