Zaproszenie

[+A] [-a]

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

Prof. dr hab. Edmund Nowak
Szkice z powojennych dziejów Biskupic w powiecie oleskim
Wykład połączony z prezentacją książki: Biskupice w dwudziestoleciu powojennym

24 października 2018 r., godz. 14.00
siedziba PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu
ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro)


Informacje o prelegencie:

Prof. dr hab. Edmund Nowak

Historyk i politolog, wieloletni dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych W Łambinowicach – Opolu, związany także z Instytutem Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Autor szeregu rozpraw i opracowań, takich jak: Cień Łambinowic : próba rekonstrukcji dziejów obozu pracy w Łambinowicach 1945-1946 (1991); Spis osadzonych i zmarłych w obozie pracy w Łambinowicach (lipiec 1945 – październik 1946r.): sporządzony na podstawie odnalezionej w 1992 r. części ewidencji obozowej (1998); Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950): historia i implikacje (2002); Rozrachunki z przeszłością : śledztwa i procesy oraz inne następstwa funkcjonowania powojennych obozów na Górnym Śląsku (2012); Biskupice w dwudziestoleciu powojennym (2017). Redaktor szeregu monografii wieloautorskich artykułów naukowych i wieloautorskich.

 


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: