Słownik gwar śląskich, tom V

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    red. Wyderka Bogusław
  • ISBN: 8371261918
  • Rok wydania: 2004
  • Cena: 3.15 PLN
  • Uwagi: Tom V,  (chwancić (się)-cyrkać)

Opis:

Tom piąty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Re­publiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. W Słowniku nie uwzględnia się leksyki gwar przyniesionych na Śląsk przez ludność przybyłą tu po II wojnie światowej. W części wprowadzającej scharakteryzowano źródła oraz zamieszczono wykazy używanych skrótów, cytowanych miejscowości itp.

Zamówienie Słownik gwar śląskich, tom V

Koszt dostawy: A