Jubileusz 80-lecia Instytutu Śląskiego

W roku bieżącym przypada 80 rocznica inauguracji działalności powołanego do życia w Katowicach stowarzyszenia naukowego Instytut Śląski, którego sukcesorem jest dzisiejszy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Głównym punktem obchodów tej rocznicy będzie międzynarodowa konferencja naukowa: „Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej”. Towarzyszyć jej będzie wystawa: „Ludzie Instytutu Śląskiego”. Ukaże się drukiem także okolicznościowa publikacja. …Więcej

Zapytanie ofertowe – oferty wydawnicze

W związku z zamiarem wydania książek pt.: „Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Colloquium Opole 2013″ oraz „80 lat Instytutu Śląskiego”, opatrzonych nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. …Więcej

Konkurs „Otwórz szufladę (…)”

W imieniu Organizatora oraz własnym zachęcamy do udziału w konkursie „Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku” organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemiecki we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. …Więcej

Kwietniowa Środa w Instytucie Śląskim

Zapraszamy na kwietniowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2014 r., o godz. 17.00, w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego. Wykład pt. „Współczesne społeczeństwo Śląska Opolskiego”, połączony z promocją autorskiej książki „Śląsk Opolski w warunkach transformacji ustrojowej państwa od 1989 roku” wygłosi prof. dr hab. Michał Lis. …Więcej