Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919-1939)

Rozdział I. Prawne podstawy wyboru Górnoślązaków do polskich ciał ustawodawczych; Rozdział II. Tryb nominacji, wyborów i zastępstw górnośląskich posłów: Nominacje; Wyniki wyborcze; Zastępstwa; Rozdział III. Rodowód posłów śląskich: Pochodzenie regionalne; Wiek śląskich parlamentarzystów; Wykształcenie posłów; Formy zarobkowania; Przedposelska działalność narodowa; Korzenie partyjne; …Więcej

Ksiądz Karol Koziołek (1856-1938). Biografia kapłańska i publiczna

DZIECIŃSTWO I LATA SZKOLNE: Strony rodzinne; Gimnazjum;
Studia teologiczne;
CZAS POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ – KAPŁAN W SŁUŻBIE BOGA I NARODU: Przewodnik wspólnot parafialnych;
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA: Od obrzeży do centrum życia publicznego; …Więcej