Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom 16 – dodruk I

Redaktor: Stanisława Sochacka ISBN: 978-83-7126-300-2 Cena: 35,00 PLN   Opis: Pierwszy dodruk szesnastego, ostatniego tomu wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy …Więcej

Studia Śląskie tom 73

ISSN: 0039-3355 Rok Wydania: 2013 Cena: 10,50 PLN   SPIS TREŚCI Studia Wojciech  S z w e d, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r. Piotr  P a ł y s, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa …Więcej