Zaproszenie

[+A] [-a]

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

Wykład pt. Harcerstwo w latach 1945-1950 ze śląskiej perspektywy
wygłosi dr Bartosz Kuświk

22 listopada 2017 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).


Informacje o Prelegencie

Dr Bartosz Kuświk
Dr Bartosz Kuświk jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Zainteresowania badawcze dr. Kuświka koncentrują się wokół dziejów harcerstwa okresu stalinowskiego, a także szerokopojętego nauczania historii. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych, popularnonaukowych, a przede wszystkim materiałów edukacyjnych.


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: