Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage. Practice in the field of the transborder heritage conservation

Autor/redaktor: red. Krystian Heffner ISBN: 978-83-7126-312-5 Rok wydania: Opole 2015 Cena: Nakład wyczerpany Liczba Stron: 145   REGION AND REGIONALISM No. 12 vol. 2 Opis: CONTENTS Foreword (Krystian Heffner) Section I TRANSBORDER CONSERVATION OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE IN EUROPEAN …Więcej

Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage. Borderlands and contemporary changes of the politics in border regions

Autor/redaktor: red. Marek Sobczyński, Marek Barwiński ISBN: 978-83-7126-311-8 Rok wydania: Opole 2015 Cena: Nakład wyczerpany Liczba Stron: 238   REGION AND REGIONALISM No. 12 vol. 1 Opis: CONTENTS Foreword (Marek SOBCZYŃSKI and Andrzej RYKAŁA) Pro memoria Section I INTEGRATION VS …Więcej

Ksiądz infułat Bolesław Kominek – wydanie drugie

Tom I – Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951) – wydanie drugie Tom II – Ksiądz infułat Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945-1951) – wydanie drugie Autor/Redaktor: Tom I – …Więcej

Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. Szkice i studia

Redakcja naukowa: Bernard Linek, Sebastian Rosenbaum, Joanna Tofilska ISBN: 978-83-7629-752-1 Rok wydania: Katowice-Gliwice-Opole 2014 Cena: Nakład wyczerpany Liczba stron: 192 Spis treści Wstęp Bernard Linek, Górny Śląsk w cieniu wojny. Węzłowe problemy badawcze Militaryzacja społeczeństwa Krzysztof Gwóźdź, Sytuacja górnośląskich bractw …Więcej

Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950

Autor: Bernard Linek ISBN: 978-83-63995-15-7 978-83-7126-307-1 978-83-7511-216-0 Rok wydania: Opole 2014 Cena: 39,00 Liczba stron: 415   Spis treści (pdf) Książka, wydana wspólnie przez PIN-Instytut Śląski w Opolu i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, stanowi drugie, poprawione wydanie publikacji z 2000 roku …Więcej

Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego

Wybór i opracowanie: Andrzej Hanich ISBN: 978-83-7126-303-3 Rok wydania: Opole 2014 NAKŁAD WYCZERPANY Liczba stron: 936 Format książki: A4 Opis książki: Książkę kucharską pt. Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej, …Więcej

Ksiądz Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora Śląska Opolskiego (1945 – 1951) t. 2

Autor/Redaktor: ks. Bolesław Kominek,
Zebrał, opracował i przypisami opatrzył Andrzej Hanich
ISBN: 978-83-7126-289-0
Rok wydania: Opole 2012
Cena: Nakład wyczerpany
Liczba stron: 707 …Więcej

The role of ethnic minorities in border regions. Selected problems of ethnic and religious minorities

SECTION I. GENERAL ISSUES: JERNEJ ZUPANČIČ, Minorities: how long will they have a ‚bridge function’?; SZUL ROMAN, Linguistic foundations of regional identity and language policy of regional goverments in Europe. Attempt of typology and presentation of some cases; BACHVAROV MARIN, Russian geopolitical ideas; PIRVELI MARIKA, Border in the mind (Caucasus region); (…) …Więcej

The role of ethnic minorities in border regions. Forms of their composition, problems of development and political rights

MINGHI JULIAN V.: The past as prologue: the resonance of ideas about borderlands; KOTER MAREK: Multicultural border regions of Europe – forms of ethnic composition and process of their differentiation; MARKUSSE JAN: National minorities in the present European Union and their cultural and political rights in relation to developments in international law; (…) …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom IX

Wielotomowe wydawnictwo obejmujące w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” SA w Kędzierzynie-Koźlu 1948-1998

Lis Michał, Bilans zniszczeń wojennych i podjęcie odbudowy zakładów;
Senft Stanisław, Budowa i rozwój Zakładów Azotowych w Kędzierzynie w latach 1950-1959;
Pacułt Ryszard, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” w latach 1960-1991; (…) …Więcej

„Praojce, Ojce i my”. Powrót do „Starego kościoła miechowskiego”

Przed wejściem do „Starego kościoła miechowskiego” przypomnijmy jego autora; [Śląsk jest rzeczą trudną…];
I. Zagubiona perła i ukryty monument;
II. Inwokacja, czyli kłopoty z genologią;
III. Kłopoty z kategoriami kompozycyjnymi dzieła (Kłopot z fabułą i akcją; Kłopot z bohaterami; Kto jest narratorem w poemacie?); (…) …Więcej

Arka Bożek (1899-1954). Działacz społeczno-polityczny Śląska Opolskiego

Rozdział I. Dzieciństwo i młodość; 1. Dom rodzinny; 2. Na frontach I wojny światowej; 3. Początki pracy społeczno-politycznej; 4. W czasie powstań i plebiscytu;
Rozdział II. W polskim ruchu narodowym w Niemczech; 1. W pracy organizacyjnej Związku Polaków w Niemczech; 2. W wyborach parlamentarnych i komunalnych; 3. W Komisji Mieszanej. Bożek a wygaśnięcie konwencji genewskiej; 4. W czasach hitlerowskiej dyktatury; 5. Na wygnaniu… i na polskim Śląsku; (…) …Więcej

„Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 7

Probe Herbert, Zarys dziejów zamku w Koźlu w świetle literatury niemieckojęzycznej;
Zeman Anna, Sarkofagi z krypty Oppersdorffów w kościele parafialnym p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu;
Pacułt Ryszard, Problemy narodowościowe i regionalne miasta i powiatu kozielskiego w latach 1848-1950;
Nycz Edward, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta (na przykładzie Kędzierzyna-Koźla);
Ślusarska Barbara, Życie kulturalne w Koźlu i regionie kozielskim w latach 1945-2000; …Więcej

Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta

SZCZEPAŃSKI MAREK S., ŚLĘZAK-TAZBIR WERONIKA: Przestrzenie i miejsca. Uwagi socjologa o monografii miasta;
LINEK BERNARD: Badania historyczne nad miastami górnośląskimi;
POBÓG-LENARTOWICZ ANNA: Stan badań nad dziejami średniowiecznego Opola; …Więcej