Zaproszenie

[+A] [-a]

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

Dr Adam Dziuba
Dlaczego napisałem monografię PPR w województwie śląskim
Wykład połączony z prezentacją książki
Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej
 województwa śląskiego (1945–1948)

22 marca 2017 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).


Informacja o prelegencie

Dr Adam Dziuba

Absolwent historii Uniwersytetu Śląskiego. Pracownik Oddziałowego Biura Badan Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Zainteresowania naukowe: polityczne aspekty funkcjonowania systemu komunistycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiej Partii Robotniczej/Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na lokalnej scenie politycznej oraz działania aparatu bezpieczeństwa w latach 1944–1990. Autor monografii Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1947 (Kraków 2005); Na frontach walki ze szpiegami, rewizjonistami i „reakcyjnym klerem”. Tyska jednostka aparatu bezpieczeństwa w latach 1954–1975 (Tychy 2008); Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego (1945–1948) (Katowice 2016). Ponadto opublikował ponad siedemdziesiąt artykułów naukowych, przeszło czterdzieści popularnonaukowych, współredagował cztery tomy zbiorowe i pokonferencyjne.


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: