Słownik gwar śląskich, tom IV

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    red. Wyderka Bogusław, aut.: Iżykowska Małgorzata, Jahołkowska Beata, Kleszcz Krzysztof, Przymuszała Lidia, Wyderka Bogusław
  • ISBN: 8371261896
  • Rok wydania: 2004
  • Cena: 5.25 PLN
  • Uwagi: Tom IV (cabak-chwanciaty)

Opis:

Tom czwarty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. W Słowniku nie uwzględnia się leksyki gwar przyniesionych na Śląsk przez ludność przybyłą tu po II wojnie światowej. W części wprowadzającej scharakteryzowano źródła oraz zamieszczono wykazy używanych skrótów, cytowanych miejscowości itp.

Zamówienie Słownik gwar śląskich, tom IV

Koszt dostawy: A