Słownik gwar śląskich, tom IX

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    red. Bogusław Wyderka
  • ISBN: 978-83-7126-229-6
  • Rok wydania: 2007
  • Cena: 5.25
  • Liczba stron: XXVIII + 180 s.
  • Oprawa: twarda oprawa
  • Uwagi: Tom IX, (faber-gadzior)

Opis: Tom dziewiąty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. W Słowniku nie uwzględnia się leksyki gwar przyniesionych na Śląsk przez ludność przybyłą tu po II wojnie światowej. W części wprowadzającej zamieszczono: skróty źródeł, skróty nazw powiatów i subregionów Śląska, skróty członów nazw miejscowości, inne skróty.

Zamówienie Słownik gwar śląskich, tom IX

Koszt dostawy: A