Książka laureata XXIII edycji konkursu im. Jana i Wojciecha Wawrzynków

Z przyjemnością informujemy, że mgr Kamil Kotas, laureat XXIII edycji konkursu im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska, opublikował swoją nagrodzoną pracę pt. „Dzieje Chałupek do roku 1918”. Praca została wydana w 2014 r. przez Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną HALEGG. …Więcej