Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom 17 – Suplement

Redaktor: Stanisława Sochacka Rok wydania: 2016 ISBN: 978-83-7126-325-5 Cena: 35,00 PLN Suplement wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, …Więcej

Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

Redaktorzy: Michał Lis, Łucja Jarczak, Leokadia Drożdż ISBN: 978-83-7126-299-9 Rok wydania: Opole 2013 Cena: 10,50 Liczba Stron: 172     Spis treści: Michał Lis, Leokadia Drożdż, Łucja Jarczak – Wprowadzenie Marie Gawrecká, Dan Gawrecki – Język – szkoła – ruch …Więcej

Studia Śląskie 2012, tom 71

Aleksander K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
Monika C h o r o ś, Łucja J a r c z a k, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Adam D z i u b a, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
(…) …Więcej

Studia Śląskie 2011, tom 70.

(dodruk 2013 )
Artykuły:
Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946–1968
Adriana Dawid, Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957–1971)
Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
(…) …Więcej

„Studia Śląskie”, 2007, tom 67

CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA: Profesor Stanisława Sochacka;
JARCZAK ŁUCJA, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006;
ABRAMOWICZ ZOFIA, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2001 nr 2 (44): Śląsk Opolski – na styku kultur etniczno-narodowych i interesów państwowych

Frysztacki Krzysztof: Problemy i problemat Śląska Opolskiego; Nicieja Stanisław Sławomir: Profesor doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – 35 lat w służbie nauki; Górny Śląsk jako wyzwanie naukowe. Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Lesiukiem, Rozm.: Michał Lis, Stanisław Senft; Lis Michał: Pokrewieństwo rocznic; Gawrecki Dan: Jest jeszcze inny Śląsk (przyczynek do definicji i określeń); (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2000, nr 1 (38)

ARTYKUŁY: Stanisława Sochacka, Wieś śląska w świetle polskich nazw terenowych; Czesława Mykita-Glensk, Słowacki a Śląsk; Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazwy osobowe w urbarzu opolskim z roku 1566; Mariusz Kulesza, Morfogeneza miast na pograniczu śląsko-wieluńsko-sieradzkim. …Więcej