Studia Śląskie, tom 80

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN   SPIS TREŚCI OD REDAKCJI Robert R a u z i ń s k i, Brygida S o l g a, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny Brygida …Więcej

Górny Śląsk w Polsce Ludowej, tom 1, Przełomy i zwroty

Projekt „Górny Śląsk w Polsce Ludowej” stanowi próbę syntetycznego i przystępnego opracowania różnych aspektów najnowszych dziejów regionu. Pierwszy tom zawiera 13 tekstów opisujących górnośląską specyfikę, regionalne uwarunkowania oraz reperkusje kluczowych wydarzeń w dziejach systemu komunistycznego i Polski w latach 1945-1989. …Więcej

Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. Szkice i studia

Redakcja naukowa: Bernard Linek, Sebastian Rosenbaum, Joanna Tofilska ISBN: 978-83-7629-752-1 Rok wydania: Katowice-Gliwice-Opole 2014 Cena: Nakład wyczerpany Liczba stron: 192 Spis treści Wstęp Bernard Linek, Górny Śląsk w cieniu wojny. Węzłowe problemy badawcze Militaryzacja społeczeństwa Krzysztof Gwóźdź, Sytuacja górnośląskich bractw …Więcej

Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950

Autor: Bernard Linek ISBN: 978-83-63995-15-7 978-83-7126-307-1 978-83-7511-216-0 Rok wydania: Opole 2014 Cena: 39,00 Liczba stron: 415   Spis treści (pdf) Książka, wydana wspólnie przez PIN-Instytut Śląski w Opolu i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, stanowi drugie, poprawione wydanie publikacji z 2000 roku …Więcej

Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Redaktorzy: Michał Lis, Łucja Jarczak, Leokadia Drożdż ISBN: 978-83-7126-299-9 Rok wydania: Opole 2013 Cena: 10,50 Liczba Stron: 172     Spis treści: Michał Lis, Leokadia Drożdż, Łucja Jarczak – Wprowadzenie Marie Gawrecká, Dan Gawrecki – Język – szkoła – ruch …Więcej

„Studia Śląskie” 2005, tom 64

LINEK BERNARD, TARKA KRZYSZTOF, Wprowadzenie;
STRAUCHOLD GRZEGORZ, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki;
SENFT STANISŁAW, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku

KAMIŃSKI ŁUKASZ: Stalinizm po polsku – aspekty społeczne (tezy do dyskusji);
SZWAGRZYK KRZYSZTOF: Rola terroru w funkcjonowaniu systemu stalinowskiego;
MADAJCZYK PIOTR: System władzy na Górnym Śląsku w latach 1945-1956; (…) …Więcej

Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta

SZCZEPAŃSKI MAREK S., ŚLĘZAK-TAZBIR WERONIKA: Przestrzenie i miejsca. Uwagi socjologa o monografii miasta;
LINEK BERNARD: Badania historyczne nad miastami górnośląskimi;
POBÓG-LENARTOWICZ ANNA: Stan badań nad dziejami średniowiecznego Opola; …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr 2 (44): Śląsk Opolski – na styku kultur etniczno-narodowych i interesów państwowych

Frysztacki Krzysztof: Problemy i problemat Śląska Opolskiego; Nicieja Stanisław Sławomir: Profesor doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – 35 lat w służbie nauki; Górny Śląsk jako wyzwanie naukowe. Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Lesiukiem, Rozm.: Michał Lis, Stanisław Senft; Lis Michał: Pokrewieństwo rocznic; Gawrecki Dan: Jest jeszcze inny Śląsk (przyczynek do definicji i określeń); (…) …Więcej