„Studia Śląskie” 2010, tom 69

HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2007, tom 66

PAWELEC MARIUSZ: Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.);
BANIK JOANNA, KOBYLARZ RENATA: „…podeptali godność narodu niemieckiego”. Rassenschande w rejencji opolskiej (1939-1945);
PANEK TOMASZ: Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej; …Więcej

„Studia Śląskie” 2005, tom 64

LINEK BERNARD, TARKA KRZYSZTOF, Wprowadzenie;
STRAUCHOLD GRZEGORZ, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki;
SENFT STANISŁAW, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 2003, t. 62

LIS MICHAŁ: Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001),
KUC IZABELA: Ewa Wyglenda – bibliografia prac;
GĘBOŁYŚ ZDZISŁAW: „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce; (…) …Więcej

„Studia Śląskie” 1998, t. 57

Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim; (…) …Więcej

„Śląsk Opolski” 2004, nr 2 (51)

ARTYKUŁY: KRÓLIKOWSKI MAREK, Starostowie strzeleccy od XIV do XVI w.; CZAPLIŃSKI MAREK, Epidemia cholery w powiecie prudnickim w 1831 r. (w świetle relacji dr. Josepha Reimanna); PAŁYS PIOTR, Żołnierze armii niemieckiej narodowości serbołużyckiej w obozach polskich w latach 1945-1948; KLITYŃSKI WALDEMAR, Jednostki pancerne Wojska Polskiego w Opolu w 1945 r.; …Więcej