Zaproszenie

[+A] [-a]

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

dr hab. Piotr Pałys, prof. PIN-IŚ

Położenie konfesyjne mniejszości serbołużyckiej w okresie międzywojennym

Wykład połączony z prezentacją 81. tomu „Studiów Śląskich” pt. Kościoły na Śląsku dr Bernard Linek – redaktor naczelny.

27 czerwca 2018 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).


Informacje o Prelegentach

dr Bernard Linek

Pracownik naukowy PIN-Instytutu Śląskiego, redaktor naczelny „Studiów Śląskich”. Badacz historii politycznej, społecznej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Autor monografii: „Odniemczanie” województwa śląskiego w latach 1945-1950 (w świetle materiałów wojewódzkich) oraz Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950. Współredaktor monografii Opola, zatytułowanej Opole: Dzieje i tradycja. Redaktor i współredaktor szeregu innych monografii wieloautorskich. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

dr hab. Piotr Pałys, prof. PIN-IŚ

Pracownik naukowy Państwowego Instytutu Śląskiego w Opolu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów narodu serbołużyckiego, stosunków polsko-czeskich oraz historii Śląska. Autor rozpraw: Kłodzko, Racibórz i Głubczyce w stosunkach polsko–czechosłowackich w latach 1945–1947, Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 (wspólnie z Leszkiem Kuberskim), Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz – Głubczyce – Kłodzko, Skupiska czeskie w Kłodzkiem, Raciborskiem, Głubczyckiem i Żytawskiem wobec planów zmiany granic państwowych po II wojnie światowej, Pomiędzy Polską a Niemcami. Konflikt górnośląski w raportach konsulatu czechosłowackiego w Opolu 1920–1922, Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945–1948, Kwestia żytawska 1945-1949. Na skrzyżowaniu interesów czeskich, niemieckich, rosyjskich, serbołużyckich i polskich.

 


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: