Konferencja międzynarodowa: Lata 1947-1949 z perspektywy śląskiej i Europy Środkowej

Okres lat 1947-1949 przyniósł narodom Europy Środkowej szereg wydarzeń które zdeterminowały ich losy na kolejne dziesięciolecia. We wrześniu 1947 r. w Szklarskiej Porębie podsumowano okres przejmowania władzy w poszczególnych państwach bloku wschodniego, a poprzez ustanowienie Biura Informacyjnego Partii Robotniczych i …Więcej

Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse

Redaktorzy: Marek Mazurkiewicz, Annemarie Franke, Tadeusz Siwek ISBN: 978-83-7126-309-5 Rok wydania: Opole 2015 Cena: 10.50 Liczba stron: 248     Spis treści Słowo wstępne Od redakcji Wykłady inauguracyjne Jerzy Buzek – 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse. …Więcej

Górny Śląsk w Polsce Ludowej (II)

Informujemy, że 26.11.2014 r. odbędzie się w siedzibie Instytutu (s. 201) konferencja naukowa pt. „Górny Śląsk w Polsce Ludowej (II). Przywódcy – bohaterowie – wrogowie”. Spotkanie będzie miało charakter warsztatu. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu oraz IPN, Oddział w Katowicach. …Więcej

Konferencja „Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem (…)”

PIN-Instytut Śląski w Opolu wraz z Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 r.”, która odbędzie się 09.12.2013 r. w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (s.201). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:30. …Więcej

Wystawa oraz debata w Łambinowicach

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Muzeum II Wojny Światowej zapraszają na otwarcie wystawy „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)” oraz debatę naukową pt. „II wojna światowa i jej skutki. Łambinowice – trudne obrachunki z historią”, które odbędą się 3 grudnia w Łambinowicach. …Więcej

Materiały z konferencji „Koniec starego świata – początek nowego. (…)”

W dniach 20-22 czerwca 2013 odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, Muzeum w Gliwicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, pt. „Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody.”.
Chętnych do zapoznania się z wygłoszonymi wtedy referatami oraz z zapisem dyskusji zapraszamy …Więcej

Konferencja „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989”. …Więcej

Konferencja naukowa, Gliwice 20-22.06.2013 r.

„Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918). Źródła i metody”, to spotkanie ponad 20 historyków z Polski i zagranicy, które ma zainicjować projekt badawczy poświęcony przemianom społecznym na Górnym Śląsku w okresie pierwszej wojny i wywołanych pierwszą wojną światową oraz stworzyć do niego bazę metodologiczną. …Więcej