Ksiądz infułat Bolesław Kominek – wydanie drugie

[+A] [-a]

Tom I – Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951) – wydanie drugie
Tom II – Ksiądz infułat Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945-1951) – wydanie drugie

  • Autor/Redaktor:
    Tom I – Andrzej Hanichkominek3_orygi_duza
    Tom II – ks. Bolesław Kominek, Zebrał, opracował i przypisami opatrzył Andrzej Hanich
  • ISBN: 978-83-7126-313-2
  • ISBN: 978-83-7126-314-9
  • Rok wydania: Opole 2012
  • Cena: Nakład wyczerpany
  • Liczba stron: 887 (180+707)

książka dostępna na:
http://silesiaca.pl/

Opis z pierwszego wydania:

„[…] tom pierwszy […] ma charakter bogatego wprowadzenia do całości obrazu początków dzisiejszej diecezji opolskiej Kościoła katolickiego w warunkach ustroju, który po pierwszych miesiącach z wyrachowania tworzył warunki odbudowy życia religijnego, by po tym początkowym kresie przejść do zwalczania go jako przeszkody w wychowaniu uległego komunistycznej partii społeczeństwa ateistycznego. – tom drugi […] jest opatrzonym bogatym aparatem krytycznym zbiorem źródłowym, na który składa się prawie setka dokumentów ks. B. Kominka, poprzedzonych  obszernymi fragmentami jego wspomnień, dotyczącymi czasów opolskich […] to niepublikowany w takim zakresie zbiór dokumentów ks. B. Kominka […]
Znakomite dzieło ks. Andrzeja Hanich stanowi nieocenioną pomoc do upowszechniania wiedzy o pierwszym powojennym rządcy kościelnym na Śląsku Opolskim, a także o warunkach i atmosferze, w jakich odradzało się po wojnie życie, następnie o narastającym terrorze doby stalinowskiej lat 1947/8-1956 oraz o roli Kościoła w życiu społecznym i w procesach integracyjnych zróżnicowanej pod względem pochodzenia społeczności śląskoopolskiego regionu”.
(Z recenzji prof. dr. hab. Michała Lisa, PIN – Instytut Śląski w Opolu)