Księgarnia

[+A] [-a]


Z przykrością informujemy, że w związku z podwyżką cen dokonaną przez Pocztę Polską S. A., która obsługuje wysyłkę naszych zamówień, zostaliśmy zmuszeni do niewielkiej korekty kosztów wysyłki naszych książek. Zmiany widoczne są podczas składania zamówienia.


Zasady zamawiania publikacji

Publikacje można kupić w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego, Opole, ul. Piastowska 17, p. 406 (IV piętro).
Nasze Wydawnictwo prowadzi również sprzedaż wysyłkową wszystkich wymienionych na stronach książek i czasopism. Zamówienie złożyć można na kilka sposobów:

 • skorzystać z naszego sklepu internetowego (poniżej);
 • dzwoniąc pod numer telefonu: 77 453 60 32 wew. 116;
 • listownie, pisząc na adres: „Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, skr. poczt. 322, 45-082 OPOLE”;
 • wysyłając e-mail na adres: m.moj@instytutslaski.com lub sekretariat@instytutslaski.com

Składających zamówienie prosimy o dokładne podanie tytułu, autora oraz liczby egzemplarzy każdej z zamówionych publikacji; adresu na który mają zostać wysłana przesyłka, numeru telefonu, oraz preferowany sposób płatności (przy odbiorze przesyłki lub przelewem). Na prośbę klienta, wystawiamy fakturę VAT.

Zapewniamy sprawną realizację zamówienia, maksymalnie w ciągu 7-10 dni. W razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwonimy do Państwa. Wysyłki realizujemy wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Publikacje książkowe 2016

Displaying 1–7 of 7


Publikacje książkowe 2015

Displaying 1–9 of 9


Publikacje książkowe 2014

Displaying 1–4 of 4


Publikacje książkowe 2013

Displaying 1–7 of 7


Publikacje książkowe 2012

Displaying 1–4 of 4


Publikacje książkowe 2011

Displaying 1–7 of 7

Publikacje książkowe 2010

Displaying 1–4 of 4

Publikacje książkowe 2009

Displaying 1–11 of 11
 • Colloquium Opole 2008

  Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji.
  HEFFNER KRYSTIAN, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA: Przedmowa;
  MISZCZUK ANDRZEJ: Strategie rozwoju regionów a problem migracji;
  SOLGA BRYGIDA: Śląsk Opolski jako region migracyjny;
  HEFFNER KRYSTIAN: W kierunku strategii migracyjnej regionu w nowej Europie;
  RAUZIŃSKI ROBERT: Migracje zagraniczne w świetle kryzysu demograficznego; (…) …Więcej

 • Historical regions divided by the borders. (…)

  Historical regions divided by the borders. Cultural heritage and multicultural cities.
  CHROMÝ PAVEL, KUČEROVÁ SILVIE, KUČERA ZDENĚK: Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders. The case of Czechia;
  CHYLIŃSKA DAGMARA, KOSMALA GERARD: Unnecessary legacy. Lower Silesia cultural heritage; (…) …Więcej

 • Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue

  Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue
  SZUL ROMAN: The interplay of politics, economy and culture, and the changing borders in the Southern Baltic region;
  GLADANAC SANDRA: Failure to launch: The EU integration policy disintegrating historical regions;
  JANICKI WOJCIECH: Multiple Europe of nation-states or multiple Europe of non-nation regions? Politicisation of the dilemma and contribution of Poland to the European image; (…) …Więcej

 • Transport na Śląsku

  Śląsk na tle powiązań transportowych Polski;
  Drogi na Śląsku w latach 1945-2009:
  Rozwój sieci autostrad;
  Drogi w budowie (Autostrada A-4, Autostrada A-1, Pozostałe inwestycje drogowe na Śląsku);
  Koleje na Śląsku w latach 1945-2009: Rozbudowa linii kolejowych;
  Elektryfikacja sieci kolejowej; (…) …Więcej

 • Składnia dopełniaczowa czasowników w dawnej i współczesnej polszczyźnie

  Wiadomości ogólne o rządzie czasownika;
  III. Dopełniaczowy związek rządu: 1. Człon czasownikowy (1.1. Dopełniacz jako niewymienna postać dopełnienia bliższego, 1.2. Współwystępowanie biernika i dopełniacza w roli dopełnienia bliższego poszczególnych czasowników, (…) …Więcej

 • Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2009

  DROŻDŻ LEOKADIA: Skład Rady Naukowej i zatrudnienie w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu w 2008 roku;
  LIS MICHAŁ: Sprawozdanie z posiedzeń Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku;
  DROŻDŻ LEOKADIA, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Sprawozdanie z działalności naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2008 roku i zadania badawcze na rok 2009; (…) …Więcej

 • Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne

  RAUZIŃSKI ROBERT, SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Wstęp;
  KUROPKA IRENEUSZ,
  PISZ ZDZISŁAW: Metodologiczne aspekty regionalnych badań społecznych;
  KLIMAS BARBARA: Polityka społeczna w nowej gospodarce; GILGA KRYSTYNA: Edukacja na Dolnym Śląsku w dobie kryzysu; …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom XIV

  Czternasty tom wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom XI

  Tom jedenasty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. …Więcej

 • ks, SAC: „Nie tylko sługa, ale przyjaciel Pana Boga…”. Wspomnienia

  Tekst wybrała, do druku przygotowała, przedmową i przypisami opatrzyła Wanda Musialik;
  Przedmowa;
  Szkic biograficzny;
  Wspomnienia …Więcej

 • Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym

  HEFFNER KRYSTIAN, SOLGA BRYGIDA: Współczesna mobilność Polaków a regionalny kontekst procesów migracyjnych;
  KUROPKA IRENEUSZ, PISZ ZDZISŁAW: Migracje na Dolnym Śląsku;
  SOJKA ELŻBIETA: Rozwój społeczno-gospodarczy a zjawiska migracji na przykła-dzie województwa śląskiego;
  KORCZYŃSKA JOANNA: Zmiana czy ciągłość – migracje z Polski do Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sezonowych; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2008

Displaying 1–6 of 6

Publikacje książkowe 2007

Displaying 1–8 of 8
 • Colloquium Opole 2006

  GROCHALSKI STEFAN MAREK, System ochrony mniejszości narodowych – źródła prawa europejskiego;
  SŁAWIŃSKI MARCIN, Polityka Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych;
  ELLE LUDWIG, Identität der nationalen Minderheiten in Deutschland – Sorben;
  SCHURR EDITH, Die sorbische Minderheit in der Lausitz und ihre Perspektive im vereinten Europa am Beispiel der Förderung der Zweisprachigkeit im vorschulischen Bereich;
  HALÁSKOVÁ RENÁTA, Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v České republice; (…) …Więcej

 • Czarna księga prasy śląskiej, tom 2: Śląsk Cieszyński

  I. Pierwsze procesy „Gwiazdki Cieszyńskiej”;
  II. Dalsze restrykcje wobec prasy Śląska Cieszyńskiego;
  III. Nadzór nad polską prasą Śląska Cieszyńskiego w latach 1900-1918;
  IV. Konfiskaty gazet i czasopism polskich na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1921; (…) …Więcej

 • Transport lądowy na świecie

  2. Przegląd literatury;
  3. Podstawy teoretyczne przekształceń sieci transportu lądowego;
  4. Rozwój historyczny transportu lądowego; 4.1. Transport drogowy; 4.2. Transport kolejowy;
  5. Charakterystyka transportu w Europie; 5.1. Transport kolejowy; 5.2. Transport drogowy; 5.3. Rynek przewozów pasażerskich i towarowych w Europie; (…) …Więcej

 • Regions in the process of European integration Regions in the process of European integration. (…)

  HEFFNER KRYSTIAN, SOBCZYŃSKI MAREK: Foreword;
  ARASZKIEWICZ ANNA, SOBCZYŃSKI MAREK: Professor’s Marek Koter scientific way from cartography to political geography;
  SOBCZYŃSKI MAREK: Achievements of the Department of Political Geography and Regional Studies, University of Łódź, in the field of political geography;
  BUFON MILAN; Multicultural regions and contact areas in the context of European integration; (…) …Więcej

 • Regions in the process of European integration. Dilemmas of regional policy in the European Union

  KOTER MAREK, HEFFNER KRYSTIAN: Foreword;
  GAUNARD-ANDERSON MARIE-FRANCE: French border regions in the context of European integration: the development of Euroregions;
  WENDT JAN: Romanian Euroregions in the process of European integration – case study of the Serbian border;
  ILIEŞ ALEXANDRU, WENDT JAN, GRAMA VASILE: Cross-border co-operation between Romania and Bulgaria before EU enlargement (2007);
  MAZUREK TOMASZ: The Łódź region in the regional structure of the European Union; (…) …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom XIII

  Trzynasty tom wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom IX

  Tom dziewiąty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). …Więcej

 • Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku

  KAMIŃSKI ŁUKASZ: Stalinizm po polsku – aspekty społeczne (tezy do dyskusji);
  SZWAGRZYK KRZYSZTOF: Rola terroru w funkcjonowaniu systemu stalinowskiego;
  MADAJCZYK PIOTR: System władzy na Górnym Śląsku w latach 1945-1956; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2006

Displaying 1–6 of 6
 • Państwowe Nieruchomości Ziemskie w Opolu (1946-1949)

  Rozdział I. Formowanie się sektora państwowego w rolnictwie Śląska Opolskiego (1946-1949): Geneza Państwowych Nieruchomości Ziemskich; Początki funkcjonowania Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Opolu; Organizacja Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Opolu; Zatrudnienie (kadry) i struktura organizacyjna dyrekcji okręgowej PNZ w Opolu; Siedziba dyrekcji; Kierownictwo ZO PNZ w Opolu. Relacje PNZ – PPR; Aparat kontroli w opolskich strukturach PNZ; (…) …Więcej

 • Czarna księga prasy śląskiej. Tom 1: Górny Śląsk

  Rozdział I. Na Górnym Śląsku. Karol Miarka przed sądem;
  Rozdział II. Represjonowanie prasy górnośląskiej w okresie wygasającego kulturkampfu;
  Rozdział III. Neutralizacja raciborskiego ośrodka radykalizmu narodowego (1889-1905); (…) …Więcej

 • Dzieje uzdrowiska Głuchołazy Zdrój. (…)

  [+A] [-a] Dzieje uzdrowiska Głuchołazy Zdrój. 10 lat partnerstwa pomiędzy gminą Głuchołazy i Związkiem Gmin Nieder-Olm (1996-2006) Geschichte des Kurortes Bad Ziegenhals. 10 Jahre Partnerschaft der Gemeinde Głuchołazy und der Verbandsgemeinde Nieder-Olm (1996-2006) Autor/Redaktor: Migała Mariusz ISBN: 8371262108 Rok wydania: 2006 Cena: 5.25 …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom VIII

  Tom ósmy wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX wieku

  KOPIEC JAN: Kościół na Śląsku wobec wyzwań XIX i XX wieku;
  DOLA KAZIMIERZ: Sytuacja żeńskich placówek zakonnych na Śląsku przed sekularyzacją w 1810 roku;
  MIREK AGATA: Dynamika powstawania żeńskich zgromadzeń zakonnych w XIX i XX wieku na ziemiach polskich; (…) …Więcej

 • „Praojce, Ojce i my”. Powrót do „Starego kościoła miechowskiego”

  Przed wejściem do „Starego kościoła miechowskiego” przypomnijmy jego autora; [Śląsk jest rzeczą trudną…];
  I. Zagubiona perła i ukryty monument;
  II. Inwokacja, czyli kłopoty z genologią;
  III. Kłopoty z kategoriami kompozycyjnymi dzieła (Kłopot z fabułą i akcją; Kłopot z bohaterami; Kto jest narratorem w poemacie?); (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2005

Displaying 1–11 of 11
 • Materiały bibliograficzno-internetowe do współczesnych polsko-niemieckich kontaktów książki i mediów oraz dziedzin pokrewnych

  Publikacja rejestruje pozycje bibliograficzne od 1989 do maja 2004 r. Spis bibliograficzny podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje piśmiennicze materiały bibliograficzne (1187 pozycji ułożonych w 14 działach), natomiast część druga – dokumenty elektroniczne (641 pozycji ułożonych w 21 działach). Zawiera ponadto Wykaz stosowanych skrótów; Wykaz tytułów czasopism i innych wydawnictw ciągłych wykorzystanych w pracy; Indeks osób. …Więcej

 • Ksiądz Karol Koziołek (1856-1938). Biografia kapłańska i publiczna

  DZIECIŃSTWO I LATA SZKOLNE: Strony rodzinne; Gimnazjum;
  Studia teologiczne;
  CZAS POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ – KAPŁAN W SŁUŻBIE BOGA I NARODU: Przewodnik wspólnot parafialnych;
  DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA: Od obrzeży do centrum życia publicznego; …Więcej

 • Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 1993-2003 (miękka oprawa)

  DROBEK WIESŁAW, HEFFNER KRYSTIAN, Od redakcji;
  SOLGA BRYGIDA, Środowisko geograficzno-przyrodnicze;
  MIKOŁAJEWICZ KRZYSZTOF, ZAWADZKA EUGENIA, Wody podziemne; Główne problemy gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej; …Więcej

 • Przemysłowa służba zdrowia i służba medycyny pracy w województwie opolskim. Wspomnienia lekarzy przemysłowych

  SAGAN JAN ALEKSANDER, KUŚ STEFAN, MADZIAR ROMAN, DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA, Przemysłowa służba zdrowia i służba medycyny pracy w województwie opolskim (Prekursorzy medycyny pracy; Dzieje Śląska Opolskiego i tradycje przemysłowe regionu; Podstawy prawne opieki zdrowotnej nad pracującymi; Narażenia i choroby zawodowe w regionie; Przyzakładowe i międzyzakładowe placówki służby zdrowia; Placówki szczebla wojewódzkiego; Personel przemysłowej służby zdrowia i służby medycyny pracy); (…) …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XII

  Kolejny tom Słownika obejmującego nazewnictwo geograficzne (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie). Podstawową część stanowią nazwy miejscowe – historyczne i współczesne, zamieszczono też nazwy rzeczne i nazwy terenowe. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom VI

  Tom szósty wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom VII

  Tom siódmy wielotomowego wydawnictwa, które ma objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • „Skarboferm” 1922-1939. Związki polityki z gospodarką

  Rozdział I. Przyczyny i okoliczności powstania spółki „Skarboferm” (Sytuacja gospodarcza Francji i Niemiec po I wojnie światowej; Traktaty i konferencje pokojowe; Francuskie pertraktacje z niemieckimi posiadaczami na Górnym Śląsku; Polskie pertraktacje w Paryżu; Okres plebiscytu i podziału Górnego Śląska; Polsko-francuska konwencja w sprawie kopalń skarbowych); (…) …Więcej

 • The role of borderlands in united Europe. The borderlands and integration processes

  SECTION I. BORDERLANDS AS AREAS STIMULATING INTEGRATION PROCESSES: SZUL ROMAN, Borders, languages and European integration; STANLEY WILLIAM R., Borderland mentalities transplanted – the north America „melting pot” and durability of socio-economic biases of a Europe left behind; …Więcej

 • The role of borderlands in united Europe. Historical, ethnic and geopolitical problems of borderlands

  HISTORICAL BORDERS IN THE PRESENT-DAY STRUCTURE OF EUROPE: PADO TOMASZ, The impact of historical border on social behaviour and perception in the former Russian-Austrian borderland; DROBEK WIESŁAW, Disappearance of inner historical border (the case study of Nowogród Bobrzański, Poland), KENNARD ANN, Poland and her „New Neighbours”: a new relationship or a return to historical bonds?; (…) …Więcej

 • Edmund Jan Osmańczyk (1913-1989). Bibliografia twórczości za lata 1945-1991

  Zawiera zestawienie 1884 publikacji w układzie chronologicznym według lat wydania; w obrębie poszczególnych lat uszeregowane są alfabetycznie wydawnictwa zwarte, artykuły z dzieł zbiorowych, czasopism i gazet (320 tytułów czasopism i gazet). Odnotowane zostały także recenzje prac E. J. Osmańczyka i polemiki prowadzone przez autora. …Więcej


Publikacje książkowe 2004

Displaying 1–8 of 8
 • Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów

  TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Region, polityka regionalna i współpraca interregionalna w Europie; Regionale Politik und interregionale Zusammenarbeit in Europa. Zusammenfassung; Region, regionální politika a meziregionální spolupráce v Evropě. Shrnutí;
  GRETHER MATTHIAS R., Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EUREGIO Maas-Rhein; Współpraca transgraniczna w euroregionie Maas-Rhein; Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Maas-Rhein. Shrnutí; (…) …Więcej

 • Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze plebiscytowym

  SENFT STANISŁAW, Górny Śląsk jako przykład podzielonego regionu w powersalskiej Europie;
  LESIUK WIESŁAW, Polityka niemiecka wobec mniejszości polskiej w rejencji opolskiej na tle polityki narodowościowej Rzeszy Niemieckiej,
  CHAŁUPCZAK HENRYK, Polityka rządu polskiego wobec mniejszości polskiej w Niemczech w latach 1919-1939; …Więcej

 • Nie tylko życiorys

  Uzupełniona przeze mnie moja notka biograficzna opracowana przez dra Stefana Samolińskiego;
  Znajomości, kontakty itp.;
  Z Karolem Wojtyłą;
  Listy od Ojca Świętego; (…) …Więcej

 • Górnoślązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919-1939)

  Rozdział I. Prawne podstawy wyboru Górnoślązaków do polskich ciał ustawodawczych; Rozdział II. Tryb nominacji, wyborów i zastępstw górnośląskich posłów: Nominacje; Wyniki wyborcze; Zastępstwa; Rozdział III. Rodowód posłów śląskich: Pochodzenie regionalne; Wiek śląskich parlamentarzystów; Wykształcenie posłów; Formy zarobkowania; Przedposelska działalność narodowa; Korzenie partyjne; …Więcej

 • Niemieckie polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku)

  Adnotowana bibliografia polskich tytułów prasowych wydawanych w Niemczech w latach 1989-2003 z bibliografią opracowań / Adnotierte Bibliographie der in Deutschland in den Jahren 1989-2003 erscheinenden polnischen Pressetitel mit einer Bibliographie der Bearbeitungen;
  Bibliografia zawartości wybranych tytułów prasy polskiej wydawanej w Niemczech w latach 1983-2000 / Inhaltliche Bibliographie der ausgewählten polnischen Pressetitel erscheinenden in Deutschland in den Jahren 1983-2000; …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. Tom XI

  Tom jedenasty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom IV

  Tom czwarty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom V

  om piąty wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Re­publiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. …Więcej


Publikacje książkowe 2003

Displaying 1–9 of 9

Publikacje książkowe 2002

Displaying 1–7 of 7
 • Colloquium Opole 2001

  LESIUK WIESŁAW, TRZCIELIŃSKA-POLUS ALEKSANDRA, Przedmowa;
  SENFT STANISŁAW, [Otwarcie konferencji];
  NICIEJA STANISŁAW S., [Wystąpienie rektora Uniwersytetu Opolskiego];
  SYNOWIEC PIOTR, [Przywitanie gości przez przewodniczącego Rady Miasta];
  SZCZEPAŃSKI MAREK S., W europejskiej poczekalni. Polska w procesie integracji kontynentalnej; Im europäischen Warteraum. Polen im Prozess der kontinentalen Integration. Zusammenfassung; V evropské čekárně. Polsko v procesu kontinentální integrace. Shrnutí; …Więcej

 • Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan. Tom I: od 1919 roku

  Wstęp; Wykaz wykorzystanych źródeł i ważniejszych opracowań; Wykaz najczęściej przytaczanej literatury;
  Rozdział I. Rys dziejów politycznych Serbów Łużyckich od VI do schyłku XVIII w.
  Rozdział II. Odrodzenie kulturalne i narodowe Łużyczan w XIX w. i ich narodowy ruch społeczno-kulturalny w latach 1830-1914; (…) …Więcej

 • Monografia Zakładu Energetycznego Opole SA

  CIMAŁA BOGDAN, LESIUK WIESŁAW, Rozwój elektroenergetyki w rejencji opolskiej;
  CIMAŁA BOGDAN, Bilans zniszczeń wojennych, przejmowanie i odbudowa systemu energetycznego na Śląsku Opolskim;
  ARABASZ KAZIMIERZ, Rozwój infrastruktury technicznej Zakładu w latach 1945-2001;
  CIMAŁA BOGDAN, Zmiany struktury organizacyjnej Zakładu; …Więcej

 • Ochrona środowiska – zagrożenia, działania instytucjonalne, świadomość społeczna

  ZAWADKA MAREK, Ochrona wód Odry przed zanieczyszczeniem w latach 1956-1958;
  ZAWADKA MAREK, Pięć lat po powodzi;
  SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, GWIŻDŻ OLGIERD, Świadomość ekologiczna młodzieży Opolszczyzny;
  BADORA KRZYSZTOF, KOZIARSKI STANISŁAW, STRYCZEK ANETA, Ekomorfologiczna waloryzacja krajobrazu doliny Stobrawy od Pieczysk do Bielic w Stobrawskim Parku Krajobrazowym; …Więcej

 • Problemy z zakresu gospodarki wodnej na Nadodrzu w ujęciu historycznym, politologicznym i prawnym

  TECHMAŃSKA BARBARA, Wybrane problemy z historii Odry i Nadodrza w średniowieczu;
  ZAWADKA MAREK, Odrzańska żegluga śródlądowa w okresie planu sześcioletniego;
  DROBEK WIESŁAW, Zmiany liczby ludności miast nadodrzańskich (1980-2000); …Więcej

 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, Tom X

  Tom dziesiąty wielotomowego wydawnictwa obejmującego w układzie alfabetycznym całe nazewnictwo geograficzne Śląska (polskie, niemieckie, czeskie i łużyckie): nazwy osiedli zamieszkanych, nazwy terenowe (pól, łąk, moczarów itp.), nazwy wodne (rzek, jezior, rozlewisk itp.), a także etnonimy, które przekształciły się w toponimy. …Więcej

 • Słownik gwar śląskich, tom III

  Tom trzeci wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej


Publikacje książkowe 2001

Displaying 1–7 of 7
 • Changing role of border areas and regional policies

  [+A] [-a] Autor/Redaktor: eds. Koter Marek, Heffner Krystian ISBN: 8371261470 Rok wydania: 2001 Cena: 5.00 Opis: Foreword; SECTION I. STATE POLICY IN BORDER ZONES AND THE ROLE OF BORDER-LANDS IN DEVELOPING AN INTERNATIONAL CO-OPERATION: Marie-France GAUNARD: New development strategies of urban areas along French …Więcej

 • Colloquium Opole ’99

  COLLOQUIUM OPOLE ’99. Dziesięć lat po przełomie w Europie – rzeczywiste sąsiedztwo i wspólne wartości: Wiesław Lesiuk – [Otwarcie konferencji];
  Do Unii bez kłopotów. Z prof. HANSEM-ADOLFEM JACOBSENEM rozmawia Krzysztof Ogiolda; (…) …Więcej

 • Ekonomia – Polityka – Społeczeństwo

  PRZECISZEWSKI TADEUSZ: Koncepcja systemowa społecznej gospodarki rynkowej. Zarys opracowywanej od 1989 r. jej wersji polskiej;
  MORTIMER-SZYMCZAK HALINA: Etapy rozwoju polityki zatrudnienia (zarys problemu);
  SZYLKO-SKOCZNY MAŁGORZATA: Elastyczne zatrudnienie jako instrument walki z bezrobociem; (…) …Więcej

 • O społeczeństwie śląskim na przełomie wieków

  Jonderko Franciszek: Czynniki zagrożenia. Perspektywa społeczna;
  Szczepański Marek S.: Cnoty obywatelskie w lokalnej społeczności;
  Grygierczyk Maria: Klasa średnia – miraż czy rzeczywistość?;
  Sołdra-Gwiżdż Teresa: „Janusowe obli-cze(a)” socjologii Śląska; (…) …Więcej

 • Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.)

  Zawiera w układzie alfabetycznym 173 noty biograficzne Polaków mieszkających w Niemczech, Niemców polskiego pochodzenia i Niemców „polonofilów” związanych współcześnie z polską książką i prasą w Niemczech, zwłaszcza: literatów, publicystów, dziennikarzy, tłumaczy, krytyków, badaczy polskiej literatury, wydawców, drukarzy i księgarzy, zarówno świeckich, jak i duchownych. (…) …Więcej

 • Słownik gwar śląskich. Tom II

  Drugi tom wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Zagadnienia osadnicze, ekologiczne i transportowe na Nadodrzu. Wybrane zagadnienia

  DROBEK WIESŁAW, FALKIEWICZ JERZY, HEFFNER KRYSTIAN: Siedemdziesiąta rocznica urodzin profesora Stanisława Malarskiego;
  DROBEK WIESŁAW: Publikacje odrzańskie profesora Stanisława Malarskiego;
  CZAJA STANISŁAW: Wpływ cieków wodnych na rozwój przestrzeni społeczno-ekonomicznej i sieci osadniczej w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz otaczających ją pasmach górskich na przestrzeni wieków; …Więcej


Publikacje książkowe 2000

Displaying 1–9 of 9
 • Colloquium Opole ’98

  Bach Dieter, 1938-1998. 60 Jahre danach: Der Pogrom an den Juden;
  Vahrenkamp Martha, Die Reichspogromnacht – was in Deutschland geschah;
  Fiedor Karol, Antyżydowska polityka III Rzeszy w latach 1933-1938. W 60 rocznicę „nocy kryształowej”;
  Borák Mečislav, Wydarzenia „nocy kryształowej” i ich oddźwięk na terenach Czechosłowacji; (…) …Więcej

 • Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej

  Część I. Do I wojny światowej; Rozdział I. Terytorium i systemy rządów; Rozdział II. Struktura społeczeństwa i próby jej destabilizacji; Rozdział III. Habsburgowie a kraje wcielone do Austrii; Rozdział IV. Gospodarka rolna; Rozdział V. Miasta i gospodarka miejska od narodzin cechów do manufaktur; Rozdział VI. Handel i gospodarka finansowa; Rozdział VII. Narodziny i rozwój przemysłu; …Więcej

 • Bibliografia opracowań prasy śląskiej. Tom IV: Suplement za lata 1945-1999

  I. Stan badań;
  II. Bibliografie. Wykazy. Katalogi czasopism;
  III. Opracowania ogólne;
  IV. Opracowania dotyczące poszczególnych czasopism;
  V. Prasa zakładowa. Periodyki studenckie i szkolne; (…) …Więcej

 • Kośny Maksymilian, Wspomnienia – Opolanie w konspiracji podczas II wojny światowej

  Masnyk Marek: Maksymilian Kośny – nota biograficzna;
  Masnyk Marek: Geneza tzw. opozycji w łonie Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech;
  Cimała Bogdan: Maksymilian Kośny a problemy polsko-niemieckie na Górnym Śląsku; …Więcej

 • My i oni. Kontakty kulturalne Polaków i Łużyczan

  Łużycki spór o datowanie Przysięgi budziszyńskiej z polskiej perspektywy; O łużyckim pochodzeniu pierwszego tłumacza Historii etiopskich Heliodora na język niemiecki; Na śladach Albina Mollera w Polsce; U początków łużyckich zainteresowań literaturą polską; Dwoisty żywot Stanisława Moszczeńskiego; …Więcej

 • Migration processes in small European regions during transition period

  Heffner Krystian, Zupančič Jernej, Foreword;
  Heffner Krystian, Patterns of international immigration to Upper Silesia in 1990s;
  Genorio Rado, Geographical dimensions of Slovene emigration around the world;
  Zupančič Jernej, Migration of Slovenes to Austria during the period of transition; …Więcej

 • Rok pierwszy w powiecie strzeleckim

  Zbiór 11 dokumentów, w tym: pismo Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego z 12 marca 1945 r. określające zakres sprawozdań tygodniowych, zarządzenie z 13 czerwca tego roku w sprawie przedkładania sytuacyjnych sprawozdań miesięcznych, wszystkie zachowane sprawozdania sytuacyjne starosty strzeleckiego Zygmunta Nowaka (od 10 kwietnia do końca grudnia 1945 r.), oraz przygotowane w lutym 1946 r. sprawozdanie obejmujące cały okres zarządzania powiatem w 1945 r. (…) …Więcej

 • Słownik gwar śląskich. Tom I

  Tom pierwszy wydawnictwa mającego objąć jak największą ilość słownictwa typowego dla gwar śląskich z terenu całego Śląska (także w granicach Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej). Zawiera wyrazy gwarowe (w zasadzie XX-wieczne, choć zdarza się też starsze słownictwo) będące w czynnej i biernej sferze leksyki, wyrazy ustępujące na skutek zmian cywilizacyjnych, wyrazy nowo przejęte, wymarłe, zapożyczenia obce, nie odnotowuje nazw własnych. (…) …Więcej

 • Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku (1920-1939). Wybór źródeł

  Zawiera teksty źródłowe ukazujące podstawowe problemy harcerstwa polskiego na Śląsku w latach 1920-1939. Wykorzystano źródła wytworzone przez różne ogniwa Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech – od naczelnictwa po drużyny, naczelnictwo ZHP w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie i jego agendy w Niemczech, głównie Konsulat Generalny RP w Bytomiu (do 1931 r.) i Konsulat Generalny RP w Opolu (od 1931 r.) …Więcej


Publikacje książkowe 1999

Displaying 1–3 of 3

Publikacje książkowe 1998

Displaying 1–3 of 3
 • Colloquium Opole ’97

  Lis Michał, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Wstęp;
  Lesiuk Wiesław, Idea Colloquium Opole;
  Kozera Bartłomiej, Między wrogością czasu wojny a pojednaniem w pokoju. Czytając Zbyszka Bednorza; (…) …Więcej

 • Między edukacją i pracą. Kształcenie a zatrudnienie

  Rauziński Robert, Rynek pracy kadr z wyższym i średnim wykształceniem na Śląsku Opolskim w okresie transformacji ustrojowej (1989-1997);
  Żurawska Joanna, Zapotrzebowanie na konkretne zawody w regionie opolskim;
  Drobek Wiesław, Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego Śląska Opolskiego – punkt widzenia geografa; (…) …Więcej

 • Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” SA w Kędzierzynie-Koźlu 1948-1998

  Lis Michał, Bilans zniszczeń wojennych i podjęcie odbudowy zakładów;
  Senft Stanisław, Budowa i rozwój Zakładów Azotowych w Kędzierzynie w latach 1950-1959;
  Pacułt Ryszard, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” w latach 1960-1991; (…) …Więcej


Publikacje książkowe 1997 i wcześniejsze

Displaying 1–4 of 4


Studia Śląskie

Informacja dla autorów „Studiów Śląskich”

 

Więcej informacji na temat „Studiów Śląskich”

 

Displaying 1–28 of 28
 • Studia Śląskie, tom 79

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 cena: 25,00 PLN Od redakcji I. GÓRNOŚLĄSKIE MIASTO W ASPEKTACH WSPÓŁCZESNYCH I HISTORYCZNYCH Inge  B i l y, Orte in Schlesien – Teil der Magdeburger Stadtrechtsfamilie Marcin M u s i a ł, …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 78

  [+A] [-a]   ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 cena: 25,00 PLN       SPIS TREŚCI: Od redakcji 11 I. STUDIA Piotr P a ł y s, Opole 1945 – rok pierwszy Marcin S r o k a, I sekretarze …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 77

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 Cena: 25 PLN Uwaga: W związku z błędami, które pojawiły się w ostatniej fazie druku w części słownikowej artykułu p. Kamili Nowak pt. Śląskie słownictwo gwarowe dotyczące domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych oraz ich …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 76.

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2015 Cena: 25,00 PLN Spis treści/Table of contents/Inhaltsverzeichnis (PDF) Inhaltsangabe (PDF) Summary (PDF) Od redakcji Stanisław S e n f t, Sylwetka profesora doktora habilitowanego Michała Lisa Ewa G o l e c, Bibliografia …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 75.

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN   SPIS TREŚCI Od Redakcji I Studia Maria P a z d e r, U podstaw projektu nowej religii T.G. Masaryka Aleksander K w i a t e k, Zachód …Więcej

 • Studia Śląskie, tom 74.

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2014 Cena: 15,75 PLN     SPIS TREŚCI Od redakcji Studia Krystyna K o s s a k o w s k a – J a r o s z, Opolska wieś w poezji …Więcej

 • Studia Śląskie tom 73

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok Wydania: 2013 Cena: 10,50 PLN   SPIS TREŚCI Studia Wojciech  S z w e d, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r. Piotr  P a ł y s, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR …Więcej

 • Studia Śląskie tom 72

  [+A] [-a] ISSN: 0039-3355 Rok wydania: 2013 Cena: 10,50 PLN Spis treści, Contents, Inhaltsverzeichnis Streszczenia (niem., ang.) SPIS TREŚCI I Studia Aleksander  K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim …Więcej

 • Studia Śląskie tom 71 (e-book)

  E-book (PDF)
  Artykuły:
  Aleksander Kwiatek, O antynomii wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
  Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
  Adam Dziuba, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
  Piotr Pałys, Dyplomacja jugosłowiańska wobec polsko-czechosłowackich kontrowersji granicznych z lat 1945–1947.
  Barbara Techmańska, Młodzi zbuntowani – młodzież Zagłębia Miedziowego przeciwko realiom stanu wojennego.
  (…) …Więcej

 • Studia Śląskie 2012, tom 71

  Aleksander K w i a t e k, O antynomii Wschód – Zachód w II Rzeczypospolitej i jej śląskim kontekście. Część 1: Od podziału Górnego Śląska do tzw. wyborów brzeskich.
  Monika C h o r o ś, Łucja J a r c z a k, Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
  Adam D z i u b a, Aktorzy i statyści. Relacje polityczne w powiecie niemodlińskim w latach 1945–1948
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie”, 2011, tom 70 (e-book)

  E-book (PDF)
  Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
  Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946-1968
  Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
  Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
  (…) …Więcej

 • Studia Śląskie 2011, tom 70.

  (dodruk 2013 )
  Artykuły:
  Aleksander Kwiatek, Czechosłowacja w myśli politycznej Wojciecha Korfantego (zarys problematyki)
  Barbara Techmańska, Edukacja dzieci i młodzieży narodowości żydowskiej w Legnicy w latach 1946–1968
  Adriana Dawid, Propaganda antyniemiecka w działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu (1957–1971)
  Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Wiesław Drobek, Cieszyn i Český Těšín – partnerstwo transgraniczne miast bliźniaczych
  Brygida Solga, Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2010, tom 69 (e-book)

  Artykuły:
  HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
  LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku;
  SENFT STANISŁAW, Inwestycje zagraniczne na Śląsku Opolskim 1989-2009;
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2010, tom 69

  HANICH ANDRZEJ, Wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji życia na Śląsku Opolskim po 1989 roku;
  LIS MICHAŁ, Baza społeczna i okoliczności ujawnienia się mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1989 roku; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie”, 2009, tom 68 (e-book)

  E-book (PDF)
  Instytut Śląski na przełomie wieków. Miejsce i rola placówki w badaniach nad Śląskiem

  Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Misja instytucji. Słowo o powinnościach Instytutu Śląskiego w Opolu
  Michał Lis, Badania historyczne w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934-1949) i w Opolu od 1957 roku
  Stanisława Sochacka, Badania nad językiem polskim w Instytucie Śląskim (1934-2009)
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie”, 2007, tom 67 (e-book)

  Artykuły:
  CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA: Profesor Stanisława Sochacka;
  JARCZAK ŁUCJA, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006;
  ABRAMOWICZ ZOFIA, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa;
  BREZA EDWARD, Niektóre rzadsze imiona męskie;
  CHOROŚ MONIKA, O nazwach miejscowych z członem dyferencyjnym Śląski;
  CIEŚLIKOWA ALEKSANDRA, Nazwiska żon i córek w Antroponimii Polski od XVI do końca XVIII wieku (wybrane przykłady);
  DRWIĘGA JOLANTA, Współczesne nazwy opolskich dróg;
  EICHLER ERNST, Polnische Ortsnamenformen in der ehemaligen östlichen Niederlausitz [Polskie nazwy miejscowe we wschodniej części dawnych Łużyc Dolnych];
  (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie”, 2007, tom 67

  CHOROŚ MONIKA, JARCZAK ŁUCJA: Profesor Stanisława Sochacka;
  JARCZAK ŁUCJA, Bibliografia prac profesor doktor habilitowanej Stanisławy Sochackiej za lata 1965–2006;
  ABRAMOWICZ ZOFIA, Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2007, tom 66

  PAWELEC MARIUSZ: Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.);
  BANIK JOANNA, KOBYLARZ RENATA: „…podeptali godność narodu niemieckiego”. Rassenschande w rejencji opolskiej (1939-1945);
  PANEK TOMASZ: Racjonalizacja procesu legitymizacji władzy. Mit Ziem Odzyskanych w enuncjacjach politycznych polskiej lewicy komunistycznej w ZSRR i Polsce w latach II wojny światowej; …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2006, tom 65

  LUSEK JOANNA, Rozwój szkolnictwa ewangelickiego w Bytomiu (od XVI do pierwszej połowy XX w.);
  KUBACZ ADAM, Dzieje szkolnictwa w Miechowicach;
  PECH EDMUND, Narodowosocjalistyczna polityka oświatowa a mniejszości narodowe. Próba porównania położenia Serbołużyczan; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2005, tom 64

  LINEK BERNARD, TARKA KRZYSZTOF, Wprowadzenie;
  STRAUCHOLD GRZEGORZ, Historiografia III Rzeczypospolitej wobec zagadnień Śląska Opolskiego po II wojnie światowej. Zarys problematyki;
  SENFT STANISŁAW, Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2004, t. 63

  KUNČÍKOVÁ PETRA: Německé politické strany v Rakouském Slezsku před 1. světovou válkou (Niemieckie partie polityczne na Śląsku austriackim przed I wojną światową);
  DUDA HENRYK: Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rąk Armii Czerwonej w 1945 r. – przyczynek do zagadnienia;
  SENFT STANISŁAW: Przemysł terenowy Śląska Opolskiego do 1956 r.; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2003, t. 62

  LIS MICHAŁ: Magister Ewa Krystyna Wyglenda (14 IX 1939-12 XII 2001),
  KUC IZABELA: Ewa Wyglenda – bibliografia prac;
  GĘBOŁYŚ ZDZISŁAW: „Schaffen und Schauen” – niemieckie czasopismo bibliotekarskie w Polsce; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2002, t. 61

  KACZOROWSKI WŁODZIMIERZ: Apteki kozielskie oraz ich właściciele, dzierżawcy, zarządzający i aptekarze w latach 1754-1945;
  CYGAŃSKI MIROSŁAW: Hitlerowska próba eksterminacji narodów słowiańskich w latach II wojny światowej;
  CIMAŁA BOGDAN: Migracje ludności powiatu chrzanowskiego na ziemie zachodnie i północne Polski po II wojnie światowej (1945-1947); (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 2000, t. 59

  Mularczyk Jerzy, Zjazd gnieźnieński w 1000 r. i jego konsekwencje dla Polski wczesnośredniowiecznej;
  Rajman Jerzy, Koźle w średniowieczu;
  Cygański Mirosław, Polityka czterech mocarstw wobec nowej zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 1999, t. 58

  Musialik Wanda, Mechanizmy powstawania i funkcjonowania polskich kręgów polityki i władzy na Górnym Śląsku do 1939 roku (próba systematyzacji);
  Cygański Mirosław, Granica polsko-niemiecka w polityce polskiego obozu niepodległościowego (krajowej konspiracji i emigracji na Zachodzie) oraz środowisk komunistycznych w ZSRR i Polsce w czasie II wojny swiatowej;
  Cimała Bogdan, Polacy, Rosjanie i Niemcy na Śląsku Opolskim po zakończeniu II wojny światowej; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 1998, t. 57

  Lis Michał, Profesor Andrzej Stanisław Brożek (10 XI 1933-20 I 1994);
  Suchoński Adam, Warsztat dydaktyczny prof. zw. dra hab. Andrzeja Brożka;
  Sochacka Stanisława, Nazwa osobowa Ambroży i jej derywaty w nazewnictwie polskim; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 1997, t. 56

  Musialik Wanda, Sanacja na Śląsku wobec dwustronnych stosunków Polski i Niemiec;
  Cygański Mirosław, Łużyce w polityce Polski, Czechosłowacji, Związku Radzieckiego i Jugosławii w latach 1946-1948;
  Cimała Bogdan, Stalinizacja Polski i jej skutki na Śląsku Opolskim; (…) …Więcej

 • „Studia Śląskie” 1997, t. 55

  Bakala Jaroslav, Stosunki wzajemne Śląska Opawskiego i Opolskiego w średniowieczu;
  Rajman Jan, Zróżnicowanie społeczno-zawodowe mieszkańców parafii Krzanowice (w świetle ksiąg metrykalnych z XIX wieku);
  Cygański Mirosław, Żydzi poznańscy, pomorscy oraz śląscy wobec Polaków i Niemców pruskich w latach 1816-1939; (…) …Więcej


Śląsk Opolski

Displaying 1–36 of 36
 • „Śląsk Opolski” 2010, nr 4 (73):Województwo opolskie – administracja i społeczeństwo

  SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA, LIS MICHAŁ: Społeczeństwo i administracja (s. 3); TKACZ RAFAŁ: Aktywność społeczeństwa obywatelskiego na Opolszczyźnie w wyborach parlamentarnych i samorządowych (s. 5-15); SZWED MICHAŁ: Polityka ekologiczna w województwie opolskim, DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Nysa i powiat nyski w podziałach administracyjno-terytorialnych po 1945 roku; PODYMA WOJCIECH: Zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich województwa opolskiego w świetle obowiązujących przepisów; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2010, nr 2/3 (71/72): Region opolski jako pogranicze

  LIS MICHAŁ: Pograniczność regionu jako szansa; SOCHACKA STANISŁAWA: Uwagi o dawnych i współczesnych nazwach wodnych dorzecza Odry; JONECKO ANTONI: Najstarszy zapis dotyczący Otmętu; PAŁYS PIOTR: Likwidacja niemieckiej irredenty na czeskim Śląsku na przełomie 1918 i 1919 r.; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2010, nr 1 (70): Historyczne i współczesne czynniki infrastrukturalne rozwoju regionu opolskiego

  KOZIARSKI STANISŁAW: Infrastruktura transportowa województwa opolskiego; SZWED WOJCIECH: Przyczynek do historii kolei żelaznych na Śląsku Opolskim. Dzieje linii kolejowej Nysa-Brzeg do 1870 roku; WACŁAWSKI JERZY: Rozwój motoryzacji indywidualnej województwa opolskiego w latach 1955-2005 jako element rozwoju turystyki; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2008, nr 3/4 (68/69): Edukacja na Śląsku w okresie transformacji – zagrożenia i szanse

  RĄCZASZEK ANDRZEJ: Wprowadzenie do problemu edukacji w okresie transformacji; HELBICH-SYREK ALEKSANDRA: Zmiany w szkolnictwie wyższym na Dolnym Śląsku w latach 1999-2006; GILGA KRYSTYNA: Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na Dolnym Śląsku w latach 1999-2006; LIPSKI ALEKSANDER: Kształcenie ustawiczne w warunkach rynku usług edukacyjnych; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2008, nr 1/2 (66/67): Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady

  LIS MICHAŁ: Województwo opolskie po 1998 oku; RAUZIŃSKI ROBERT: Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje w regionie opolskim w latach 1998-2008; HEFFNER KRYSTIAN: Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim; SOŁDRA-GWIŻDŻ TERESA: Województwo opolskie w społecznej świadomości mieszkańców regionu; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2007 nr 3/4 (64/65): Z badań nad dziedzictwem kultury i oświaty na Śląsku Opolskim

  LIS MICHAŁ: Świadomość dziedzictwa wielu kultur – bogactwem współczesnych (s. 3–5); DAWIDEJT-JASTRZĘBSKA EWA: Wprowadzenie do badań nad kształtowaniem obrazu przeszłości w zbiorowej pamięci społeczności Nysy. Pochodzenie terytorialne lokalnej społeczności oraz pionierów oświaty; KUREK JAN: Człowiek i jego rodzina wobec śmierci w napisach nagrobnych w Kotorzu Wielkim; KLAK ALEKSANDER: Pomnik Jeńców Serbskich w Łambinowicach. Ikonografia i symbolika; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2007, nr 1-2 (62-63): Nowe formy i możliwości rozwoju turystyki na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki

  DROBEK WIESŁAW, NOWACKI ROMAN, Turystyka niekonwencjonalna – szanse, możliwości i ich marketing; JONDERKO FRANCISZEK, Czynniki rozwoju rekreacji i turystyki na obszarach wiejskich; GORANCZEWSKI BOLESŁAW, SAJEWICZ TOMASZ, Modelowanie procesów w organizacjach branży turystycznej; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2006, nr 2 (59): Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego,

  MUSIALIK WANDA, Wokół aspiracji społecznych ludności Śląska Opolskiego; ARTYKUŁY: OGORZELEC KAZIMIERZ, Obiektywne i subiektywne czynniki wpływające na afiliację i integrację religijno-społeczną ludności Śląska Opolskiego w latach po zakończeniu drugiej wojny światowej i po przełomie roku 1989; ŚMIETAŃSKI ROMAN, Przekształcenia własnościowe a udział pracowników w zarządzaniu wybranych opolskich przedsiębiorstw; KANIA MARIA HELENA, Niemieckie inwestycje bezpośrednie na Śląsku Opolskim w okresie transformacji; WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA, Lokalne rynki pracy województwa opolskiego (wybrane aspekty z 2000 i 2005 r.); (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski”, 2005, nr 4 (57): Niemiecka, czeska i polska perspektywa Śląska w 1945 r.

  LIS MICHAŁ, Przełomowy rok 1945; WANATOWICZ MARIA WANDA, Górny Śląsk w 1945 r.; SENFT STANISŁAW, Skutki II wojny światowej na Śląsku; CIMAŁA BOGDAN, Wieś górnośląska w 1945 r.; LIS MICHAŁ, Górny Śląsk w roku 1945 w oczach przedwojennego rodzimego aktywu narodowego; NOWAK EDMUND, Represje w powojennych obozach na Śląsku w 1945 r. w ocenie polskiej i niemieckiej; JIRÁSEK ZDENĚK, Opavské Slezsko a Zaolži v roce 1945; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski”, 2005, nr 3 (56): Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.

  ARTYKUŁY: SZCZYGIELSKI KAZIMIERZ, Mniejszości narodowe i etniczne w województwie opolskim a język niepolski (w świetle ustaleń Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) ; RAUZIŃSKI ROBERT, Uwarunkowania demograficzne kształcenia wyższego na Śląsku Opolskim w perspektywie 2020 r.; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski”, 2005, nr 1-2 (54-55): Wybrane zagadnienia turystyki na Śląsku Opolskim

  ARTYKUŁY: ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA MAJA, Wybrane mierniki popytu turystycznego z uwzględnieniem województwa opolskiego; SZYGUŁA JAN, GRACZYKOWSKA BOGUSŁAWA, KRÓLIKOWSKA BOŻENA, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2004, nr 2 (51)

  ARTYKUŁY: KRÓLIKOWSKI MAREK, Starostowie strzeleccy od XIV do XVI w.; CZAPLIŃSKI MAREK, Epidemia cholery w powiecie prudnickim w 1831 r. (w świetle relacji dr. Josepha Reimanna); PAŁYS PIOTR, Żołnierze armii niemieckiej narodowości serbołużyckiej w obozach polskich w latach 1945-1948; KLITYŃSKI WALDEMAR, Jednostki pancerne Wojska Polskiego w Opolu w 1945 r.; …Więcej

 • Śląsk Opolski 2004, nr 1 (50): Kwestie tożsamości narodowej i regionalnej na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej

  ARTYKUŁY: DANUTA BERLIŃSKA, Tożsamość i identyfikacje narodowe Ślązaków po 1989 r.; MARCEL HYS, Śląsk – syndrom przechodniej tożsamości narodowej. „Ślązok, Polok czy Nimiec”; STANISŁAW SENFT, Władze wojewódzkie wobec ludności rodzimej Śląska Opolskiego w latach 1945-1960. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2003, nr 2 (49): Z historii Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim

  LIS MICHAŁ, Kościół katolicki na Śląsku Opolskim – noty historyka. ARTYKUŁY: LEC ZDZISŁAW, Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty; POLANKO PIOTR ATANAZY, OFM, Restytucja klasztoru na Górze św. Anny po sekularyzacji; POLANKO PIOTR ATANAZY, OFM, Powstanie franciszkańskiej placówki w Borkach Wielkich; MUSIALIK WANDA, Idea diecezji opolskiej na łamach „Nowin Codziennych”; HANICH ANDRZEJ, Likwidacja „stanu tymczasowości administracji kościelnej” na Śląsku Opolskim przez władze komunistyczne w 1951 r. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2003, nr 1 (48): Procesy zmian w rolnictwie opolskim w okresie transformacji

  ARTYKUŁY: RADOMSKA-BALASA ELŻBIETA, Programy wspierające proces przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2000 i ich realizacja w województwie opolskim; BISAGA ANNA, Procesy zmian w gospodarstwach towarowych województwa opolskiego w okresie transformacji; SOKOŁOWSKA STANISŁAWA, Zmiany w zachowaniach produkcyjnych indywidualnych gospodarstw rolnych w latach dziewięćdziesiątych (na podstawie badań w województwie opolskim); KIEŚ JULIUSZ, Aktualne i przyszłe uwarunkowania rozwoju rolnictwa w powiecie raciborskim; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2002 nr 1 (47)

  [+A] [-a] Autor/Redaktor: ISSN: 0867-6070 Cena: 1.05 Liczba stron: 110 Opis: ARTYKUŁY: Jadwiga Kamińska, Krzysztof Zuba, Społeczno-polityczne uwarunkowania aktywności gmin Śląska Opolskiego w ramach euroregionów; Kazimierz Ogorzelec, Księga próśb i podziękowań Matce Bożej Opolskiej odzwierciedleniem motywów religijnych i społeczno-politycznych pielgrzymów w latach …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr 4 (46)

  ARTYKUŁY: Szymczak Maciej: Dzieje zakładów celulozowo-papierniczych w Koźlu 1891-1945; Dubel Krystyna: Przestrzenne formy ochrony przyrody w krajobrazie obszarów rolniczych województwa opolskiego – możliwości turystycznego wykorzystania; Kisielewicz Danuta: Działalność publicystyczna Arkadiusza (Arki) Bożka. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr 3 (45)

  ARTYKUŁY: Krystyna Dubel, Przestrzenne formy ochrony przyrody, parki, ogrody zabytkowe i zadrzewienia w krajobrazie obszarów rolniczych; Tomasz Kamusella, Podstawowe parametry do konstrukcji historii regionu Śląsk Opolski. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr 2 (44): Śląsk Opolski – na styku kultur etniczno-narodowych i interesów państwowych

  Frysztacki Krzysztof: Problemy i problemat Śląska Opolskiego; Nicieja Stanisław Sławomir: Profesor doktor habilitowany Wiesław Lesiuk – 35 lat w służbie nauki; Górny Śląsk jako wyzwanie naukowe. Rozmowa z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Lesiukiem, Rozm.: Michał Lis, Stanisław Senft; Lis Michał: Pokrewieństwo rocznic; Gawrecki Dan: Jest jeszcze inny Śląsk (przyczynek do definicji i określeń); (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr spec. 43: Społeczne i demograficzne aspekty wdrażania reform na przykładzie Śląska

  WSTĘP: Rauziński Robert, Sołdra-Gwiżdż Teresa. ARTYKUŁY: Frąckiewicz Lucyna: Rozwój społeczny województwa śląskiego, Barteczek Andrzej: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa śląskiego, Frączkiewicz-Wronka Aldona: Województwo śląskie – blaski i cienie nowej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, Pisz Zdzisław: Reforma edukacji w świetle potrzeb rynku pracy, Sołdra-Gwiżdż Teresa, Gwiżdż Olgierd: Społeczne skutki reformy edukacji, Rauziński Robert: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego Śląska Opolskiego do 2010 r., Rączaszek Andrzej: Konsekwencje reformy administracyjnej dla funkcjonowania regionów, Nijakowski Lech M.: Lobbing regionów w Brukseli z perspektywy integracji Polski z Unią Europejską. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2001 nr 1 (42)

  ARTYKUŁY: Lis Michał: Profesor Józef Kokot (1916-1975) – w 25. rocznicę śmierci; Kucharczyk Barbara Justyna: Życie i praca sióstr franciszkanek szpitalnych w okresie sowietyzacji kraju. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2000 nr 4 (41)

  ARTYKUŁY: Ryszard Techman, Marek Zawadka, Administracja radziecka na Odrze w latach 1945-1946; Edmund Nowak, Obóz Pracy w Wojciechowie (1945-1946); …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2000, nr 3 (40)

  ARTYKUŁY: Włodzimierz Kaczorowski, Karl Alois Gaerth, założyciel Szpitala św. Wojciecha w Opolu; Danuta Kisielewicz, Sprawy Śląska i Ślązaków w działalności politycznej Arki Bożka w latach 1939-1945. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2000, nr 2 (39)

  ARTYKUŁY: Marta Hatalska-Rygorowicz, Kontakty księstwa opolsko- -raciborskiego z Rzecząpospolitą w XVII w.; Bogdan Cimała, Z dziejów subregionu Kietrza i Baborowa; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 2000, nr 1 (38)

  ARTYKUŁY: Stanisława Sochacka, Wieś śląska w świetle polskich nazw terenowych; Czesława Mykita-Glensk, Słowacki a Śląsk; Monika Choroś, Łucja Jarczak, Nazwy osobowe w urbarzu opolskim z roku 1566; Mariusz Kulesza, Morfogeneza miast na pograniczu śląsko-wieluńsko-sieradzkim. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1999, nr 4 (37)

  ARTYKUŁY: Krystyna Dubel, Ekologizacja wsi i rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych a integracja z Unią Europejską; Edward Nycz, Wokół szaty symbolicznej tradycyjnego i nowoczesnego miasta, czyli o Koźlu i Kędzierzynie słów kilka. MATERIAŁY: Edmund Nowak, Potrzebna czy niepotrzebna? Sprawa ekshumacji ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946); Katarzyna Maler, Dzieje browarnictwa w Głubczycach; Stanisław Domański, Procesy kształtowania się poziomu przestępczości i patologii społecznej na przykładzie gminy Dobrzeń Wielki w latach 1990-1998; Barbara Usarz, Z dziejów zespołu pałacowo-parkowego we Frączkowie do 1945 r.; Jarosław Radimersky, Aksamitna rewolucja – czyli od demonstracji studentów do wyboru Václava Havla na prezydenta. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1999, nr 3 (36)

  ARTYKUŁY: Anna Chwist, Na spotkanie wartości Parku Krajobrazowego Góra św. Anny; Józef Makowiecki, Krzysztof Badora, Walory przyrodniczo-krajobrazowe projektowanego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; Tomasz Kamusella, Język a Śląsk Opolski w kontekście integracji europejskiej; Stefan Ziarko, Edmund Jan Osmańczyk – w dziesiątą rocznicę śmierci. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1999, nr 2 (35)

  ARTYKUŁY: Bolesław Winiarski, Opolszczyzna i inne regiony Polski w nowej przestrzeni europejskiej; Stanisław Koziarski, Główne czynniki kształtujące sytuację społeczno-ekonomiczną Śląska Opolskiego; (…) …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1999, nr 1 (34)

  ARTYKUŁY: Edmund Nowak, Na mocy prawa… Osadzeni w Obozie Pracy w Łambinowicach i Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie w latach 1945-1948 na podstawie tzw. sankcji prokuratorskich; Krystian Heffner, Iwona Rykała, Praszka – miasto w strefie dawnego pogranicza nad górną Prosną w koncepcjach nowego podziału administracyjnego Polski; Robert Rauziński, Społeczne cele w strategii rozwoju Śląska Opolskiego do 2010 roku; Mariusz Migała: Walory klimatyczne uzdrowiska Głuchołazy (Bad Ziegenhals) na przełomie XIX i XX wieku. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1998, nr 4 (33)

  ARTYKUŁY: Krystian Heffner, Brygida Solga, Przyjazdy z Niemiec na Śląsk Opolski. Charakter, wielkość i znaczenie ruchu przyjazdowego Niemców; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1998, nr 3 (32)

  ARTYKUŁY: Bogusław Wyderka, O konieczności nowych badań gwar śląskich; Gabriela Jelitto, Obraz Górnego Śląska w opowiadaniach Hansa Lipinsky’ego-Gottersdorfa. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1998, nr 2 (31)

  ARTYKUŁY: Piotr Paweł Maniurka, Góra pojednania – pomost między kulturami. Sanktuarium na Górze św. Anny wartością wspólną różnych kultur; Krzysztof Badora, Justyna Kantorczyk, O potrzebie przebudowy systemu obszarów chronionych województwa opolskiego. …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1998, nr 1 (30)

  ARTYKUłY: Stanisław Koziarski, Powódź lipcowa 1997 roku w województwie opolskim; Krzysztof Zuba, Komitety obywatelskie a prasa na Śląsku Opolskim w pierwszym okresie transformacji ustrojowej (1989-1991); Agata Zagórowska, Przestrzenne aspekty rozwoju demograficznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem makroregionu południowego w okresie transformacji; …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1997, nr 4 (28)

  ARTYKUŁY: Stanisław Malarski, Wstępne uwagi o funkcjonowaniu administracji i służb publicznych w okresie wielkiej powodzi (powodzi stulecia) w dorzeczu Odry w lipcu 1997 roku; Anna Pawlikowska-Piechotka, Gospodarka odpadami a stan środowiska miast śląskich – refleksje po powodzi; Krystyna Kossakowska-Jarosz, Kulturowa rola sanktuariów i śląskiego pielgrzymowania (przełom XIX i XX wieku). …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1997, nr spec. (27)

  „Śląsk Opolski” 1997, nr spec. (27): Ochrona środowiska w regionie opolskim …Więcej

 • „Śląsk Opolski” 1997, nr 2 (25)

  Artykuły:
  bp Jan Kopiec, Węzłowe problemy powojennych dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim;
  Teresa Izabela Bryniarska, Ciągłość systemowa polskiej spółdzielczości kredytowej na Śląsku Opolskim. …Więcej


Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie

Displaying 1–1 of 1
 • „Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie” t. 6

  Zarzycka Zyta, Historia kozielskich świątyń;
  Tomczyk Damian, Rzemiosło Koźla w świetle pieczęci cechowych z XVI-XVIII w.;
  Cimała Bogdan, Interessengemeinschaft Farbenindustrie jako twórca Zakładów w Kędzierzynie;
  Steuer Antoni, Praca przymusowa w kędzierzyńskich Zakładach IG Farbenindustrie we wspomnieniach Pawła Steuera; …WięcejWydawnictwa Stowarzyszenia IŚ

Displaying 1–3 of 3

Publikacje, których nakład został już wyczerpany i niemożliwy jest ich zakup.

Displaying 1–16 of 16