Konferencja „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa (…)”

[+A] [-a]

logaInstytut Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych i Socjologii – Uniwersytet w Bonn oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej „Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń”.

Więcej informacji:
Program konferencji
Zaproszenie