Ks. infułat Bolesław Kominek (drugie wydanie)

Drugie wydanie dwutomowej publikacji o ks. infułacie Bolesławie Kominku, pierwszym administratorze apostolskim Śląska Opolskiego W listopadzie 2015 r. minęło pół wieku od wysłania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, który zawierał słynną formułę „… przebaczamy i prosimy o wybaczenie” i …Więcej

Ksiądz Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora Śląska Opolskiego (1945 – 1951) t. 2

Autor/Redaktor: ks. Bolesław Kominek,
Zebrał, opracował i przypisami opatrzył Andrzej Hanich
ISBN: 978-83-7126-289-0
Rok wydania: Opole 2012
Cena: Nakład wyczerpany
Liczba stron: 707 …Więcej