Słownik gwar śląskich, tom III

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    red. Wyderka Bogusław, Aut.: Iżykowska Małgorzata, Jahołkowska Beata, Kleszcz Krzysztof, Przymuszała Lidia, Wyderka Bogusław
  • ISBN: 8371261640
  • Rok wydania: 2002
  • Cena: 5.25
  • Uwagi: Tom III, (brawcowy-bżdżon)

Opis:

Tom trzeci wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. W Słowniku nie uwzględnia się leksyki gwar przyniesionych na Śląsk przez ludność przybyłą tu po II wojnie światowej. W części wprowadzającej scharakteryzowano źródła oraz zamieszczono wykazy używanych skrótów, cytowanych miejscowości itp.

Zamówienie Słownik gwar śląskich, tom III

Koszt dostawy: A