Rada Naukowa

[+A] [-a]

Rada Naukowa PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu kadencja 2016-2020:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

Zastępcy:
dr hab. Joanna Dybowska
dr hab. Teresa Smolińska, prof. UO

Członkowie:
prof. dr hab. Andrzej Hanich
dr Renata Kobylarz
dr Wojciech Kucharski
dr Bernard Linek
dr Marek Mazurkiewicz
mgr Magdalena Moj
dr Marzena Muszyńska
dr hab. Piotr Pałys, prof. PIN-IŚ
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz
dr Magdalena Przysiężna-Pizarska
prof. dr hab. Andrzej Sakson
mgr Piotr Solga


Regulamin Rady Naukowej PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu (PDF)


Regulamin wyborów do Rady Naukowej PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu (PDF)


Skład Rady Naukowej PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu na kadencję 2016-2020 (PDF)


Komunikat Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej PIN-Instytutu Śląskiego w kadencji 2016-2020 (PDF).


Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora PIN- Instytut Śląski w Opolu w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej:
Treść zarządzenia (PDF)


Rada Naukowa PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu kadencja 2012-2016

Przewodniczący:
prof. dr hab. Krystian HEFFNER

Zastępcy przewodniczącego:
prof. dr hab. Michał LIS
dr hab. Teresa SMOLIŃSKA, prof. UO

Członkowie:
dr Monika CHOROŚ
mgr Leokadia DROŻDŻ
prof. dr hab. Krzysztof FRYSZTACKI
prof. dr hab. Andrzej HANICH
prof. dr hab. Krystyna KOSSAKOWSKA-JAROSZ
prof. dr hab. Wojciech KUNICKI
dr Bernard LINEK
mgr Magdalena MOJ
prof. dr hab. Jerzy SIEROCIUK
dr hab. Brygida SOLGA
dr Józef SZYMECZEK
prof. dr hab. Bogusław WYDERKA