Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, Tom X

[+A] [-a]

  • Autor/Redaktor:
    red. Sochacka Stanisława, Aut.: Sochacka Stanisława, Choroś Monika, Jarczak Łucja
  • ISBN: 8371261578
  • Rok wydania: 2002
  • Cena: 2,63 PLN
  • Uwagi: Tom X, (Pato-Poz)

Opis:

Tom dziesiąty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy.

Zamówienie Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, Tom X

Koszt dostawy: A