Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XII

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    red. Stanisława Sochacka
  • ISBN: 8371261950
  • Rok wydania: 2005
  • Cena: 2,63 PLN
  • Uwagi: Tom XII (Róż-Sów)

Opis:

Kolejny tom Słownika obejmującego nazewnictwo geograficzne (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie). Podstawową część stanowią nazwy miejscowe – historyczne i współczesne, zamieszczono też nazwy rzeczne i nazwy terenowe. Materiał onomastyczny zinterpretowany został pod względem semantycznym i słowotwórczym. Materiał w tomie dwunastym Słownika zawiera się w zakresie liter R i S (Roż-Sów), tj. od nazwy Rożany do nazwy Sówkowe.

Zamówienie Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XII

Koszt dostawy: A