Studia Śląskie, tom 80

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN   SPIS TREŚCI OD REDAKCJI Robert R a u z i ń s k i, Brygida S o l g a, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny Brygida …Więcej

Słownik gwar śląskich, t. XVI: KRAWCOWA – KYZIA

Redaktor: Bogusław Wyderka Rok wydania: 2017 Cena: 35.00 Liczba stron: 338 ISBN:978-83-7126-334-7 DO TOMU DOŁĄCZONA JEST PŁYTA CD ZE SŁOWNIKIEM GWAR ŚLĄSKICH, TOM XVI (KRAWCOWA-KYZIA) Opis: Tom szesnasty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar …Więcej

Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie

Redaktorzy: Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Tadeusz Siwek, Magdalena Moj ISBN: 978-83-7126-309-5 Rok wydania: Opole 2015 Cena: nakład wyczerpany Liczba stron: 312   Spis treści Słowo wstępne Od redakcji Wykłady inauguracyjne Adam Daniel Rotfeld – Europa: Stary porządek czy nowy chaos? Markus …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom 17 – Suplement

Redaktor: Stanisława Sochacka Rok wydania: 2016 ISBN: 978-83-7126-325-5 Cena: 35,00 PLN Suplement wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, …Więcej

Słownik gwar śląskich, t. XV: KLACZA-KRAWATKA

Redaktor: Bogusław Wyderka Rok wydania: 2016 Cena: 35.00 Liczba stron: 392 ISBN:978-83-7126-321-7 DO TOMU DOŁĄCZONA JEST PŁYTA CD ZE SŁOWNIKIEM GWAR ŚLĄSKICH, TOM XIV (K-KLACZ) Opis: Tom piętnasty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar …Więcej

Studia Śląskie, tom 77

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 Cena: 25 PLN Uwaga: W związku z błędami, które pojawiły się w ostatniej fazie druku w części słownikowej artykułu p. Kamili Nowak pt. Śląskie słownictwo gwarowe dotyczące domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych oraz ich wyposażenia udostępniamy …Więcej

Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989-2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności

Autor: Michał Lis ISBN: 978-83-7126-322-4 Wydanie drugie poprawione: 2016 Liczba stron: 186 Cena: 30,00 PLN Książka ukazuje kształtowanie się współżycia na Śląsku Opolskim mieszkańców o różnych korzeniach etnicznych i kulturowych w warunkach demokratycznego państwa. W pięciu rozdziałach: I. Ludność rodzima jako …Więcej

Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy – nakład wyczerpany

Autor: Michał Lis ISBN: 978-83-7126-316-3 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 144 Cena: nakład wyczerpany Opis książki: Składająca się ze wstępu, trzech rozdziałów i aneksu książka ukazuje oceny i opinie o powstaniach śląskich 1919, 1920 i 1921 i plebiscycie z 20 marca …Więcej

Nazwy ulic w Nysie w kontekście pamięci kulturowej

Autor: Ewa Dawidejt-Drobek ISBN: 978-83-7126-318-7 Rok wydania: 2015 Liczba stron: 160 Cena: 18,00 PLN Streszczenie / opis książki: Praca dotyczy powojennego nazewnictwa ulic i placów w mieście o długiej historii (stolica nyskiego księstwa biskupów wrocławskich, następnie jedna z ważniejszych twierdz …Więcej

Słownik gwar śląskich, t. XIV: K-KLACZ

Redaktor: Bogusław Wyderka Rok wydania: 2015 Cena: 35.00 Liczba stron: 288 ISBN:978-83-7126-310-1 DO TOMU DOŁĄCZONA JEST PŁYTA CD ZE SŁOWNIKIEM GWAR ŚLĄSKICH, TOMY I-XIII (A-JUŻYNECZKI) Opis: Tom czternasty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar …Więcej

Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka

Redaktorzy: Michał Lis i Anna Jedynak ISBN: 978-83-7126-317-0 Rok wydania: Opole 2015 Cena: 17,00 PLN Liczba stron: 158   Spis treści: Wstęp Bartłomiej Kozera , Warunki godnego miejsca Polski w świecie . Osmańczyk po latach Danuta Kisielewicz , Śląsk w …Więcej

W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym

Redaktorzy: Piotr Pałys, Dietrich Scholze-Šołta ISBN: 978-83-7126-320-0 Rok wydania: Opole 2015 Liczba stron: 160 Nakład wyczerpany Spis treści: Spis treści Wstęp (Piotr Pałys) Związek Polaków w Niemczech na przykładzie Dzielnicy I Marek MASNYK, Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech jako …Więcej

Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage. Practice in the field of the transborder heritage conservation

Autor/redaktor: red. Krystian Heffner ISBN: 978-83-7126-312-5 Rok wydania: Opole 2015 Cena: Nakład wyczerpany Liczba Stron: 145   REGION AND REGIONALISM No. 12 vol. 2 Opis: CONTENTS Foreword (Krystian Heffner) Section I TRANSBORDER CONSERVATION OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE IN EUROPEAN …Więcej

Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage. Borderlands and contemporary changes of the politics in border regions

Autor/redaktor: red. Marek Sobczyński, Marek Barwiński ISBN: 978-83-7126-311-8 Rok wydania: Opole 2015 Cena: Nakład wyczerpany Liczba Stron: 238   REGION AND REGIONALISM No. 12 vol. 1 Opis: CONTENTS Foreword (Marek SOBCZYŃSKI and Andrzej RYKAŁA) Pro memoria Section I INTEGRATION VS …Więcej

Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse

Redaktorzy: Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Tadeusz Siwek ISBN: 978-83-7126-309-5 Rok wydania: Opole 2015 Cena: 10.50 Liczba stron: 248     Spis treści Słowo wstępne Od redakcji Wykłady inauguracyjne Jerzy Buzek – 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse. …Więcej

Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. Szkice i studia

Redakcja naukowa: Bernard Linek, Sebastian Rosenbaum, Joanna Tofilska ISBN: 978-83-7629-752-1 Rok wydania: Katowice-Gliwice-Opole 2014 Cena: Nakład wyczerpany Liczba stron: 192 Spis treści Wstęp Bernard Linek, Górny Śląsk w cieniu wojny. Węzłowe problemy badawcze Militaryzacja społeczeństwa Krzysztof Gwóźdź, Sytuacja górnośląskich bractw …Więcej

Studia Śląskie, tom 75.

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN   SPIS TREŚCI Od Redakcji I Studia Maria P a z d e r, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka Aleksander K w i a t e k, Zachód porwany Milana …Więcej

Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950

Autor: Bernard Linek ISBN: 978-83-63995-15-7 978-83-7126-307-1 978-83-7511-216-0 Rok wydania: Opole 2014 Cena: 39,00 Liczba stron: 415   Spis treści (pdf) Książka, wydana wspólnie przez PIN-Instytut Śląski w Opolu i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, stanowi drugie, poprawione wydanie publikacji z 2000 roku …Więcej

Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego

Wybór i opracowanie: Andrzej Hanich ISBN: 978-83-7126-303-3 Rok wydania: Opole 2014 NAKŁAD WYCZERPANY Liczba stron: 936 Format książki: A4 Opis książki: Książkę kucharską pt. Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej, …Więcej

Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013

Redaktorzy: Leokadia Drożdż, Annemarie Franke, Bernard Linek, Michał Lis ISBN: 978-83-7126-302-6 Rok wydania: Opole 2014 Cena: 10.50 Liczba stron: 260     Spis Treści: Wstęp Wprowadzenie: Środkowoeuropejskie sposoby radzenia sobie ze spuścizną totalitarną Dieter Bingen – Die Totalitarismen „bewältigen“–aber wie? …Więcej

Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku

Autor: Michał Lis ISBN: 978-83-7126-298-2 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 220 Cena: 15,75 PLN   Streszczenie/opis książki:    Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Główne problemy poruszane w książce to: specyficzny charakter społeczeństwa Śląska Opolskiego po drugiej wojnie światowej, województwo …Więcej

Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Redaktorzy: Michał Lis, Łucja Jarczak, Leokadia Drożdż ISBN: 978-83-7126-299-9 Rok wydania: Opole 2013 Cena: 10,50 Liczba Stron: 172     Spis treści: Michał Lis, Leokadia Drożdż, Łucja Jarczak – Wprowadzenie Marie Gawrecká, Dan Gawrecki – Język – szkoła – ruch …Więcej

Opolszczyzna – Instytut Śląski – socjologiczne warsztaty doktoranckie

Redaktor: Krzysztof Frysztacki ISBN: 978-83-7126-296-8 Rok wydania: Opole 2013 Cena: 2.10 Liczba Stron: 118   Spis treści: Krzysztof Frysztacki – Socjologia i doktoraty w kontekście Instytutu Śląskiego w Opolu Pracując w Instytucie Śląskim Anna Bereś – Polscy rolnicy ekologiczni – …Więcej

Colloquium Opole 2012

Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej: Opole – Görlitz/Zgorzelec – Opawa po 1989 roku Redaktorzy: Markus Bauer, Monika Choroś, Bernard Linek, Michał Lis ISBN: 978-83-7126-295-7 Rok wydania: Opole 2013 Cena: 5.25 Liczba stron: 250 Spis Treści: Wprowadzenie Ramy funkcjonowania samorządów Michał Kulesza …Więcej

Ksiądz Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora Śląska Opolskiego (1945 – 1951) t. 2

Autor/Redaktor: ks. Bolesław Kominek,
Zebrał, opracował i przypisami opatrzył Andrzej Hanich
ISBN: 978-83-7126-289-0
Rok wydania: Opole 2012
Cena: Nakład wyczerpany
Liczba stron: 707 …Więcej

Studia Śląskie 2012, tom 71

Aleksander K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
Monika C h o r o ś, Łucja J a r c z a k, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Adam D z i u b a, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
(…) …Więcej

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku (1920-1939). Wybór źródeł

Zawiera teksty źródłowe ukazujące podstawowe problemy harcerstwa polskiego na Śląsku w latach 1920-1939. Wykorzystano źródła wytworzone przez różne ogniwa Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech – od naczelnictwa po drużyny, naczelnictwo ZHP w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie i jego agendy w Niemczech, głównie Konsulat Generalny RP w Bytomiu (do 1931 r.) i Konsulat Generalny RP w Opolu (od 1931 r.) …Więcej

Słownik gwar śląskich. Tom I

Tom pierwszy wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

Rok pierwszy w powiecie strzeleckim

Zbiór 11 dokumentów, w tym: pismo Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego z 12 marca 1945 r. określające zakres sprawozdań tygodniowych, zarządzenie z 13 czerwca tego roku w sprawie przedkładania sytuacyjnych sprawozdań miesięcznych, wszystkie zachowane sprawozdania sytuacyjne starosty strzeleckiego Zygmunta Nowaka (od 10 kwietnia do końca grudnia 1945 r.), oraz przygotowane w lutym 1946 r. sprawozdanie obejmujące cały okres zarządzania powiatem w 1945 r. (…) …Więcej

Migration processes in small European regions during transition period

Heffner Krystian, Zupančič Jernej, Foreword;
Heffner Krystian, Patterns of international immigration to Upper Silesia in 1990s;
Genorio Rado, Geographical dimensions of Slovene emigration around the world;
Zupančič Jernej, Migration of Slovenes to Austria during the period of transition; …Więcej

My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan

Łużycki spór o datowanie Przysięgi budziszyńskiej z polskiej perspektywy; O łużyckim pochodzeniu pierwszego tłumacza Historii etiopskich Heliodora na język niemiecki; Na śladach Albina Mollera w Polsce; U początków łużyckich zainteresowań literaturą polską; Dwoisty żywot Stanisława Moszczeńskiego; …Więcej

Kośny Maksymilian, Wspomnienia – Opolanie w konspiracji podczas II wojny światowej

Masnyk Marek: Maksymilian Kośny – nota biograficzna;
Masnyk Marek: Geneza tzw. opozycji w łonie Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech;
Cimała Bogdan: Maksymilian Kośny a problemy polsko-niemieckie na Górnym Śląsku; …Więcej

Instytucje literacko-wydawnicze w kontatach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze

Publikację otwiera przedmowa napisana przez Karla Dedeciusa i obszerne wprowadzenie Marii Kalczyńskiej na temat tradycji polsko-niemieckich kontaktów literacko-wydawniczych. Pozostałe teksty zgrupowane są w czterech działach. (…) …Więcej

Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej

Część I. Do I wojny światowej; Rozdział I. Terytorium i systemy rządów; Rozdział II. Struktura społeczeństwa i próby jej destabilizacji; Rozdział III. Habsburgowie a kraje wcielone do Austrii; Rozdział IV. Gospodarka rolna; Rozdział V. Miasta i gospodarka miejska od narodzin cechów do manufaktur; Rozdział VI. Handel i gospodarka finansowa; Rozdział VII. Narodziny i rozwój przemysłu; …Więcej

Colloquium Opole ’98

Bach Dieter, 1938-1998. 60 Jahre danach: Der Pogrom an den Juden;
Vahrenkamp Martha, Die Reichspogromnacht – was in Deutschland geschah;
Fiedor Karol, Antyżydowska polityka III Rzeszy w latach 1933-1938. W 60 rocznicę „nocy kryształowej”;
Borák Mečislav, Wydarzenia „nocy kryształowej” i ich oddźwięk na terenach Czechosłowacji; (…) …Więcej

Zagadnienia osadnicze, ekologiczne i transportowe na Nadodrzu. Wybrane zagadnienia

DROBEK WIESŁAW, FALKIEWICZ JERZY, HEFFNER KRYSTIAN: Siedemdziesiąta rocznica urodzin profesora Stanisława Malarskiego;
DROBEK WIESŁAW: Publikacje odrzańskie profesora Stanisława Malarskiego;
CZAJA STANISŁAW: Wpływ cieków wodnych na rozwój przestrzeni społeczno-ekonomicznej i sieci osadniczej w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz otaczających ją pasmach górskich na przestrzeni wieków; …Więcej

Słownik gwar śląskich. Tom II

Drugi tom wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.)

Zawiera w układzie alfabetycznym 173 noty biograficzne Polaków mieszkających w Niemczech, Niemców polskiego pochodzenia i Niemców „polonofilów” związanych współcześnie z polską książką i prasą w Niemczech, zwłaszcza: literatów, publicystów, dziennikarzy, tłumaczy, krytyków, badaczy polskiej literatury, wydawców, drukarzy i księgarzy, zarówno świeckich, jak i duchownych. (…) …Więcej

O społeczeństwie śląskim na przełomie wieków

Jonderko Franciszek: Czynniki zagrożenia. Perspektywa społeczna;
Szczepański Marek S.: Cnoty obywatelskie w lokalnej społeczności;
Grygierczyk Maria: Klasa średnia – miraż czy rzeczywistość?;
Sołdra-Gwiżdż Teresa: „Janusowe obli-cze(a)” socjologii Śląska; (…) …Więcej

Ekonomia – Polityka – Społeczeństwo

PRZECISZEWSKI TADEUSZ: Koncepcja systemowa społecznej gospodarki rynkowej. Zarys opracowywanej od 1989 r. jej wersji polskiej;
MORTIMER-SZYMCZAK HALINA: Etapy rozwoju polityki zatrudnienia (zarys problemu);
SZYLKO-SKOCZNY MAŁGORZATA: Elastyczne zatrudnienie jako instrument walki z bezrobociem; (…) …Więcej

Colloquium Opole ’99

COLLOQUIUM OPOLE ’99. Dziesięć lat po przełomie w Europie – rzeczywiste sąsiedztwo i wspólne wartości: Wiesław Lesiuk – [Otwarcie konferencji];
Do Unii bez kłopotów. Z prof. HANSEM-ADOLFEM JACOBSENEM rozmawia Krzysztof Ogiolda; (…) …Więcej

Region & Regionalism – Changing role of border areas and regional policies

Autor/Redaktor: eds. Koter Marek, Heffner Krystian ISBN: 8371261470 Rok wydania: 2001 Cena: nakład wyczerpany Opis: Foreword; SECTION I. STATE POLICY IN BORDER ZONES AND THE ROLE OF BORDER-LANDS IN DEVELOPING AN INTERNATIONAL CO-OPERATION: Marie-France GAUNARD: New development strategies of urban areas along French borders; …Więcej

Słownik gwar śląskich, tom III

Tom trzeci wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, Tom X

Tom dziesiąty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

Problemy z zakresu gospodarki wodnej na Nadodrzu w ujęciu historycznym, politologicznym i prawnym

TECHMAŃSKA BARBARA, Wybrane problemy z historii Odry i Nadodrza w średniowieczu;
ZAWADKA MAREK, Odrzańska żegluga śródlądowa w okresie planu sześcioletniego;
DROBEK WIESŁAW, Zmiany liczby ludności miast nadodrzańskich (1980-2000); …Więcej

Ochrona środowiska – zagrożenia, działania instytucjonalne, świadomość społeczna

ZAWADKA MAREK, Ochrona wód Odry przed zanieczyszczeniem w latach 1956-1958;
ZAWADKA MAREK, Pięć lat po powodzi;
SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, GWIŻDŻ OLGIERD, Świadomość ekologiczna młodzieży Opolszczyzny;
BADORA KRZYSZTOF, KOZIARSKI STANISŁAW, STRYCZEK ANETA, Ekomorfologiczna waloryzacja krajobrazu doliny Stobrawy od Pieczysk do Bielic w Stobrawskim Parku Krajobrazowym; …Więcej

Monografia Zakładu Energetycznego Opole SA

CIMAŁA BOGDAN, LESIUK WIESŁAW, Rozwój elektroenergetyki w rejencji opolskiej;
CIMAŁA BOGDAN, Bilans zniszczeń wojennych, przejmowanie i odbudowa systemu energetycznego na Śląsku Opolskim;
ARABASZ KAZIMIERZ, Rozwój infrastruktury technicznej Zakładu w latach 1945-2001;
CIMAŁA BOGDAN, Zmiany struktury organizacyjnej Zakładu; …Więcej

Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan. Tom I: od 1919 roku

Wstęp; Wykaz wykorzystanych źródeł i ważniejszych opracowań; Wykaz najczęściej przytaczanej literatury;
Rozdział I. Rys dziejów politycznych Serbów Łużyckich od VI do schyłku XVIII w.
Rozdział II. Odrodzenie kulturalne i narodowe Łużyczan w XIX w. i ich narodowy ruch społeczno-kulturalny w latach 1830-1914; (…) …Więcej

Colloquium Opole 2001

LESIUK WIESŁAW, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Przedmowa;
SENFT STANISŁAW, [Otwarcie konferencji];
NICIEJA STANISŁAW S., [Wystąpienie rektora Uniwersytetu Opolskiego];
SYNOWIEC PIOTR, [Przywitanie gości przez przewodniczącego Rady Miasta];
SZCZEPAŃSKI MAREK S., W europejskiej poczekalni. Polska w procesie integracji kontynentalnej; Im europäischen Warteraum. Polen im Prozess der kontinentalen Integration. Zusammenfassung; V evropské čekárně. Polsko v procesu kontinentální integrace. Shrnutí; …Więcej

Komisje zagospodarowania Odry. Odrzańska praca u podstaw 1956-1970

1. Odra i działalność społeczna wokół jej problemów w latach 1945-1956 (1.1. Odra jako granica; 1.2. Odra jako droga wodna; 1.3. Przejmowanie administracji na Odrze przez władze polskie; 1.4. Społeczne i rządowe działania na rzecz uruchomienia polskiej żeglugi na Odrze w latach 1945-1946; (…) …Więcej

W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne

WITKOWSKI JANUSZ, Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w perspektywie do 2030 r.; SZCZYGIELSKI KAZIMIERZ, Demografia i polityka społeczna wobec wyzwań naszych czasów (o problemach, celach i zadaniach); CIEŚLAK MARIA, Analiza zmian rozkładu wieku ludności ze względu na opis procesu starzenia; (…) …Więcej

The role of ethnic minorities in border regions. Selected problems of ethnic and religious minorities

SECTION I. GENERAL ISSUES: JERNEJ ZUPANČIČ, Minorities: how long will they have a ‚bridge function’?; SZUL ROMAN, Linguistic foundations of regional identity and language policy of regional goverments in Europe. Attempt of typology and presentation of some cases; BACHVAROV MARIN, Russian geopolitical ideas; PIRVELI MARIKA, Border in the mind (Caucasus region); (…) …Więcej

The role of ethnic minorities in border regions. Forms of their composition, problems of development and political rights

MINGHI JULIAN V.: The past as prologue: the resonance of ideas about borderlands; KOTER MAREK: Multicultural border regions of Europe – forms of ethnic composition and process of their differentiation; MARKUSSE JAN: National minorities in the present European Union and their cultural and political rights in relation to developments in international law; (…) …Więcej

Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech. Koncepcja badań biograficznych

KLIMASZEWSKI BOLESŁAW, O koncepcję badań biograficznych na podstawie najnowszych opracowań; Um ein Konzept der biographischen Forschungen auf Grund der neuesten Bearbeitungen (Zusammenfassung);
TREPTE HANS-CHRISTIAN, Mickiewicz’s use of Language in his Paris Lectures on Slavonic Language and Literature (1840-1844) and its Lasting Influence on Switching Languages; Problemy języka narodowego w paryskich wykładach Adama Mickiewicza (1840-1844) oraz ich wpływ na problem zmiany języka w literaturze polskiej (Streszczenie); (…) …Więcej

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1922-1939)

Rozdział I. Początki skautingu polskiego w Niemczech (W latach I wojny światowej; W walce o granicę zachodnią Polski; Powstanie drużyny w Berlinie; Udział harcerstwa w kampanii plebiscytowej i powstaniach śląskich);
Rozdział II. Odrodzenie się ruchu po ustaleniu granicy polsko-niemieckiej (Kryzys harcerstwa w Berlinie; Śląsk Opolski; Próba zjednoczenia harcerstwa polskiego w Niemczech; Poszerzenie działalności harcerskiej na Śląsku Opolskim; Utworzenie ośrodka kierowniczego harcerstwa polskiego w Niemczech); (…) …Więcej

Decyzje i wartości. Reforma ustroju terytorialnego Polski jako obszar konfliktu i odmiennych wizji dobra wspólnego

Rozdział I. Samorząd terytorialny w ładzie zbiorowym (Rzut oka w samorządową przeszłość; Siatka województw – geografia i polityka; Postulaty, programy, wizje – burzenie PRL-owskiego ładu zbiorowego; Między starym a nowym ładem; Najpierw gminy; Na drodze do drugiego i trzeciego szczebla); (…) …Więcej

Colloquium Opole 2002. Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji

AHLMANN FRANK, Einführung;
JIRÁSEK ZDENĚK, Evropa ve svétových procesech kooperace a konfrontace; Europa w światowych procesach kooperacji i konfrontacji; Europa im weltweiten Kooperations- und Konfrontationsprozess. Zusammenfassung; …Więcej

Arkadiusz (Arka) Bożek na forum Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

We wstępie prof. dr hab. Danuta Kisielewicz przedstawia biogram Arkadiusza (Arki) Bożka, jednego z najbardziej znanych polskich działaczy na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, aktywnego polityka emigracji polskiej w Londynie w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu wicewojewody śląskiego i działacza czynnego na niwie politycznej i społecznej. (…) …Więcej

Słownik gwar śląskich, tom V

om piąty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Re­publiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. …Więcej

Słownik gwar śląskich, tom IV

Tom czwarty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XI

Tom jedenasty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku)

Adnotowana bibliografia polskich tytułów prasowych wydawanych w Niemczech w latach 1989-2003 z bibliografią opracowań / Adnotierte Bibliographie der in Deutschland in den Jahren 1989-2003 erscheinenden polnischen Pressetitel mit einer Bibliographie der Bearbeitungen;
Bibliografia zawartości wybranych tytułów prasy polskiej wydawanej w Niemczech w latach 1983-2000 / Inhaltliche Bibliographie der ausgewählten polnischen Pressetitel erscheinenden in Deutschland in den Jahren 1983-2000; …Więcej

Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919-1939)

Rozdział I. Prawne podstawy wyboru Górnoślązaków do polskich ciał ustawodawczych; Rozdział II. Tryb nominacji, wyborów i zastępstw górnośląskich posłów: Nominacje; Wyniki wyborcze; Zastępstwa; Rozdział III. Rodowód posłów śląskich: Pochodzenie regionalne; Wiek śląskich parlamentarzystów; Wykształcenie posłów; Formy zarobkowania; Przedposelska działalność narodowa; Korzenie partyjne; …Więcej

Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym

SENFT STANISŁAW, Górny Śląsk jako przykład podzielonego regionu w powersalskiej Europie;
LESIUK WIESŁAW, Polityka niemiecka wobec mniejszości polskiej w rejencji opolskiej na tle polityki narodowościowej Rzeszy Niemieckiej,
CHAŁUPCZAK HENRYK, Polityka rządu polskiego wobec mniejszości polskiej w Niemczech w latach 1919-1939; …Więcej

Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów

TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Region, polityka regionalna i współpraca interregionalna w Europie; Regionale Politik und interregionale Zusammenarbeit in Europa. Zusammenfassung; Region, regionální politika a meziregionální spolupráce v Evropě. Shrnutí;
GRETHER MATTHIAS R., Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO Maas-Rhein; Współpraca transgraniczna w euroregionie Maas-Rhein; Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Maas-Rhein. Shrnutí; (…) …Więcej

Edmund Jan Osmańczyk (1913-1989). Bibliografia twórczości za lata 1945-1991

Zawiera zestawienie 1884 publikacji w układzie chronologicznym według lat wydania; w obrębie poszczególnych lat uszeregowane są alfabetycznie wydawnictwa zwarte, artykuły z dzieł zbiorowych, czasopism i gazet (320 tytułów czasopism i gazet). Odnotowane zostały także recenzje prac E. J. Osmańczyka i polemiki prowadzone przez autora. …Więcej

Region & Regionalism – The role of borderlands in united Europe. Historical, ethnic and geopolitical problems of borderlands

HISTORICAL BORDERS IN THE PRESENT-DAY STRUCTURE OF EUROPE: PADO TOMASZ, The impact of historical border on social behaviour and perception in the former Russian-Austrian borderland; DROBEK WIESŁAW, Disappearance of inner historical border (the case study of Nowogród Bobrzański, Poland), KENNARD ANN, Poland and her „New Neighbours”: a new relationship or a return to historical bonds?; (…) …Więcej

Region & Regionalism – The role of borderlands in united Europe. The borderlands and integration processes

SECTION I. BORDERLANDS AS AREAS STIMULATING INTEGRATION PROCESSES: SZUL ROMAN, Borders, languages and European integration; STANLEY WILLIAM R., Borderland mentalities transplanted – the north America „melting pot” and durability of socio-economic biases of a Europe left behind; …Więcej

„Skarboferm” 1922-1939. Związki polityki z gospodarką

Rozdział I. Przyczyny i okoliczności powstania spółki „Skarboferm” (Sytuacja gospodarcza Francji i Niemiec po I wojnie światowej; Traktaty i konferencje pokojowe; Francuskie pertraktacje z niemieckimi posiadaczami na Górnym Śląsku; Polskie pertraktacje w Paryżu; Okres plebiscytu i podziału Górnego Śląska; Polsko-francuska konwencja w sprawie kopalń skarbowych); (…) …Więcej

Słownik gwar śląskich, tom VII

Tom siódmy wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

Słownik gwar śląskich, tom VI

Tom szósty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XII

Kolejny tom Słownika obejmującego nazewnictwo geograficzne (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie). Podstawową część stanowią nazwy miejscowe – historyczne i współczesne, zamieszczono też nazwy rzeczne i nazwy terenowe. …Więcej

Przemysłowa służba zdrowia i służba medycyny pracy w województwie opolskim. Wspomnienia lekarzy przemysłowych

SAGAN JAN ALEKSANDER, KUŚ STEFAN, MADZIAR ROMAN, DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA, Przemysłowa służba zdrowia i służba medycyny pracy w województwie opolskim (Prekursorzy medycyny pracy; Dzieje Śląska Opolskiego i tradycje przemysłowe regionu; Podstawy prawne opieki zdrowotnej nad pracującymi; Narażenia i choroby zawodowe w regionie; Przyzakładowe i międzyzakładowe placówki służby zdrowia; Placówki szczebla wojewódzkiego; Personel przemysłowej służby zdrowia i służby medycyny pracy); (…) …Więcej

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 1993-2003 (miękka oprawa)

DROBEK WIESŁAW, HEFFNER KRYSTIAN, Od redakcji;
SOLGA BRYGIDA, Środowisko geograficzno-przyrodnicze;
MIKOŁAJEWICZ KRZYSZTOF, ZAWADZKA EUGENIA, Wody podziemne; Główne problemy gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej; …Więcej

Ksiądz Karol Koziołek (1856-1938). Biografia kapłańska i publiczna

DZIECIŃSTWO I LATA SZKOLNE: Strony rodzinne; Gimnazjum;
Studia teologiczne;
CZAS POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ – KAPŁAN W SŁUŻBIE BOGA I NARODU: Przewodnik wspólnot parafialnych;
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA: Od obrzeży do centrum życia publicznego; …Więcej

Materiały bibliograficzno-internetowe do współczesnych polsko-niemieckich kontaktów książki i mediów oraz dziedzin pokrewnych

Publikacja rejestruje pozycje bibliograficzne od 1989 do maja 2004 r. Spis bibliograficzny podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje piśmiennicze materiały bibliograficzne (1187 pozycji ułożonych w 14 działach), natomiast część druga – dokumenty elektroniczne (641 pozycji ułożonych w 21 działach). Zawiera ponadto Wykaz stosowanych skrótów; Wykaz tytułów czasopism i innych wydawnictw ciągłych wykorzystanych w pracy; Indeks osób. …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom IX

Wielotomowe wydawnictwo obejmujące w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

Naturalna katastrofa i społeczne reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 roku

Frysztacki Krzysztof, Socjologia wobec katastrof;
Drobek Wiesław, Zasięg i skutki powodzi z lipca 1997 roku na Opolszczyźnie w ujęciu przestrzennym;
Sołdra-Gwiżdż Teresa, Katastrofa i jej badanie; (…) …Więcej

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” SA w Kędzierzynie-Koźlu 1948-1998

Lis Michał, Bilans zniszczeń wojennych i podjęcie odbudowy zakładów;
Senft Stanisław, Budowa i rozwój Zakładów Azotowych w Kędzierzynie w latach 1950-1959;
Pacułt Ryszard, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” w latach 1960-1991; (…) …Więcej

Między edukacją i pracą. Kształcenie a zatrudnienie

Rauziński Robert, Rynek pracy kadr z wyższym i średnim wykształceniem na Śląsku Opolskim w okresie transformacji ustrojowej (1989-1997);
Żurawska Joanna, Zapotrzebowanie na konkretne zawody w regionie opolskim;
Drobek Wiesław, Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego Śląska Opolskiego – punkt widzenia geografa; (…) …Więcej

Colloquium Opole ’97

Lis Michał, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Wstęp;
Lesiuk Wiesław, Idea Colloquium Opole;
Kozera Bartłomiej, Między wrogością czasu wojny a pojednaniem w pokoju. Czytając Zbyszka Bednorza; (…) …Więcej

Small European regions during transition period. Transformation of settlement systems

Ravbar Marjan, Contemporary changes of settlement pattern in Slovenia;
Koter Marek, Kulesza Mariusz, The historical background of the social and economic changes within small towns in Poland;
Repolusk Peter, Changes of ethnic structure in Slovenian urban settlements; (…) …Więcej

Kapitał niemiecki w województwie opolskim w początkowym okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku

Uwarunkowania historyczne współczesnych procesów społeczno–gospodarczych;
Rola kapitału zagranicznego (w tym niemieckiego) w Polsce w okresie transformacji od systemu nakazowo-rozdzielczego do gospodarki rynkowej;
Miejsce regionu opolskiego w procesie adaptacji kapitału niemieckiego – dynamika przemian; (…) …Więcej

Elektrownie na Śląsku i ziemiach przyległych (…)

Rozwój elektrowni cieplnych, wodnych i elektrociepłowni na Dolnym i Górnym Śląsku oraz ziemiach przyległych w układzie chronologiczno-tematycznym od zarania elektryfikacji aż do czasów najnowszych (wraz z omówieniem działań proekologicznych w wybranych pięciu dużych elektrowniach). …Więcej

„Praojce, Ojce i my”. Powrót do „Starego kościoła miechowskiego”

Przed wejściem do „Starego kościoła miechowskiego” przypomnijmy jego autora; [Śląsk jest rzeczą trudną…];
I. Zagubiona perła i ukryty monument;
II. Inwokacja, czyli kłopoty z genologią;
III. Kłopoty z kategoriami kompozycyjnymi dzieła (Kłopot z fabułą i akcją; Kłopot z bohaterami; Kto jest narratorem w poemacie?); (…) …Więcej

Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku

KOPIEC JAN: Kościół na Śląsku wobec wyzwań XIX i XX wieku;
DOLA KAZIMIERZ: Sytuacja żeńskich placówek zakonnych na Śląsku przed sekularyzacją w 1810 roku;
MIREK AGATA: Dynamika powstawania żeńskich zgromadzeń zakonnych w XIX i XX wieku na ziemiach polskich; (…) …Więcej

Słownik gwar śląskich, tom VIII

Tom ósmy wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

Dzieje uzdrowiska Głuchołazy Zdrój. (…)

Dzieje uzdrowiska Głuchołazy Zdrój. 10 lat partnerstwa pomiędzy gminą Głuchołazy i Związkiem Gmin Nieder-Olm (1996-2006) Geschichte des Kurortes Bad Ziegenhals. 10 Jahre Partnerschaft der Gemeinde Głuchołazy und der Verbandsgemeinde Nieder-Olm (1996-2006) Autor/Redaktor: Migała Mariusz ISBN: 8371262108 Rok wydania: 2006 Nakład wyczerpany Opis: Bogato …Więcej

Arka Bożek (1899-1954). Działacz społeczno-polityczny Śląska Opolskiego

Rozdział I. Dzieciństwo i młodość; 1. Dom rodzinny; 2. Na frontach I wojny światowej; 3. Początki pracy społeczno-politycznej; 4. W czasie powstań i plebiscytu;
Rozdział II. W polskim ruchu narodowym w Niemczech; 1. W pracy organizacyjnej Związku Polaków w Niemczech; 2. W wyborach parlamentarnych i komunalnych; 3. W Komisji Mieszanej. Bożek a wygaśnięcie konwencji genewskiej; 4. W czasach hitlerowskiej dyktatury; 5. Na wygnaniu… i na polskim Śląsku; (…) …Więcej

Państwowe Nieruchomości Ziemskie w Opolu (1946-1949)

Rozdział I. Formowanie się sektora państwowego w rolnictwie Śląska Opolskiego (1946-1949): Geneza Państwowych Nieruchomości Ziemskich; Początki funkcjonowania Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Opolu; Organizacja Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Opolu; Zatrudnienie (kadry) i struktura organizacyjna dyrekcji okręgowej PNZ w Opolu; Siedziba dyrekcji; Kierownictwo ZO PNZ w Opolu. Relacje PNZ – PPR; Aparat kontroli w opolskich strukturach PNZ; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2006, tom 65

LUSEK JOANNA, Rozwój szkolnictwa ewangelickiego w Bytomiu (od XVI do pierwszej połowy XX w.);
KUBACZ ADAM, Dzieje szkolnictwa w Miechowicach;
PECH EDMUND, Narodowosocjalistyczna polityka oświatowa a mniejszości narodowe. Próba porównania położenia Serbołużyczan; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2005, tom 64

LINEK BERNARD, TARKA KRZYSZTOF, Wprowadzenie;
STRAUCHOLD GRZEGORZ, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki;
SENFT STANISŁAW, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2004, t. 63

KUNČÍKOVÁ PETRA: Německé politické strany v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou (Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I wojną światową);
DUDA HENRYK: Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rąk Armii Czerwonej w 1945 r. – przyczynek do zagadnienia;
SENFT STANISŁAW: Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 r.; (…) …Więcej

„Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 7

Probe Herbert, Zarys dziejów zamku w Koźlu w świetle literatury niemieckojęzycznej;
Zeman Anna, Sarkofagi z krypty Oppersdorffów w kościele parafialnym p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu;
Pacułt Ryszard, Problemy narodowościowe i regionalne miasta i powiatu kozielskiego w latach 1848-1950;
Nycz Edward, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta (na przykładzie Kędzierzyna-Koźla);
Ślusarska Barbara, Życie kulturalne w Koźlu i regionie kozielskim w latach 1945-2000; …Więcej

Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku

KAMIŃSKI ŁUKASZ: Stalinizm po polsku – aspekty społeczne (tezy do dyskusji);
SZWAGRZYK KRZYSZTOF: Rola terroru w funkcjonowaniu systemu stalinowskiego;
MADAJCZYK PIOTR: System władzy na Górnym Śląsku w latach 1945-1956; (…) …Więcej

Regions in the process of European integration. Dilemmas of regional policy in the European Union

KOTER MAREK, HEFFNER KRYSTIAN: Foreword;
GAUNARD-ANDERSON MARIE-FRANCE: French border regions in the context of European integration: the development of Euroregions;
WENDT JAN: Romanian Euroregions in the process of European integration – case study of the Serbian border;
ILIEŞ ALEXANDRU, WENDT JAN, GRAMA VASILE: Cross-border co-operation between Romania and Bulgaria before EU enlargement (2007);
MAZUREK TOMASZ: The Łódź region in the regional structure of the European Union; (…) …Więcej

Regions in the process of European integration Regions in the process of European integration. (…)

HEFFNER KRYSTIAN, SOBCZYŃSKI MAREK: Foreword;
ARASZKIEWICZ ANNA, SOBCZYŃSKI MAREK: Professor’s Marek Koter scientific way from cartography to political geography;
SOBCZYŃSKI MAREK: Achievements of the Department of Political Geography and Regional Studies, University of Łódź, in the field of political geography;
BUFON MILAN; Multicultural regions and contact areas in the context of European integration; (…) …Więcej

Transport lądowy na świecie

2. Przegląd literatury;
3. Podstawy teoretyczne przekształceń sieci transportu lądowego;
4. Rozwój historyczny transportu lądowego; 4.1. Transport drogowy; 4.2. Transport kolejowy;
5. Charakterystyka transportu w Europie; 5.1. Transport kolejowy; 5.2. Transport drogowy; 5.3. Rynek przewozów pasażerskich i towarowych w Europie; (…) …Więcej

Czarna księga prasy śląskiej, tom 2: Śląsk Cieszyński

I. Pierwsze procesy „Gwiazdki Cieszyńskiej”;
II. Dalsze restrykcje wobec prasy Śląska Cieszyńskiego;
III. Nadzór nad polską prasą Śląska Cieszyńskiego w latach 1900-1918;
IV. Konfiskaty gazet i czasopism polskich na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1921; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2003, t. 62

LIS MICHAŁ: Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001),
KUC IZABELA: Ewa Wyglenda – bibliografia prac;
GĘBOŁYŚ ZDZISŁAW: „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce; (…) …Więcej

Colloquium Opole 2006

GROCHALSKI STEFAN MAREK, System ochrony mniejszości narodowych – źródła prawa europejskiego;
SŁAWIŃSKI MARCIN, Polityka Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych;
ELLE LUDWIG, Identität der nationalen Minderheiten in Deutschland – Sorben;
SCHURR EDITH, Die sorbische Minderheit in der Lausitz und ihre Perspektive im vereinten Europa am Beispiel der Förderung der Zweisprachigkeit im vorschulischen Bereich;
HALÁSKOVÁ RENÁTA, Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v České republice; (…) …Więcej

Ruch sportowy w województwie śląskim 1922-1939

Rozdział I. Geneza kultury fizycznej i jej formy organizacyjne na Górnym Śląsku przed podziałem regionu w 1922 roku;
Rozdział II. Organizacja kultury fizycznej w województwie śląskim w latach 1922-1926;
Rozdział III. Organizacja kultury fizycznej i sportu w województwie śląskim pod rządami sanacji; (…) …Więcej

Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta

SZCZEPAŃSKI MAREK S., ŚLĘZAK-TAZBIR WERONIKA: Przestrzenie i miejsca. Uwagi socjologa o monografii miasta;
LINEK BERNARD: Badania historyczne nad miastami górnośląskimi;
POBÓG-LENARTOWICZ ANNA: Stan badań nad dziejami średniowiecznego Opola; …Więcej

Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć

Część pierwsza: Kształtowanie się państwa narodowego (Danuta Berlińska, Piotr Madajczyk): 1. Stosunki między Polakami a mniejszościami narodowymi; 2. Zmiana granic; 3. Wysiedlenia ludności niemieckiej; 4. Obozy dla ludności niemieckiej; 5. Powojenne rozliczenie z historią (…) …Więcej

Początki sektora państwowego w rolnictwie na Śląsku Opolskim (marzec 1945 – luty 1946). Reforma rolna – zarys problemu

Rozdział I. Struktury odpowiedzialne za przejęcie i zagospodarowanie majątków ziemskich: 1. Grupy operacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, 2. Wojewódzki Urząd Ziemski w Katowicach, 3. Powiatowe biura rolne, 4. Grupy operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Katowicach na obszar Śląska Opolskiego, 5. Powiatowe urzędy ziemskie; (…) …Więcej

Bibliografia publikacji Państwowego Instytutu Naukowego (…)

Część I. Bibliografa publikacji Państwowego Instytutu Naukowego — Instytutu Śląskiego w Opolu: I. Środowisko geograficzne. Problemy ekologiczne;
II. Historia; 1. Opracowania ogólne 2. Historia do 1945 r. 3. Historia po II wojnie światowej 4. Poszczególne okręgi i miejscowości 5. Osoby;
III. Zagadnienia gospodarcze (historia i współczesność); (…) …Więcej

Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym

HEFFNER KRYSTIAN, SOLGA BRYGIDA: Współczesna mobilność Polaków a regionalny kontekst procesów migracyjnych;
KUROPKA IRENEUSZ, PISZ ZDZISŁAW: Migracje na Dolnym Śląsku;
SOJKA ELŻBIETA: Rozwój społeczno-gospodarczy a zjawiska migracji na przykła-dzie województwa śląskiego;
KORCZYŃSKA JOANNA: Zmiana czy ciągłość – migracje z Polski do Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sezonowych; (…) …Więcej

Słownik gwar śląskich, tom XI

Tom jedenasty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. …Więcej

Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom XIV

Czternasty tom wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne

RAUZIŃSKI ROBERT, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Wstęp;
KUROPKA IRENEUSZ,
PISZ ZDZISŁAW: Metodologiczne aspekty regionalnych badań społecznych;
KLIMAS BARBARA: Polityka społeczna w nowej gospodarce; GILGA KRYSTYNA: Edukacja na Dolnym Śląsku w dobie kryzysu; …Więcej

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2009

DROŻDŻ LEOKADIA: Skład Rady Naukowej i zatrudnienie w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu w 2008 roku;
LIS MICHAŁ: Sprawozdanie z posiedzeń Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku;
DROŻDŻ LEOKADIA, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Sprawozdanie z działalności naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku i zadania badawcze na rok 2009; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2002, t. 61

KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ: Apteki kozielskie oraz ich właściciele, dzierżawcy, zarządzający i aptekarze w latach 1754-1945;
CYGAŃSKI MIROSŁAW: Hitlerowska próba eksterminacji narodów słowiańskich w latach II wojny światowej;
CIMAŁA BOGDAN: Migracje ludności powiatu chrzanowskiego na ziemie zachodnie i północne Polski po II wojnie światowej (1945-1947); (…) …Więcej

Materiały źródłowe do dziejów III powstania śląskiego (rozkazy baonu tarnogórskiego)

Komplet rozkazów (właściwie 54 rozkazy i 2 szkice sytuacyjne) skierowanych przez dowództwo Podgrupy „Bogdan” do batalionu szturmowego tarnogórskiego, dowodzonego przez ppor. Romana Koźlika, od początku III powstania śląskiego aż do jego likwidacji. (…) …Więcej

Składnia dopełniaczowa czasowników w dawnej i współczesnej polszczyźnie

Wiadomości ogólne o rządzie czasownika;
III. Dopełniaczowy związek rządu: 1. Człon czasownikowy (1.1. Dopełniacz jako niewymienna postać dopełnienia bliższego, 1.2. Współwystępowanie biernika i dopełniacza w roli dopełnienia bliższego poszczególnych czasowników, (…) …Więcej

Transport na Śląsku

Śląsk na tle powiązań transportowych Polski;
Drogi na Śląsku w latach 1945-2009:
Rozwój sieci autostrad;
Drogi w budowie (Autostrada A-4, Autostrada A-1, Pozostałe inwestycje drogowe na Śląsku);
Koleje na Śląsku w latach 1945-2009: Rozbudowa linii kolejowych;
Elektryfikacja sieci kolejowej; (…) …Więcej

Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue

Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue
SZUL ROMAN: The interplay of politics, economy and culture, and the changing borders in the Southern Baltic region;
GLADANAC SANDRA: Failure to launch: The EU integration policy disintegrating historical regions;
JANICKI WOJCIECH: Multiple Europe of nation-states or multiple Europe of non-nation regions? Politicisation of the dilemma and contribution of Poland to the European image; (…) …Więcej

Historical regions divided by the borders. (…)

Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities.
CHROMÝ PAVEL, KUČEROVÁ SILVIE, KUČERA ZDENĚK: Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders. The case of Czechia;
CHYLIŃSKA DAGMARA, KOSMALA GERARD: Unnecessary legacy. Lower Silesia cultural heritage; (…) …Więcej

Colloquium Opole 2008

Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji.
HEFFNER KRYSTIAN, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA: Przedmowa;
MISZCZUK ANDRZEJ: Strategie rozwoju regionów a problem migracji;
SOLGA BRYGIDA: Śląsk Opolski jako region migracyjny;
HEFFNER KRYSTIAN: W kierunku strategii migracyjnej regionu w nowej Europie;
RAUZIŃSKI ROBERT: Migracje zagraniczne w świetle kryzysu demograficznego; (…) …Więcej

Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny (oczyma socjologów)

FRYSZTACKI KRZYSZTOF: Wprowadzenie do opolskich wątków miejsko-regionalnych;
SZCZEPAŃSKI MAREK S.,ŚLIZ ANNA: Lokalność w świecie globalnym;
SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Wymiary codzienności w socjologii Śląska Opolskiego;
GEISLER ROBERT: Opole i województwo opolskie. Miasto i region jako terytorialne formy życia zbiorowego; (…) …Więcej

Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego

Rozdział 1. Badania ludności w perspektywie chorologicznej: 1.1. Globalny wymiar procesów ludnościowych; 1.2. Uwarunkowania kontynentalne – europejska przestrzeń planistyczna; 1.3. Nauka o człowieku w przestrzeni; 1.4. Obszar, zakres i narzędzie badań; (…) …Więcej

Czy koniec Śląska jaki znamy?

RAUZIŃSKI ROBERT, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, GEISLER ROBERT: Czy koniec Śląska jaki znamy?;
KUROPKA IRENEUSZ, PISZ ZDZISŁAW: Czy ma miejsce kryzys demograficzny i społeczny na Dolnym Śląsku?;
RĄCZASZEK ANDRZEJ: Kryzys społeczno-demograficzny czy trendy rozwojowe i zagrożenia sytuacji demograficznej w województwie śląskim; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2000, t. 59

Mularczyk Jerzy, Zjazd gnieźnieński w 1000 r. i jego konsekwencje dla Polski wczesnośredniowiecznej;
Rajman Jerzy, Koźle w średniowieczu;
Cygański Mirosław, Polityka czterech mocarstw wobec nowej zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1999, t. 58

Musialik Wanda, Mechanizmy powstawania i funkcjonowania polskich kręgów polityki i władzy na Górnym Śląsku do 1939 roku (próba systematyzacji);
Cygański Mirosław, Granica polsko-niemiecka w polityce polskiego obozu niepodległościowego (krajowej konspiracji i emigracji na Zachodzie) oraz środowisk komunistycznych w ZSRR i Polsce w czasie II wojny swiatowej;
Cimała Bogdan, Polacy, Rosjanie i Niemcy na Śląsku Opolskim po zakończeniu II wojny światowej; (…) …Więcej

Historical regions in the structures of European Union.

Historical regions in the structures of European Union. Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world
Autor/Redaktor:
Red. Krystian Heffner
ISBN: 978-83-7126-269-2
Rok wydania: Łódź-Opole 2011
Cena: 16.00
Liczba stron: 221
Uwagi: Region and Regionalism No. 10, vol. 2 …Więcej

Historical regions in the structures of European Union.

General issues and policy of European Union towards historical regions
Autor/Redaktor:
Red. Marek Sobczyński, Andrzej Rykała
ISBN: 978-83-7126-268-5
Rok wydania: Łódź-Opole 2011
Cena: 11.00
Liczba stron: 155
Uwagi: Region and Regionalism. No. 10, vol. 1 …Więcej

Nazwy złożone w toponimii śląskiej

Nazwy złożone w toponimii śląskiej + CD: Słownik urzędowych nazw miejscowości. Słownik przejściowych nazw miejscowości
Autor/Redaktor:
Choroś Monika
ISBN: 978-83-7126-280-7
Rok wydania: Opole 2011
Cena: 21.00
Liczba stron: 155
Dodatkowo: płyta CD …Więcej

„Studia Śląskie” 1998, t. 57

Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1997, t. 56

Musialik Wanda, Sanacja na Śląsku wobec dwustronnych stosunków Polski i Niemiec;
Cygański Mirosław, Łużyce w polityce Polski, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i Jugosławii w latach 1946-1948;
Cimała Bogdan, Stalinizacja Polski i jej skutki na Śląsku Opolskim; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 4 (73):Województwo opolskie – administracja i społeczeństwo

SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, LIS MICHAŁ: Społeczeństwo i administracja (s. 3); TKACZ RAFAŁ: Aktywność społeczeństwa obywatelskiego na Opolszczyźnie w wyborach parlamentarnych i samorządowych (s. 5-15); SZWED MICHAŁ: Polityka ekologiczna w województwie opolskim, DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Nysa i powiat nyski w podziałach administracyjno-terytorialnych po 1945 roku; PODYMA WOJCIECH: Zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich województwa opolskiego w świetle obowiązujących przepisów; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 2/3 (71/72): Region opolski jako pogranicze

LIS MICHAŁ: Pograniczność regionu jako szansa; SOCHACKA STANISŁAWA: Uwagi o dawnych i współczesnych nazwach wodnych dorzecza Odry; JONECKO ANTONI: Najstarszy zapis dotyczący Otmętu; PAŁYS PIOTR: Likwidacja niemieckiej irredenty na czeskim Śląsku na przełomie 1918 i 1919 r.; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 1 (70): Historyczne i współczesne czynniki infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego

KOZIARSKI STANISŁAW: Infrastruktura transportowa województwa opolskiego; SZWED WOJCIECH: Przyczynek do historii kolei żelaznych na Śląsku Opolskim. Dzieje linii kolejowej Nysa-Brzeg do 1870 roku; WACŁAWSKI JERZY: Rozwój motoryzacji indywidualnej województwa opolskiego w latach 1955-2005 jako element rozwoju turystyki; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2008, nr 3/4 (68/69): Edukacja na Śląsku w okresie transformacji – zagrożenia i szanse

RĄCZASZEK ANDRZEJ: Wprowadzenie do problemu edukacji w okresie transformacji; HELBICH-SYREK ALEKSANDRA: Zmiany w szkolnictwie wyższym na Dolnym Śląsku w latach 1999-2006; GILGA KRYSTYNA: Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na Dolnym Śląsku w latach 1999-2006; LIPSKI ALEKSANDER: Kształcenie ustawiczne w warunkach rynku usług edukacyjnych; …Więcej

„Śląsk Opolski” 2008, nr 1/2 (66/67): Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady

LIS MICHAŁ: Województwo opolskie po 1998 oku; RAUZIŃSKI ROBERT: Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje w regionie opolskim w latach 1998-2008; HEFFNER KRYSTIAN: Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim; SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Województwo opolskie w społecznej świadomości mieszkańców regionu; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2007 nr 3/4 (64/65): Z badań nad dziedzictwem kultury i oświaty na Śląsku Opolskim

LIS MICHAŁ: Świadomość dziedzictwa wielu kultur – bogactwem współczesnych (s. 3–5); DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Wprowadzenie do badań nad kształtowaniem obrazu przeszłości w zbiorowej pamięci społeczności Nysy. Pochodzenie terytorialne lokalnej społeczności oraz pionierów oświaty; KUREK JAN: Człowiek i jego rodzina wobec śmierci w napisach nagrobnych w Kotorzu Wielkim; KLAK ALEKSANDER: Pomnik Jeńców Serbskich w Łambinowicach. Ikonografia i symbolika; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2007, nr 1-2 (62-63): Nowe formy i możliwości rozwoju turystyki na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki

DROBEK WIESŁAW, NOWACKI ROMAN, Turystyka niekonwencjonalna – szanse, możliwości i ich marketing; JONDERKO FRANCISZEK, Czynniki rozwoju rekreacji i turystyki na obszarach wiejskich; GORANCZEWSKI BOLESŁAW, SAJEWICZ TOMASZ, Modelowanie procesów w organizacjach branży turystycznej; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2006, nr 2 (59): Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego,

MUSIALIK WANDA, Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego; ARTYKUŁY: OGORZELEC KAZIMIERZ, Obiektywne i subiektywne czynniki wpływające na afiliację i integrację religijno-społeczną ludności Śląska Opolskiego w latach po zakończeniu drugiej wojny światowej i po przełomie roku 1989; ŚMIETAŃSKI ROMAN, Przekształcenia własnościowe a udział pracowników w zarządzaniu wybranych opolskich przedsiębiorstw; KANIA MARIA HELENA, Niemieckie inwestycje bezpośrednie na Śląsku Opolskim w okresie transformacji; WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA, Lokalne rynki pracy województwa opolskiego (wybrane aspekty z 2000 i 2005 r.); (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 4 (57): Niemiecka, czeska i polska perspektywa Śląska w 1945 r.

LIS MICHAŁ, Przełomowy rok 1945; WANATOWICZ MARIA WANDA, Górny Śląsk w 1945 r.; SENFT STANISŁAW, Skutki II wojny światowej na Śląsku; CIMAŁA BOGDAN, Wieś górnośląska w 1945 r.; LIS MICHAŁ, Górny Śląsk w roku 1945 w oczach przedwojennego rodzimego aktywu narodowego; NOWAK EDMUND, Represje w powojennych obozach na Śląsku w 1945 r. w ocenie polskiej i niemieckiej; JIRÁSEK ZDENĚK, Opavské Slezsko a Zaolži v roce 1945; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 3 (56): Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.

ARTYKUŁY: SZCZYGIELSKI KAZIMIERZ, Mniejszości narodowe i etniczne w województwie opolskim a język niepolski (w świetle ustaleń Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) ; RAUZIŃSKI ROBERT, Uwarunkowania demograficzne kształcenia wyższego na Śląsku Opolskim w perspektywie 2020 r.; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski”, 2005, nr 1-2 (54-55): Wybrane zagadnienia turystyki na Śląsku Opolskim

ARTYKUŁY: ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA MAJA, Wybrane mierniki popytu turystycznego z uwzględnieniem województwa opolskiego; SZYGUŁA JAN, GRACZYKOWSKA BOGUSŁAWA, KRÓLIKOWSKA BOŻENA, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2004, nr 2 (51)

ARTYKUŁY: KRÓLIKOWSKI MAREK, Starostowie strzeleccy od XIV do XVI w.; CZAPLIŃSKI MAREK, Epidemia cholery w powiecie prudnickim w 1831 r. (w świetle relacji dr. Josepha Reimanna); PAŁYS PIOTR, Żołnierze armii niemieckiej narodowości serbołużyckiej w obozach polskich w latach 1945-1948; KLITYŃSKI WALDEMAR, Jednostki pancerne Wojska Polskiego w Opolu w 1945 r.; …Więcej

Śląsk Opolski 2004, nr 1 (50): Kwestie tożsamości narodowej i regionalnej na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej

ARTYKUŁY: DANUTA BERLIŃSKA, Tożsamość i identyfikacje narodowe Ślązaków po 1989 r.; MARCEL HYS, Śląsk – syndrom przechodniej tożsamości narodowej. „Ślązok, Polok czy Nimiec”; STANISŁAW SENFT, Władze wojewódzkie wobec ludności rodzimej Śląska Opolskiego w latach 1945-1960. …Więcej

„Śląsk Opolski” 2003, nr 2 (49): Z historii Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim

LIS MICHAŁ, Kościół katolicki na Śląsku Opolskim – noty historyka. ARTYKUŁY: LEC ZDZISŁAW, Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty; POLANKO PIOTR ATANAZY, OFM, Restytucja klasztoru na Górze św. Anny po sekularyzacji; POLANKO PIOTR ATANAZY, OFM, Powstanie franciszkańskiej placówki w Borkach Wielkich; MUSIALIK WANDA, Idea diecezji opolskiej na łamach „Nowin Codziennych”; HANICH ANDRZEJ, Likwidacja „stanu tymczasowości administracji kościelnej” na Śląsku Opolskim przez władze komunistyczne w 1951 r. …Więcej

„Śląsk Opolski” 2003, nr 1 (48): Procesy zmian w rolnictwie opolskim w okresie transformacji

ARTYKUŁY: RADOMSKA-BALASA ELŻBIETA, Programy wspierające proces przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2000 i ich realizacja w województwie opolskim; BISAGA ANNA, Procesy zmian w gospodarstwach towarowych województwa opolskiego w okresie transformacji; SOKOŁOWSKA STANISŁAWA, Zmiany w zachowaniach produkcyjnych indywidualnych gospodarstw rolnych w latach dziewięćdziesiątych (na podstawie badań w województwie opolskim); KIEŚ JULIUSZ, Aktualne i przyszłe uwarunkowania rozwoju rolnictwa w powiecie raciborskim; …Więcej

„Śląsk Opolski” 2002 nr 1 (47)

Autor/Redaktor: ISSN: 0867-6070 Cena: 1.05 Liczba stron: 110 Opis: ARTYKUŁY: Jadwiga Kamińska, Krzysztof Zuba, Społeczno-polityczne uwarunkowania aktywności gmin Śląska Opolskiego w ramach euroregionów; Kazimierz Ogorzelec, Księga próśb i podziękowań Matce Bożej Opolskiej odzwierciedleniem motywów religijnych i społeczno-politycznych pielgrzymów w latach 1974-1990; Adriana …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr 4 (46)

ARTYKUŁY: Szymczak Maciej: Dzieje zakładów celulozowo-papierniczych w Koźlu 1891-1945; Dubel Krystyna: Przestrzenne formy ochrony przyrody w krajobrazie obszarów rolniczych województwa opolskiego – możliwości turystycznego wykorzystania; Kisielewicz Danuta: Działalność publicystyczna Arkadiusza (Arki) Bożka. …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr 2 (44): Śląsk Opolski – na styku kultur etniczno-narodowych i interesów państwowych

Frysztacki Krzysztof: Problemy i problemat Śląska Opolskiego; Nicieja Stanisław Sławomir: Profesor doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – 35 lat w służbie nauki; Górny Śląsk jako wyzwanie naukowe. Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Lesiukiem, Rozm.: Michał Lis, Stanisław Senft; Lis Michał: Pokrewieństwo rocznic; Gawrecki Dan: Jest jeszcze inny Śląsk (przyczynek do definicji i określeń); (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr spec. 43: Społeczne i demograficzne aspekty wdrażania reform na przykładzie Śląska

WSTĘP: Rauziński Robert, Sołdra-Gwiżdż Teresa. ARTYKUŁY: Frąckiewicz Lucyna: Rozwój społeczny województwa śląskiego, Barteczek Andrzej: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa śląskiego, Frączkiewicz-Wronka Aldona: Województwo śląskie – blaski i cienie nowej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, Pisz Zdzisław: Reforma edukacji w świetle potrzeb rynku pracy, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Gwiżdż Olgierd: Społeczne skutki reformy edukacji, Rauziński Robert: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego Śląska Opolskiego do 2010 r., Rączaszek Andrzej: Konsekwencje reformy administracyjnej dla funkcjonowania regionów, Nijakowski Lech M.: Lobbing regionów w Brukseli z perspektywy integracji Polski z Unią Europejską. …Więcej

„Studia Śląskie” 1997, t. 55

Bakala Jaroslav, Stosunki wzajemne Śląska Opawskiego i Opolskiego w średniowieczu;
Rajman Jan, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców parafii Krzanowice (w świetle ksiąg metrykalnych z XIX wieku);
Cygański Mirosław, Żydzi poznańscy, pomorscy oraz śląscy wobec Polaków i Niemców pruskich w latach 1816-1939; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2000, nr 1 (38)

ARTYKUŁY: Stanisława Sochacka, Wieś śląska w świetle polskich nazw terenowych; Czesława Mykita-Glensk, Słowacki a Śląsk; Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazwy osobowe w urbarzu opolskim z roku 1566; Mariusz Kulesza, Morfogeneza miast na pograniczu śląsko-wieluńsko-sieradzkim. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1999, nr 4 (37)

ARTYKUŁY: Krystyna Dubel, Ekologizacja wsi i rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych a integracja z Unią Europejską; Edward Nycz, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta, czyli o Koźlu i Kędzierzynie słów kilka. MATERIAŁY: Edmund Nowak, Potrzebna czy niepotrzebna? Sprawa ekshumacji ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946); Katarzyna Maler, Dzieje browarnictwa w Głubczycach; Stanisław Domański, Procesy kształtowania się poziomu przestępczości i patologii społecznej na przykładzie gminy Dobrzeń Wielki w latach 1990-1998; Barbara Usarz, Z dziejów zespołu pałacowo-parkowego we Frączkowie do 1945 r.; Jarosław Radimersky, Aksamitna rewolucja – czyli od demonstracji studentów do wyboru Václava Havla na prezydenta. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1999, nr 3 (36)

ARTYKUŁY: Anna Chwist, Na spotkanie wartości Parku Krajobrazowego Góra św. Anny; Józef Makowiecki, Krzysztof Badora, Walory przyrodniczo-krajobrazowe projektowanego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; Tomasz Kamusella, Język a Śląsk Opolski w kontekście integracji europejskiej; Stefan Ziarko, Edmund Jan Osmańczyk – w dziesiątą rocznicę śmierci. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1999, nr 1 (34)

ARTYKUŁY: Edmund Nowak, Na mocy prawa… Osadzeni w Obozie Pracy w Łambinowicach i Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w latach 1945-1948 na podstawie tzw. sankcji prokuratorskich; Krystian Heffner, Iwona Rykała, Praszka – miasto w strefie dawnego pogranicza nad górną Prosną w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski; Robert Rauziński, Społeczne cele w strategii rozwoju Śląska Opolskiego do 2010 roku; Mariusz Migała: Walory klimatyczne uzdrowiska Głuchołazy (Bad Ziegenhals) na przełomie XIX i XX wieku. …Więcej

„Śląsk Opolski” 1998, nr 1 (30)

ARTYKUłY: Stanisław Koziarski, Powódź lipcowa 1997 roku w województwie opolskim; Krzysztof Zuba, Komitety obywatelskie a prasa na Śląsku Opolskim w pierwszym okresie transformacji ustrojowej (1989-1991); Agata Zagórowska, Przestrzenne aspekty rozwoju demograficznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem makroregionu południowego w okresie transformacji; …Więcej