Konferencja „Na swoim? U siebie? Wśród swoich?” – Call for papers

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Centrum Zajezdnia oraz Sieć Zachodnich i Północnych zapraszają do czynnego udziału w konferencji naukowej Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych, która odbędzie się w dniach 6–7 listopada 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. …Więcej

Górny Śląsk w Polsce Ludowej (III). Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach i Stowarzyszeniem Instytut Śląski organizują konferencję naukową pod tytułem „Górny Śląsk w Polsce Ludowej (III). Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy.” …Więcej

Konferencja „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa (…)”

Instytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych i Socjologii – Uniwersytet w Bonn oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń”. Więcej informacji: …Więcej

Zaproszenie na konferencję popularnonaukową

Na prośbę Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Poszanowanie praw mniejszości jako fundament wykorzystania przez region różnorodności etnicznej”, która odbędzie się 25 marca br. o godzinie 1000 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roli referentów …Więcej

Jubileusz 80-lecia Instytutu Śląskiego

W roku bieżącym przypada 80 rocznica inauguracji działalności powołanego do życia w Katowicach stowarzyszenia naukowego Instytut Śląski, którego sukcesorem jest dzisiejszy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Głównym punktem obchodów tej rocznicy będzie międzynarodowa konferencja naukowa: „Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej”. Towarzyszyć jej będzie wystawa: „Ludzie Instytutu Śląskiego”. Ukaże się drukiem także okolicznościowa publikacja. …Więcej

Konferencja „W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I ZPwN (…)”

PIN-Instytut Śląski w Opolu, Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia zapraszają na konferencję pt. „W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I ZPwN. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym” …Więcej