Archiwum i aktualności

[+A] [-a]

Stan aktualnego konkursu

XXVII edycja konkursu


Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska zawiadamia, iż 30 listopada 2017 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXVII edycji konkursu.
Wykaz tegorocznych prac konkursowych.


Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłasza XXVII edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.
Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Archiwum

XXVI edycja konkursu

Wręczenie nagrody i wyróżnień miało miejsce na posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 15.03.2017 r.


Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 01.03.2017 r. została przyznana nagroda i wyróżnienia w XXVI edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymał:
mgr Marek Panuś za pracę: Matka górnośląskich zborów. Parafia ewangelicka w Tarnowskich Górach w latach 1742–1945, Uniwersytet Opolski, promotor: dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. UO.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać dwa wyróżnienia.
Otrzymali je:
mgr Marcin Klemenski za pracę: Klasztory augustianów-eremitów na Śląsku w średniowieczu, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ożóg.

mgr Natalia Maria Kotrys za pracę: Gruźlica płuc jako problem społeczny Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej (1919–1933), Uniwersytet Wrocławski, promotor: dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel.

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi na posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 15.03.2017 r.

W imieniu Kapituły:
dr Bernard Linek
p.o. Dyrektora PIN-IŚ
Pobierz informację o wyniku w formacie PDF.


30 listopada 2016 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXVI edycji konkursu. Wykaz tegorocznych prac konkursowych (PDF).


Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłasza XXVI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2016 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.
Pełna treść ogłoszenia (PDF)


XXV edycja konkursu

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska przyznała w dniu 9.03.2016 r. nagrodę i wyróżnienia w XXV edycji konkursu.
Nagrodę główną otrzymała:
mgr Aneta Piszczek, Pieczęcie księżnych i księżniczek górnośląskich z linii opolskiej, Uniwersytet Opolski, promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Więcej informacji: Informacja o XXV edycji Nagrody im. J. i W. Wawrzynków

Wręczenie nagród odbyło się 30 marca 2016 r.

Wawrzynek 002Wawrzynek 003Wawrzynek 001

 


XXIV edycja konkursu

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłasza XXIV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2014 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.
Więcej informacji na temat XXIV edycji konkursu znajduje się tutaj (PDF).


Zakończenie etapu zgłaszania prac w XXIV edycji konkursu

30 listopada 2014 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXIV edycji konkursu.
Wykaz zgłoszonych prac (PDF).


Rozstrzygnięcie XXIV edycji konkursu

4 marca 2015 r. została przyznana nagroda i wyróżnienia w XXIV edycji konkursu.
Komunikat o rozstrzygnięciu (PDF).


Wręczenie nagrody oraz wyróżnień w XXIV edycji konkursu


Rozstrzygnięcie XXIII edycji konkursu

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska pragnie poinformować, że w dniu 12.03.2014 r. przyznane zostały nagrody i wyróżnienia w XXIII edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymał:

mgr Kamil Kotas (Uniwersytet Wrocławski) za pracę pt. „Dzieje Chałupek 1742-1918” napisaną pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Kościk, prof. UWr.

Wyróżnienie otrzymał :

mgr Marcin Musiał (Uniwersytet Wrocławski) za pracę pt. „Między ideą a formą finalną. Czynniki wpływające na formę w procesie jej kształtowania na przykładzie reformackiego kościoła i klasztoru św. Antoniego we Wrocławiu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Kaszuby.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 26 marca 2014r., podczas posiedzenia Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego.

W imieniu Kapituły Nagrody
Dr Maciej Borkowski
Sekretarz Kapituły

Galeria zdjęć z ceremonii wręczenia Nagrody:

 

Reportaż z ceremonii: Kurier Opolski


Zakończenie etapu zgłaszania prac w XXIII edycji konkursu

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska zawiadamia, iż 30 XI 2013 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXIII edycji konkursu. Poniżej zamieszczamy wykaz tegorocznych prac konkursowych:

 1. Radosław Biel, Funkcjonowanie samorządu gminnego Dobrzenia Wielkiego, Uniwersytet Opolski; promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewicz.
 2. Anna Dąbek, Społeczno-ekonomiczna działalność kobiet na Śląsku w I połowie XV wieku na podstawie „Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku”, Uniwersytet Opolski; promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz.
 3. Kamil Kotas, Dzieje Chałupek, Uniwersytet Wrocławski; promotor : dr hab. Elżbieta Kościk, prof. UWr.
 4. Łukasz Malkusz, Samorząd miejski Opola w latach 1892-1904, Uniwersytet Opolski; promotor : prof. dr hab. Marek Masnyk.
 5. Magdalena Moj, Demografia historyczna wsi Krasiejów w latach 1867-1906, Politechnika Opolska; promotor : prof. dr hab. Wanda Musialik.
 6. Tymoteusz Morela, Życie, działalność duszpasterska i śmierć o. Teodora Sąsały SVD (1888-1940) – męczennika II wojny światowej, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; promotor : ks. prof. dr hab. Józef Swastek.
 7. Marcin Musiał, Między ideą a formą finalną. Czynniki wpływające na formę w procesie jej kształtowania na przykładzie reformackiego kościoła i klasztoru św. Antoniego we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski; promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kaszuba.
 8. Tomasz Musiał, Mieszkańcy Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej i ich powojenna codzienność na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950, Uniwersytet Opolski; promotor: dr hab. Barbara Kubis, prof. UO.
 9. Małgorzata Skiba, Das Phänomen der Multikulturalität in Schlesien am Beispiel des Ortes Koschentin/Koszęcin jako miejscowość wielokulturowa na Śląsku. Próba rozpoznania zjawiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; promotor : prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź.
 10.  Dariusz Tkocz, Historiografia polska (od XIX wieku do 2012 roku) wobec polityki jagiellońskiej na Śląsku w XV wieku, Uniwersytet Opolski; promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz.

Wręczenie nagród i wyróżnień w XXII edycji konkursu

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków informuje, że w dniu 26.06.2013 r. wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w XXII edycji konkursu.

Nagrodę główną otrzymała mgr Patrycja Bień (Uniwersytet Opolski) za pracę „Realizacja praw mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w świetle zapisów polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Trzcielińskiej – Polus, prof. UO.

Wyróżnienia otrzymali :

mgr Piotr Bujak (Uniwersytet Opolski) za pracę „Obchody rocznic powstań śląskich jako element polityki historycznej III RP”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Kisielewicz
oraz

mgr Katarzyna Szyszka (Uniwersytet Wrocławski) za pracę „Tradycyjna kultura muzyczna Trójwsi Beskidzkiej – próby jej podtrzymania, odnowienia i rozwoju”, napisaną pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Jerzego Przerembskiego, prof. UWr.

W imieniu Kapituły Nagrody
Dr Maciej Borkowski
Sekretarz Kapituły

Zdjęcia z ceremonii wręczenia nagród:

Reportaż z ceremonii: Kurier Opolski


Rozstrzygnięcie XXII edycji konkursu

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków informuje, że w dniu 18.06 br. rozstrzygnięta została XXII edycja konkursu. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się dn. 26.06 br. w siedzibie Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 17, o godz. 11 w sali 201.

Autorzy i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni.


Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce śląskiej zawiadamia, iż w dniu 28 lutego br. zakończona została procedura zgłaszania prac w XXII edycji konkursu.

Do konkursu zgłoszone zostały następujące, obronione w roku 2012, prace magisterskie:

 1. Agata Andruszko, Podróż poślubna jako forma turystyki ślubnej na rynku turystycznym Opolszczyzny, Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii ; promotor: dr Daniel Puciato
 2. Patrycja Bień, Realizacja praw mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w świetle zapisów polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny ; promotor: dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO
 3. Piotr Bujak, Obchody rocznic powstań śląskich jako element polityki historycznej III RP, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny ; promotor : prof. dr hab. Danuta Kisielewicz
 4. Monika Guzikowska, Gmina Łubniany w powiecie opolskim – historia i teraźniejszość (próba opisu monograficznego), Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny; promotor: dr hab. Czesław Lachur, prof. UO
 5. Marcin Radosław Husak, Cechy rzemieślnicze miasta Prudnika w perspektywie zabytków kultury materialnej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; promotor: prof. dr hab. Leonard Górnicki
 6. Łukasz Kansy, Losy ludności górnośląskiej w XX/XXI wieku. W poszukiwaniu śląskiej tożsamości, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny; promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewicz
 7. Sandra Murzicz, Czterostronna współpraca partnerska między województwem opolskim, Nadrenią-Palatynatem, Burgundią i krajem środkowoczeskim, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny; promotor: dr hab. Edmund Nowak, prof. UO
 8. Katarzyna Szyszka, Tradycyjna kultura muzyczna trójwsi beskidzkiej – próby jej podtrzymania, odnowienia i rozwoju, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski
 9. Klaudia Wyleżoł, Kult świętego Jakuba Starszego na Górnym Śląsku (od średniowiecza po współczesność), Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny; promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

W imieniu Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków,
Sekretarz Kapituły:
dr Maciej Borkowski


Obwieszczenia w Śląsku Opolskim o nagrodzie im. Wawrzynków:


Prezentacja nt. Nagrody Wawrzynów: do pobrania tutaj.