Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego

[+A] [-a]

  • Wybór i opracowanie: Andrzej Hanichokladka_smaki_duza
  • ISBN: 978-83-7126-303-3
  • Rok wydania: Opole 2014
  • NAKŁAD WYCZERPANY
  • Liczba stron: 936
  • Format książki: A4

Opis książki:

Książkę kucharską pt. Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej, opracowaną przez ks. prof. dra hab. Andrzeja Hanicha, postrzegam jako bardzo interesujący przykład „wykładu” o kulinarnej tożsamości kulturowej Polaków, specyfice i otwartości kuchni Ślązaków, wielokulturowości mieszkańców współczesnego Śląska Opolskiego i coraz bardziej czytelnych wpływach obcych kultur, a także pozaeuropejskich. […] Księga ta zdaje się świadczyć jak najlepiej nie tylko o upodobaniach i preferencjach osób polecających poszczególne receptury, ale i o ich otwartości oraz zainteresowaniu wieloma nowinkami żywieniowymi, zgoła egzotycznymi. Dodać więc trzeba od razu: tak opracowana książka kucharska umożliwia bezpośredni ogląd kulinarnego kontekstu kultury w Polsce, a konkretnie dowodzi nie tylko konserwatyzmu i stabilności, tudzież trwałych związków z pierwotnym dziedzictwem kulturowym, ale i kontaminacji, przenikania, zróżnicowanych wpływów kultur obcych. Konkluzja może tu być jedna: odbiorca otrzymuje pozytywnie przeze mnie oceniany obraz współczesnej kultury konsumpcyjnej w Polsce, z czytelną ekspozycją jednego regionu: Śląska Opolskiego […]. Tak przygotowane „skarby dziedzictwa kulinarnego” niosą ze sobą nie tylko pożytki konsumpcyjne ale szeroko rozumiane walory społeczne, integracyjne, edukacyjne, poznawcze, także reklamowe, promujące przez pryzmat regionalizmu kuchnię polską oraz stół opolski zastawiony oryginalnymi potrawami i godnymi uwagi smakami […] Dziś trwa i rozwija się w wielu regionach Polski oryginalny „festiwal smaków” […] ks. prof. A. Hanich w przygotowanym poradniku kulinarnym uwzględnia […] wszystkie zróżnicowane kulturowo, autentycznie, starsze i nowsze „smaki polskie i opolskie”. I w tym m.in. tkwi oryginalność omawianej przeze mnie nowej propozycji wydawniczej […] Poradnik kulinarny należy do literatury użytkowej, której celem jest dydaktyzm i utylitaryzm. Można więc postrzegać recenzowany poradnik jako osobliwy podręcznik, który zarazem i poucza, i kształtuje poglądy oraz upodabnia odbiorców […] Eksponowane tu przeze mnie wielokulturowe walory tradycyjnej i współczesnej „kuchni domowej” za sprawą ks. prof. Hanicha i jego tak pomyślanej książki kucharskiej oceniam w kategoriach pionierskości […] Autor poradnika pt. Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego wychodzi naprzeciw zgłaszanym od wielu lat postulatom dotyczącym potrzeby, czy wręcz konieczności, prowadzenia systematycznych badań nad problematyką kulinarną. Ten popularny poradnik wezmą do ręki nie tylko specjaliści, ale i miłośnicy sztuki kulinarnej. Jestem przekonana, że i dla badaczy kultury, nie tylko kulinarnej, będzie on stanowić cenne źródło wiedzy o dawnej i współczesnej kulturze.

Z recenzji wydawniczej
dr hab. Teresy Smolińskiej, prof. UO,
z Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki
Uniwersytetu Opolskiego