Zaproszenie

[+A] [-a]

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

zaprasza na

otwarte zebrania naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim.

Kresy Zachodnie, Ziemie Odzyskane czy Ziemie Zachodnie?

Dyskusja panelowa z udziałem prof. Michała Lisa (moderator), dr hab. Piotra Pałysa, dr Mariusza Patelskiego połączona z prezentacją książki: Kwestia żytawska 1945-1949


28 czerwca 2017 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).


Informacje o Prelegentach

prof. dr hab. Michał Lis
Od 1969 r. związany z Instytutem Śląskim w Opolu. Badacz dziejów Górnego Śląska w XX W. Autor syntetycznych opracowań dziejów Górnego Śląska: Górny Śląsk. Zarys dziejów do I wojny światowej, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX w. jak również takich prac jak: Odbudowa podstaw gospodarki Śląska Opolskiego na przykładzie przemysłu (1945–1949, Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1922–1939), Polska ludność rodzima na Śląsku po II wojnie światowej. (Polityczno-społeczne uwarunkowania integracji). Próba syntezy; 1993 r. – Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej (1945–1993), Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989-2014, Powstania śląskie i plebiscyt ze współczesnej perspektywy. Członek ścisłego zespołu redakcyjnego, który przygotował monumentalne wydawnictwo Encyklopedia Powstań Śląskich. Autor zamieszczonych tam 113 haseł i zestawień statystycznych. Łącznie w dorobku publikacyjnym prof. Michała Lisa znajduje się (nie licząc artykułów i recenzji prasowych) ponad siedemset pozycji, w tym kilkanaście zwartych oraz około siedemdziesięciu redagowanych i współredagowanych.

dr hab. Piotr Pałys, prof. PIN-IŚ
Pracownik naukowy Państwowego Instytutu Śląskiego w Opolu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów narodu serbołużyckiego, stosunków polsko-czeskich oraz historii Śląska. Autor rozpraw: Kłodzko, Racibórz i Głubczyce w stosunkach polsko–czechosłowackich w latach 1945–1947, Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 (wspólnie z Leszkiem Kuberskim), Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz – Głubczyce – Kłodzko, Skupiska czeskie w Kłodzkiem, Raciborskiem, Głubczyckiem i Żytawskiem wobec planów zmiany granic państwowych po II wojnie światowej, Pomiędzy Polską a Niemcami. Konflikt górnośląski w raportach konsulatu czechosłowackiego w Opolu 1920–1922, Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945–1948, Kwestia żytawska 1945-1949. Na skrzyżowaniu interesów czeskich, niemieckich, rosyjskich, serbołużyckich i polskich.

dr Mariusz Patelski
Pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autor głośnej biografii gen. Rozwadowskiego: Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski – żołnierz i dyplomata, Warszawa 2003, monografii opolskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów: Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990. Zarys działalności na tle dziejów lokalnego środowiska akademickiego oraz pracy poświęconej wydarzeniom roku 1976 na Opolszczyźnie: Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim. Zapomniany strajk w ZEM Namysłów. Redaktor i współredaktor monografii wieloautorskich, opracowań i pamiętników. Autor szeregu artykułów naukowych.


Informacje o dotychczasowych Środach w Instytucie Śląskim dostępne są w archiwum.


Jeśli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o kolejnych Środach w Instytucie Śląskim drogą mailową, prosimy wpisać swój adres e-mail poniżej i kliknąć „zapisz”: