Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” SA w Kędzierzynie-Koźlu 1948-1998

Lis Michał, Bilans zniszczeń wojennych i podjęcie odbudowy zakładów;
Senft Stanisław, Budowa i rozwój Zakładów Azotowych w Kędzierzynie w latach 1950-1959;
Pacułt Ryszard, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” w latach 1960-1991; (…) …Więcej

„Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 7

Probe Herbert, Zarys dziejów zamku w Koźlu w świetle literatury niemieckojęzycznej;
Zeman Anna, Sarkofagi z krypty Oppersdorffów w kościele parafialnym p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu;
Pacułt Ryszard, Problemy narodowościowe i regionalne miasta i powiatu kozielskiego w latach 1848-1950;
Nycz Edward, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta (na przykładzie Kędzierzyna-Koźla);
Ślusarska Barbara, Życie kulturalne w Koźlu i regionie kozielskim w latach 1945-2000; …Więcej

„Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 6

Zarzycka Zyta, Historia kozielskich świątyń;
Tomczyk Damian, Rzemiosło Koźla w świetle pieczęci cechowych z XVI-XVIII w.;
Cimała Bogdan, Interessengemeinschaft Farbenindustrie jako twórca Zakładów w Kędzierzynie;
Steuer Antoni, Praca przymusowa w kędzierzyńskich Zakładach IG Farbenindustrie we wspomnieniach Pawła Steuera; …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 2/3 (71/72): Region opolski jako pogranicze

LIS MICHAŁ: Pograniczność regionu jako szansa; SOCHACKA STANISŁAWA: Uwagi o dawnych i współczesnych nazwach wodnych dorzecza Odry; JONECKO ANTONI: Najstarszy zapis dotyczący Otmętu; PAŁYS PIOTR: Likwidacja niemieckiej irredenty na czeskim Śląsku na przełomie 1918 i 1919 r.; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 1999, nr 4 (37)

ARTYKUŁY: Krystyna Dubel, Ekologizacja wsi i rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych a integracja z Unią Europejską; Edward Nycz, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta, czyli o Koźlu i Kędzierzynie słów kilka. MATERIAŁY: Edmund Nowak, Potrzebna czy niepotrzebna? Sprawa ekshumacji ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946); Katarzyna Maler, Dzieje browarnictwa w Głubczycach; Stanisław Domański, Procesy kształtowania się poziomu przestępczości i patologii społecznej na przykładzie gminy Dobrzeń Wielki w latach 1990-1998; Barbara Usarz, Z dziejów zespołu pałacowo-parkowego we Frączkowie do 1945 r.; Jarosław Radimersky, Aksamitna rewolucja – czyli od demonstracji studentów do wyboru Václava Havla na prezydenta. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1997, nr 2 (25)

Artykuły:
bp Jan Kopiec, Węzłowe problemy powojennych dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim;
Teresa Izabela Bryniarska, Ciągłość systemowa polskiej spółdzielczości kredytowej na Śląsku Opolskim. …Więcej