Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom 17 – Suplement

[+A] [-a]

  • Redaktor:SENGS17-supl_duza
    Stanisława Sochacka
  • Rok wydania: 2016
  • ISBN: 978-83-7126-325-5
  • Cena: 35,00 PLN

Suplement wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. W suplemencie: „przyjęto następujące kryteria wyboru haseł:
– nazwy miejscowe nieobecne w poprzednich tomach – podstawą źródłową był wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części opublikowany w „Dzienniku Ustaw” z 2013 r. poz. 200 na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 13 grudnia 2012 r.(…);
– nazwy miejscowe odnotowane w poprzednich tomach bez pełnej dokumentacji, (…) oraz nazwy przejściowe nieuwzględnione w poprzednich tomach, a zamieszczone z kwalifikatorem (n. prz.), (…);
– nazwy wodne brakujące w poprzednich tomach, (…);
– nazwy wodne, które miały luki w zapisach źródłowych”(ze wstępu Stanisławy Sochackiej do suplementu)

Zamówienie Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t.17 - Suplement

Koszt dostawy: A