Oferta badawcza

[+A] [-a]

Oferta badawcza zespołu pracowników PIN – Instytutu Śląskiego:

  1. realizacja badań naukowych w zakresie rozwoju regionalnego, rozwoju lokalnego, procesów demograficznych, migracji zagranicznych; oferta obejmuje opracowanie koncepcji badań, metodologii i narzędzi badawczych oraz – we współpracy
    z PRACOWNIĄ BADAŃ SPOŁECZNYCH – realizacji badań terenowych;
  2. opracowanie ekspertyz naukowych z zakresu rozwoju regionalnego, rozwoju lokalnego, procesów demograficznych, migracji zagranicznych;
  3. opracowanie prognoz demograficznych;
  4. opracowanie monografii (miejscowości, gmin) odnoszących się do sytuacji społeczno-demograficznej danego obszaru, sytuacji gospodarczej oraz – we współpracy z ZAKŁADEM BADAŃ HISTORYCZNYCH, NIEMCOZNAWCZYCH
    i BOHEMISTYCZNYCH – do uwarunkowań historycznych;
  5. opracowanie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego przez ZAKŁAD BADAŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH.

Zapraszamy do współpracy