Studia Śląskie, tom 80

ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2016 cena: 25,00 PLN   SPIS TREŚCI OD REDAKCJI Robert R a u z i ń s k i, Brygida S o l g a, Doktor habilitowany Kazimierz Szczygielski. Geograf, demograf, polityk społeczny i regionalny Brygida …Więcej

Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867-1906

Autor: Magdalena Moj  ISBN: 978-83-7126-327-9 Rok wydania: Opole 2016 Cena: 20,00 PLN Liczba stron: 152 Opis książki: Krasiejów jest jedną z najstarszych wsi w gminie Ozimek, datowaną na 1292 r., położoną 25 km od Opola. Malowniczo usytuowanych wśród lasów liściasto-iglastych …Więcej

Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego

Rozdział 1. Badania ludności w perspektywie chorologicznej: 1.1. Globalny wymiar procesów ludnościowych; 1.2. Uwarunkowania kontynentalne – europejska przestrzeń planistyczna; 1.3. Nauka o człowieku w przestrzeni; 1.4. Obszar, zakres i narzędzie badań; (…) …Więcej