Zaproszenie

[+A] [-a]

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

Prof. Krystian Heffner, prof. Stanisław Koziarski

Opole – różne perspektywy przestrzeni miasta

Wykład połączony z prezentacją 80. tomu „Studiów Śląskich” pt. Wokół problemów demograficznych i społeczno-ekonomicznych dedykowanego prof. Kazimierzowi Szczygielskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin.

21 marca 2018 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).


Informacje o Prelegentkach

Prof. Krystian Heffner
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Opolskiej, członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN oraz Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W latach 1978-2014 związany z Instytutem Śląskim w Opolu, w latach 1991-1996 dyrektor tej placówki. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki związanej z pograniczem ekonomii i geografii. Specjalizuje się on w geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarce przestrzennej, planowaniu przestrzennym oraz zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich.. Autor ponad trzystu prac naukowych wydanych w kraju i zagranicą.

Prof. Stanisław Koziarski
Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Geograf, specjalizujący się w geografii społeczno-ekonomicznej i geografii transportu. Karierę naukową rozpoczynał w Instytucie Śląskim w Opolu, związany był także z Politechnika Opolską. Autor i współautor czternastu prac zwartych, między innymi: Rozwój sieci kolejowej na Śląsku; Przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowej w Polsce i na świecie; Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie; Transport w Europie; Transport lądowy na świecie; Transport na Śląsku; Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce. Współredaktor czterech monografii wieloautorskich. W swym dorobku naukowym posiada także wiele artykułów naukowych.

 


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: