Nazwy złożone w toponimii śląskiej

[+A] [-a]

Nazwy złożone w toponimii śląskiej + CD: Słownik urzędowych nazw miejscowości. Słownik przejściowych nazw miejscowości

 • Autor/Redaktor:
  Choroś Monika
 • ISBN: 978-83-7126-280-7
 • Rok wydania: Opole 2011
 • Cena: 21.00
 • Liczba stron: 155
 • Dodatkowo: płyta CD

Opis:

 • Wstęp (1. Przedmiot, cel i zakres pracy; 2. Stan badań; 3. Rys historyczny ziemi śląskiej; 4. Złożenia apelatywne a onomastyczne; 5. Metoda opracowania);
 • Rozdział I. Analiza słowotwórczo-semantyczna zrostów (1. Zrosty z pierwszym członem przymiotnikowym; 2. Zrosty z pierwszym członem rzeczownikowym; 3. Zrosty z pierwszym członem czasownikowym; 4. Analiza językowo-semantyczna);
 • Rozdział II. Analiza słowotwórczo-semantyczna nazw złożonych (1. Złożenia właściwe; 2. Typy strukturalne złożeń właściwych; 3. Charakterystyka semantyczna złożeń);
 • Rozdział III. Typy strukturalne nazw zestawionych (1. Zestawienia o członach współrzędnych; 2. Zestawienia o członach złożonych podrzędnie);
 • Rozdział IV. Analiza semantyczna nazw zestawionych (1. Zestawienia pierwotne; 2. Zestawienia wtórne);
 • Rozdział V. Charakterystyka językowa materiału (1. Zmiany fonetyczne; 2. Zmiany w zakresie fleksji; 3. Zmiany słowotwórcze; 4. Leksyka; 5. Zmiany pozajęzykowe, 6. Wpływy niemieckie; 7. Polonizacja nazewnictwa);
 • Podsumowanie i wnioski;
 • Wykaz skrótów;
 • Bibliografia
Zamówienie Nazwy złożone w toponimii śląskiej

Koszt dostawy: A