Skład kapituły

[+A] [-a]

Przewodniczący honorowy:

  • Roman Wawrzynek

Przewodniczący:

  • Jacek Wawrzynek

 Członkowie:

  • Janusz Ireneusz Wójcik (przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego – patrona honorowego Nagrody)
  • Dyrektor PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu
  • prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz
  • prof. dr hab. Michał Lis
  • prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz
  • prof. dr hab. Robert Rauziński
  • dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. PIN-IŚ
  • dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO

 Sekretarz: