Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 2. Przywódcy – bohaterowie – wrogowie

[+A] [-a]

  • Redakcja: Adam Dziurok, Bernard Linek
  • ISBN2: 978-83-7126-335-4
  • ISBN1: 978-83-8098-408-0
  • Rok wydania: Opole 2018
  • Cena: 35,00 PLN
  • Liczba stron: 328

 

SPIS TREŚCI:
Wykaz skrótów
Wprowadzenie do tomu Przywódcy – bohaterowie – wrogowie
Część I Przywódcy
Adam Dziuba, Marian Baryła „Bartek” (1899/1900–1970): organizator Polskiej Partii Robotniczej w województwie śląskim
Adriana Dawid, Jan Mrocheń (1905–1967): pierwszy powojenny opolski „wojewoda”
Marcin Sroka, Andrzej Żabiński (1938−1988): opolska twarz propagandy sukcesu
Bernard Linek, Roman Lutman (1897–1973): na straży myśli zachodniej
Część II Bohaterowie
Piotr Pałys, Szymon Koszyk (1891–1972): beneficjent czy ofiara systemu?
Leokadia Drożdż, Karol Musioł (1905–1983): gospodarz Opola
Bogusław Tracz, Wincenty Pstrowski (1904–1948): bohater pracy socjalistycznej
Zbigniew Bereszyński, Bernard Linek, Ksiądz Emil Kobierzycki (1892–1963): komunistyczny ordynariusz?
Zbigniew Bereszyński, Jan Wyglenda: powstaniec, działacz państwowy, więzień polityczny i jego rodzina w politycznej rzeczywistości Polski Ludowej
Część III Wrogowie, Aleksandra Namysło, Jerzy Lewandowicz: w obronie wiary i demokracji
Adam Dziurok, Ksiądz Juliusz Bieniek (1895–1978): biskup protestu
Sebastian Rosenbaum, Herbert Czaja (1914–1997): fabrykacja nazisty
Dariusz Węgrzyn, Jerzy Kurcyusz (1907–1988): od działacza narodowego do współpracownika i adwokata „Solidarności”
Jarosław Neja, Władysław Sulecki (1931–2004): życiorys śląskiego opozycjonisty

Summary
Zusammenfassung
Indeks nazwisk
Indeks nazw miejscowych
Spis ilustracji i tekstów źródłowych
Autorzy tomu

 

Zamówienie Górny Śląsk w Polsce Ludowej, tom 2

Koszt dostawy: A