Studia Śląskie, tom 80

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN   SPIS TREŚCI OD REDAKCJI Robert R a u z i ń s k i, Brygida S o l g a, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny Brygida …Więcej

Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 r.

Redakcja naukowa: Robert Rauziński, Brygida Solga ISBN: 978-83-7126-323-1 Rok wydania: 2016 Liczba stron: 288 Cena: 18 PLN Wprowadzenie Maria Cieślak Młodzi absolwenci wyższych uczelni na rynkach pracy krajów OECD Robert Rauziński Uwarunkowania demograficzne rozwoju szkolnictwa wyższego na Śląsku do 2035 …Więcej

Studia Śląskie, tom 75.

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN   SPIS TREŚCI Od Redakcji I Studia Maria P a z d e r, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka Aleksander K w i a t e k, Zachód porwany Milana …Więcej

W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne

WITKOWSKI JANUSZ, Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w perspektywie do 2030 r.; SZCZYGIELSKI KAZIMIERZ, Demografia i polityka społeczna wobec wyzwań naszych czasów (o problemach, celach i zadaniach); CIEŚLAK MARIA, Analiza zmian rozkładu wieku ludności ze względu na opis procesu starzenia; (…) …Więcej

The role of ethnic minorities in border regions. Selected problems of ethnic and religious minorities

SECTION I. GENERAL ISSUES: JERNEJ ZUPANČIČ, Minorities: how long will they have a ‚bridge function’?; SZUL ROMAN, Linguistic foundations of regional identity and language policy of regional goverments in Europe. Attempt of typology and presentation of some cases; BACHVAROV MARIN, Russian geopolitical ideas; PIRVELI MARIKA, Border in the mind (Caucasus region); (…) …Więcej

The role of ethnic minorities in border regions. Forms of their composition, problems of development and political rights

MINGHI JULIAN V.: The past as prologue: the resonance of ideas about borderlands; KOTER MAREK: Multicultural border regions of Europe – forms of ethnic composition and process of their differentiation; MARKUSSE JAN: National minorities in the present European Union and their cultural and political rights in relation to developments in international law; (…) …Więcej

Region & Regionalism – Multicultural regions and cities

Section I. MULTICULTURALISM – NEW ETHNIC AND SOCIAL PROCESSES. INTEGRATION OR PARTITION?
Section II. MULTICULTURAL REGIONS IN REGIONAL STRUCTURES OF EUROPE
Section III. REGIONS IN ETHNIC AND CULTURAL BORDERLANDS – NEW CENTRES OF MULTICULTURAL DEVELOPMENT OR ZONES OF CONFRONTATION?
Section IV. MULTICULTURALISM AS A MODEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CITIES
…Więcej

Small European regions during transition period. Transformation of settlement systems

Ravbar Marjan, Contemporary changes of settlement pattern in Slovenia;
Koter Marek, Kulesza Mariusz, The historical background of the social and economic changes within small towns in Poland;
Repolusk Peter, Changes of ethnic structure in Slovenian urban settlements; (…) …Więcej

Regions in the process of European integration. Dilemmas of regional policy in the European Union

KOTER MAREK, HEFFNER KRYSTIAN: Foreword;
GAUNARD-ANDERSON MARIE-FRANCE: French border regions in the context of European integration: the development of Euroregions;
WENDT JAN: Romanian Euroregions in the process of European integration – case study of the Serbian border;
ILIEŞ ALEXANDRU, WENDT JAN, GRAMA VASILE: Cross-border co-operation between Romania and Bulgaria before EU enlargement (2007);
MAZUREK TOMASZ: The Łódź region in the regional structure of the European Union; (…) …Więcej

Regions in the process of European integration Regions in the process of European integration. (…)

HEFFNER KRYSTIAN, SOBCZYŃSKI MAREK: Foreword;
ARASZKIEWICZ ANNA, SOBCZYŃSKI MAREK: Professor’s Marek Koter scientific way from cartography to political geography;
SOBCZYŃSKI MAREK: Achievements of the Department of Political Geography and Regional Studies, University of Łódź, in the field of political geography;
BUFON MILAN; Multicultural regions and contact areas in the context of European integration; (…) …Więcej

Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym

HEFFNER KRYSTIAN, SOLGA BRYGIDA: Współczesna mobilność Polaków a regionalny kontekst procesów migracyjnych;
KUROPKA IRENEUSZ, PISZ ZDZISŁAW: Migracje na Dolnym Śląsku;
SOJKA ELŻBIETA: Rozwój społeczno-gospodarczy a zjawiska migracji na przykła-dzie województwa śląskiego;
KORCZYŃSKA JOANNA: Zmiana czy ciągłość – migracje z Polski do Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sezonowych; (…) …Więcej

Historical regions divided by the borders. (…)

Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities.
CHROMÝ PAVEL, KUČEROVÁ SILVIE, KUČERA ZDENĚK: Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders. The case of Czechia;
CHYLIŃSKA DAGMARA, KOSMALA GERARD: Unnecessary legacy. Lower Silesia cultural heritage; (…) …Więcej

Colloquium Opole 2008

Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji.
HEFFNER KRYSTIAN, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA: Przedmowa;
MISZCZUK ANDRZEJ: Strategie rozwoju regionów a problem migracji;
SOLGA BRYGIDA: Śląsk Opolski jako region migracyjny;
HEFFNER KRYSTIAN: W kierunku strategii migracyjnej regionu w nowej Europie;
RAUZIŃSKI ROBERT: Migracje zagraniczne w świetle kryzysu demograficznego; (…) …Więcej

Historical regions in the structures of European Union.

Historical regions in the structures of European Union. Historical divisions of the territory in Central Europe and in different states of the world
Autor/Redaktor:
Red. Krystian Heffner
ISBN: 978-83-7126-269-2
Rok wydania: Łódź-Opole 2011
Cena: 16.00
Liczba stron: 221
Uwagi: Region and Regionalism No. 10, vol. 2 …Więcej

„Studia Śląskie” 1998, t. 57

Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2010, nr 2/3 (71/72): Region opolski jako pogranicze

LIS MICHAŁ: Pograniczność regionu jako szansa; SOCHACKA STANISŁAWA: Uwagi o dawnych i współczesnych nazwach wodnych dorzecza Odry; JONECKO ANTONI: Najstarszy zapis dotyczący Otmętu; PAŁYS PIOTR: Likwidacja niemieckiej irredenty na czeskim Śląsku na przełomie 1918 i 1919 r.; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2008, nr 1/2 (66/67): Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady

LIS MICHAŁ: Województwo opolskie po 1998 oku; RAUZIŃSKI ROBERT: Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje w regionie opolskim w latach 1998-2008; HEFFNER KRYSTIAN: Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim; SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Województwo opolskie w społecznej świadomości mieszkańców regionu; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 1999, nr 1 (34)

ARTYKUŁY: Edmund Nowak, Na mocy prawa… Osadzeni w Obozie Pracy w Łambinowicach i Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w latach 1945-1948 na podstawie tzw. sankcji prokuratorskich; Krystian Heffner, Iwona Rykała, Praszka – miasto w strefie dawnego pogranicza nad górną Prosną w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski; Robert Rauziński, Społeczne cele w strategii rozwoju Śląska Opolskiego do 2010 roku; Mariusz Migała: Walory klimatyczne uzdrowiska Głuchołazy (Bad Ziegenhals) na przełomie XIX i XX wieku. …Więcej