Słownik nazw miejscowych Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski

[+A] [-a]

Słownik nazw miejscowy-duza

 • Autorki:
  Monika Choroś,
  Łucja Jarczak,
  Stanisława Sochacka
 • ISBN: 978-83-7126-319-4
 • Rok wydania: 2015
 • Liczba stron: 470
 • Cena: 48.00 PLN

 

Opis książki:

Ze wstępu Stanisławy Sochackiej do słownika:
„publikacja przedstawia nazwy miejscowe Śląska historyczne i współczesne, w aktualnych granicach administracyjnych, ograniczone do nazw urzędowych, usankcjonowanych prawem. Będą to zatem przede wszystkim nazwy wsi, miast i miasteczek, a także ich części, zwane potocznie dzielnicami, osadami, koloniami lub przysiółkami.
W pracy uwzględniamy także obiekty zaginione albo wchłonięte przez rozwijające się sąsiednie miejscowości. Należy podkreślić, że praca obejmuje tylko miejscowości posiadające odpowiedniki niemieckie.
Niniejsza edycja oparta jest na doświadczeniach opolskiego zespołu onomastycznego, który opracował Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. I — XVI, A—Ż, Warszawa-Wrocław-Opole 1970—2014”

Zamówienie Słownik nazw miejscowych Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski

Koszt dostawy: A