Zaproszenie

[+A] [-a]

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

mgr Marcin Sroka
I sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu
Wykład połączony z prezentacją
78 i 79 tomu „Studiów Śląskich”

26 kwietnia 2017 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).


Informacje o Prelegencie

Marcin Sroka, (ur. 1987) doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: analiza zasobów wirtualnych źródeł wiedzy, działalność PZPR w województwie opolskim (praca doktorska). Autor kilkunastu artykułów, m.in.: Obraz sporu o Górny Śląsk lat 1919-1922 w wirtualnych źródłach wiedzy, [w:] Spór o Górny Śląsk 1919-1922. W 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, red. M. Białokur, A. Dawid, Opole 2011; Współpraca zagraniczna Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu, „Studia Śląskie” 2013, t. 73; Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu jako lokalna elita władzy, [w:] Elity komunistyczne w Polsce, pod red. M. Szumiły, M. Żukowskiego, Warszawa – Lublin 2015.


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: