Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989-2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności

Autor: Michał Lis ISBN: 978-83-7126-322-4 Wydanie drugie poprawione: 2016 Liczba stron: 186 Cena: 30,00 PLN Książka ukazuje kształtowanie się współżycia na Śląsku Opolskim mieszkańców o różnych korzeniach etnicznych i kulturowych w warunkach demokratycznego państwa. W pięciu rozdziałach: I. Ludność rodzima jako …Więcej

Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy – nakład wyczerpany

Autor: Michał Lis ISBN: 978-83-7126-316-3 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 144 Cena: nakład wyczerpany Opis książki: Składająca się ze wstępu, trzech rozdziałów i aneksu książka ukazuje oceny i opinie o powstaniach śląskich 1919, 1920 i 1921 i plebiscycie z 20 marca …Więcej

Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka

Redaktorzy: Michał Lis i Anna Jedynak ISBN: 978-83-7126-317-0 Rok wydania: Opole 2015 Cena: 17,00 PLN Liczba stron: 158   Spis treści: Wstęp Bartłomiej Kozera , Warunki godnego miejsca Polski w świecie . Osmańczyk po latach Danuta Kisielewicz , Śląsk w …Więcej

„Studia Śląskie” 2015, tom 76: Druga wojna światowa na Śląsku (…)

Osiemnastu autorów z kilku ośrodków naukowych w Polsce i Czechach w 70-lecie zakończenia drugiej wojny światowej po raz kolejny podejmuje z perspektywy Śląska zagadnienie dróg wiodących do konfliktu oraz przedstawienie czasów wojennych i różnorodnych konsekwencji wojny dla regionu i jego mieszkańców – także tych wywodzących się z b. Kresów Wschodnich, który w efekcie decyzji jałtańskich zostali przymusowo przeniesieni na Śląsk. …Więcej

Nowa publikacja Stowarzyszenia Instytut Śląski

Michał Lis, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989 – 2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności. Ukazująca pierwsze ćwierćwiecze organizacji książka składa się z pięciu rozdziałów, w których autor omawia bazę społeczną i proces budowy programu działalności i organizowania się …Więcej

Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013

Redaktorzy: Leokadia Drożdż, Annemarie Franke, Bernard Linek, Michał Lis ISBN: 978-83-7126-302-6 Rok wydania: Opole 2014 Cena: 10.50 Liczba stron: 260     Spis Treści: Wstęp Wprowadzenie: Środkowoeuropejskie sposoby radzenia sobie ze spuścizną totalitarną Dieter Bingen – Die Totalitarismen „bewältigen“–aber wie? …Więcej

80 lat Instytutu Śląskiego

Redakcja: Katarzyna Widera ISBN: 978-83-7126-305-7 Rok wydania: 2014 Liczba stron: 120 Format: B6 Cena: 2,10 PLN   Spis treści Słowo wstępne (Katarzyna Widera) Michał Lis  Instytut Śląski 1934-2014 (zarys dziejów) Leokadia Drożdż – Dyrektorzy Instytutu Śląskiego Bernard Linek – Instytut …Więcej

Rok pierwszy w powiecie strzeleckim

Zbiór 11 dokumentów, w tym: pismo Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego z 12 marca 1945 r. określające zakres sprawozdań tygodniowych, zarządzenie z 13 czerwca tego roku w sprawie przedkładania sytuacyjnych sprawozdań miesięcznych, wszystkie zachowane sprawozdania sytuacyjne starosty strzeleckiego Zygmunta Nowaka (od 10 kwietnia do końca grudnia 1945 r.), oraz przygotowane w lutym 1946 r. sprawozdanie obejmujące cały okres zarządzania powiatem w 1945 r. (…) …Więcej

Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym

SENFT STANISŁAW, Górny Śląsk jako przykład podzielonego regionu w powersalskiej Europie;
LESIUK WIESŁAW, Polityka niemiecka wobec mniejszości polskiej w rejencji opolskiej na tle polityki narodowościowej Rzeszy Niemieckiej,
CHAŁUPCZAK HENRYK, Polityka rządu polskiego wobec mniejszości polskiej w Niemczech w latach 1919-1939; …Więcej

„Studia Śląskie” 2010, tom 69

HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku; (…) …Więcej