Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XI

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    red. Sochacka Stanisława, aut.: Sochacka Stanisława, Choroś Monika, Jarczak Łucja
  • ISBN: 837126190X
  • Rok wydania: 2004
  • Cena: 2,63 PLN
  • Uwagi: Tom XI, Poż-Roz

Opis:

Tom jedenasty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy.

Zamówienie Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XI

Koszt dostawy: A