Zaproszenie

[+A] [-a]

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

dr Dalibor Sokolović

Polacy w Serbii

Wykład połączony z prezentacją publikacji Poljaci u Srbiji/ Poles in Serbja/ Polacy w Serbii

30 maja 2018 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).


Informacje o Prelegencie

Dr Dalibor Sokolović

Docent języka słowackiego, zastępca kierownika Katedry Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Belgradzkiego. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki słowiańskich języków mniejszościowych, polityki językowej i planowania językowego, historii słowacystyki i sorabistyki. Autor szeregu artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji publikowanych w Serbii, Czechach, Niemczech, Polsce i na Słowacji.

Wybrane publikacje:

Srbska Lužica” – efemeryda czasopiśmiennictwa sorabistycznego na Bałkanach, „Pro Lusatia Opolskie Studia Łużycoznawcze” 11 (2015). 15–20; Еколингвистички приступ у истраживањима словенских мањинских језика, „Славистика” 19 (2015). 112–118; Ревитализација угрожених словенских мањинских језика – на примеру лужичкосрпског језика, „Filološki pregled” 2015/2. 73–87; О Пољацима из Војводине из еколингвистичке перспективе. „Zeszyty Łużyckie” 50 (2016). 255–272; Демографске, социјалне и географске карактеристике као фактор одржавања словенских мањинских језика. „Зборник Матице српске за славистику” 91 (2017). 231–242; Језичка лојалност и етничка солидарност корисника словачког језика у Војводини. „Јужнословенски филолог” LXXIII/1-2 (2017). 155–169; Poljaci u Srbiji / Poles in Serbia / Polacy w Serbii, Ambasada RP w Belgradzie. Belgrad 2018.


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: