Górny Śląsk w Polsce Ludowej, tom 1, Przełomy i zwroty

[+A] [-a]

  • Redakcja: Adam Dziurok, Bernard Linek
  • ISBN2: 978–83–7126–328–6
  • ISBN1: 978-83-8098-101-0
  • Rok wydania: Opole 2016
  • Cena: 35,00 PLN
  • Liczba stron: 304

 

SPIS TREŚCI:

Część I. Od demokracji ludowej do stalinizmu
Bogusław T r a c z : Mroźne „wyzwolenie” i rok 1945
Dariusz W ę g r z y n : „Cuda nad urną”:  referendum z 30 czerwca 1946 roku i wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku
Adam D z i u b a : Kurs na przyspieszoną stalinizację – rok 1948
Adam D z i u r o k : Moskwa – Berlin a sytuacja na Górnym Śląsku w 1953 roku
Adriana D a w i d : Październik ’56

Część II. Kryzysy
Adam D z i u r o k : Rok 1966 – świętowanie i konfrontacja
Aleksandra N a m y s ł o, Jarosław N e j a : Śląskie oblicza 1968 roku (od rewolty studenckiej do interwencji w Czechosłowacji)
Sebastian R o s e n b a u m : Grudzień 1970

Część III. Ku wolności
Bernard L i n e k : „Duch Helsinek”: wokół drugiej akcji łączenia rodzin (1975–1976)
Jarosław N e j a, Tomasz K u r p i e r z : Sierpień i wrzesień 1980 roku w województwie katowickim
Jarosław N e j a : Krwawy grudzień 1981 roku w województwie katowickim
Zbigniew B e r e s z y ń s k i : Stan wojenny w województwie opolskim (1981–1982)
Agnieszka P r z e w ł o k a, Anna B a d u r a, Zbigniew B e r e s z y ń s k  i : Wizyta papieża Jana Pawła II na Górnym Śląsku w 1983 roku
Zbigniew B e r e s z y ń s k i : Zmierzch Polski Ludowej

Summary
Zusammenfassung
Indeks nazwisk
Indeks nazw miejscowych
Spis ilustracji i tekstów źródłowych
Autorzy tomu

 

Zamówienie Górny Śląsk w Polsce Ludowej, tom 1

Koszt dostawy: A